Legends and realities of Ukrainian alchemy: the cultural and historical reminiscences Doctor Faust - Pan Twardowski

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).196769

Keywords:

alchemy, legendary mode, sorcery, Doctor Faust, Pan Twardowski, Ukrainian alchemy

Abstract

The article deals with legends about “sorcerous” knowledge and its possessors, which are connected with a “legendary” mode of alchemy phenomenon existence, especially on the Eastern borders of Late Medieval and Early Modern Western alchemy spread area. The similarity of images and plots of these legends bears witness either about their archetypal nature or numerous influences and borrowings, i.e. about the existence of unite European informational space as of Late Medieval era. In the Ukrainian context, alchemy was manifested in both “historical” and “legendary” modes as well as in their “adventurous” and “sorcerous” derivatives; in legends and their literary treatment. Considering this, it seems interesting and promising to consider a series of legends about a famous nobleman and sorcerer, Pan Twardowski, as well as about similar characters belonging to Faustian tradition. This type of stories comes from a proto-Indo-European plot “The Smith and the Devil”. But in case of Faustian legends, one should deal not with folklore magic, e.g. fairytale magic or witchcraft, but with the phenomenon of learned magic which is related to high esoteric knowledge with even proto-scientific trends, including alchemy. A wide spread and popularity of such legends testify the social rooting of the phenomenon of alchemy and concomitant esoteric knowledge in Early Modern Ukraine.

Author Biographies

Kostiantyn Rodyhin, Vasyl Stus Donetsk National University

PhD

Mykhailo Rodyhin, L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

PhD

References

Astafiev, O. (2013). Mifolohema pana Tvardovskoho v odnoimennii povisti Yuzefa Ihnatsiia Krashevskoho. Kyivski polonistychni studii, 22: 117-125. (In Ukrainian)

Astafiev, O. (2014). Povist Yuzefa Ihnatsiia Krashevskoho «Mistrz Twardowski». Volyn-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filoloh. zbirnyk z rehionalnykh problem, 25: 46-57. (In Ukrainian)

Barshcheuskі, Ya. (1990). Shliakhtsіts Zavalnia, abo Belarus u fantastychnykh apaviadanniakh. Minsk, Mastatskaia lіtaratura, 383 p. (In Belarusian)

Begunov, Yu.K. (1983). Skazanie o chernoknizhnike Tvardovskom v Polshe, na Ukraine i v Rossii i novonaidennaia «Istoriia o pane Tvardovskom». Sovetskoe slavianovedenie, 1: 78-90. (In Russian)

Bendiuk, M. (2012). Istoriia ta lehendy davnioho Ostroha. Ostroh, Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 196 p. (In Ukrainian)

Besala, J. (2003). Tajemnicy historii Polski. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 272 p. (In Polish)

Bugaj, R. (1986). Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 332 p. (In Polish)

Eliade, M. (1998). Kuznetsy i alkhimiki. Aziatskaia alkhimiia. Moscow, Yanus-K, p. 140-253. (In Russian)

Figurovskij, N.A. (1969). Ocherk obshhej istorii himii. Ot drevnejshih vremen do nachala XIX v. Moscow, Nauka, 456 p. (In Russian)

Filonenko, O.H. (2017). Renesansno-barokovyi «mahichnyi kod» u brytanskii literaturi (na materiali tvoriv kintsia XVI - XX stolit). (Candidate’s thesis). Mykolaiv. (In Ukrainian)

Franz, M. L. von (2012). Alkhimiia: Vvedeniie v simvolizm i psikhologiiu. Saint Petersburg. 291 p. (In Russian)

Golovin, E.V. (2003). Fransua Rable: voiazh k Dionisu. Priblizhenie k Snezhnoi Koroleve. Moscow: Arktogeia-Tsentr, p. 191-210. (In Russian)

Graça da Silva, S. and Tehrani, J.J. (2016). Comparative phylogenetic analyses uncover the ancient roots of Indo-European folktales. Royal Society Open Science. DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.150645

Grynblat, M.Ya. & Gurskі, A.І. (Eds.) (1983). Legendy і padannі. Mіnsk, Navuka і tekhnіka, 544 p. (In Belarusian)

Haynes, R. (2006). The Alchemist in Fiction: The Master Narrative. HYLE, 12 (1): 5-29.

Hessmann, G. (2012). Tainyie simvoly alkhimii, farmatsevtiki i astrologii srednikh vekov. Kyiv. 224 p. (In Russian)

Jung, С.G. (1996). Dukh Merkurii. Moscow, Kanon, p. 7-70. (In Russian)

Kachenovskii, M.T. (1827). Predisloviie k knige. Gulak-Artemovskii P. Pan Tvardovskіi. Malorossіiskaia ballada. Vestnik Yevropy, 5-6: 116 - 129. (In Russian)

Karnovich, E.P. (1873). Ocherki i razskazy iz starinnago byta Polshi. Saint Petersburg, Tipografiia F.S. Sushhinskago, 352 p. (In Russian)

Lemko, I. (2008). Lehendy staroho Lvova. Lviv: Apriori, 176 p. (In Ukrainian)

Lippmann, E.O. von (1938). Some Remarks on Hermes and Hermetica. Ambix, 2 (1): 24.

Maciejowski, A. (1842). Polska i Rus az do pierwszej polowy XVII wieku. T.IV. Peterzburg-Warszaw, 470 p. (In Polish)

Michał Kazimierz Radziwiłł b. 26 październik 1625 d. 14 listopad 1680. Rodovid.org. Retrieved from https://pl.rodovid.org/wk/Osoba:258152 (In Polish)

Oesper, R.E. (1930). Alchemy: Folly or Wisdom. Journal of Chemical Education, 7(11): 2664.

Rodichenkov, Yu.F. (2018). «Bessmertnye kapli chrezjestestvennoi nauki»: Alhimiia v russkoi literature vtoroi poloviny XVIII v. Mistiko-ezotericheskiie dvizheniia v teorii i praktike: mistitsizm i ezoterizm v Rossii i drugikh stranakh postsovetskogo prostranstva. Sb. materialov Deviatoi vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Saint Petersburg, RCAH, p. 152-166. (In Russian)

Rodyhin, K. and Rodyhin, M. (2012a). Alkhimiia ta naturfilosofske znannia v mentalnomu ta heopolitychnomu prostori Skhidnoi Yevropy XV - XVII stolit. Skhid, 2 (116): 164-172. Retrieved from http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/16435 (In Ukrainian)

Rodyhin, K. and Rodyhin, M. (2012b). Fenomen alkhimii v chasoprostorovomu ta mentalnomu vymiri Staroho Svitu. Skhid, 4 (118): 164-172 Retrieved from http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/16580 (In Ukrainian)

Rodyhin, K. and Rodyhin, M. (2018). Legends and Realities of Ukrainian Alchemy: The Way of Being and the Typology of the Phenomenon. Skhid. 3(155): 8-13. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.3(155).139659

Rodyhin, K. and Rodyhin, M. (2019). Ukrainska alkhimiia v pokhidnykh sotsiokulturnoho rozuminnia: avantiurni proiavy. Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Vol. 46. Donetsk - Mariupol. P. 217-231. (In Ukrainian)

Rodyhin, K.M. (2013). Na mezhi bezmezhnoho: horyzonty tsilepokladannia v alkhimichnii filosofii. Hileia. 71 (4): 544-549. (In Ukrainian)

Rozmysł, M. (2018). In Search of the Wise Old Man Archetype: Master Twardowski. Studia et documenta slavica. 1-2 (5-6): 69-76. DOI: https://doi.org/10.25167/SetDS/2018/1-2/6

Shishigina-Potockaja, K.Ya. (1997). Legendy Nesvizha. Minsk, Vegaprint, 72 p. (In Russian)

Skovoroda, H. (2017). Prytcha, nazvana «Ubohyi Zhaivoronok». Naikrashche. Lviv: Terra Incognita, p. 242-261 (In Ukrainian)

Vynnychuk Yu. (Ed.) (2007). Nichnyi pryvyd: Ukrainska hotychna proza XIX st. Lviv: LA «Piramida», 412 p. (In Ukrainian)

Vynnychuk, Yu.P. (2015). Aptekar. Kharkiv: Folio, 318 p. (In Ukrainian)

Vynnychuk, Yu.P. (2018). Lehendy Lvova. Kharkiv: Folio, 412 p. (In Ukrainian)

Yeshkiliev, V. (2012). Usi kuty Trykutnyka: Apokryf mandriv Hryhoriia Skovorody. Kyiv, Akademiia, 248 p. (In Ukrainian)

Zahorski, W. (1925). Podania i legendy wileńskie. Z drzeworytami prof. St. Matusiaka. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadskiego, 168 p. (In Polish)

Zhirmunsky, V.M. (Ed.) (1978). Legenda o doktore Fauste. Moscow: Nauka, 423 p. (In Russian)

Zimorovic, B. (2002). Potriinyi Lviv: Leopolis Triplex. Lviv: Tsentr Yevropy, 248 p. (In Ukrainian)

Downloads

Published

2021-06-09

How to Cite

Rodyhin, K., & Rodyhin, M. (2021). Legends and realities of Ukrainian alchemy: the cultural and historical reminiscences Doctor Faust - Pan Twardowski. Skhid, (1(165), 5–11. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).196769

Issue

Section

History of Philosophy