Military and political security of the armed forces of Ukraine in 1991-1992 (archival material of State branch archives of the Ministry of Defence of Ukraine)

Authors

  • Bogdan Levyk Національний університет "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16476

Keywords:

armed forces, national army, Ministry of defence of Ukraine

Abstract

Analysis of the first two years of the creation of the armed forces of Ukraine and directly involved in the process of the President, the Supreme Council and the Ministry of defence of Ukraine, Ukrainian officers-patriots. Are the specific facts of the struggle for the formation of the national army of independent Ukraine.

Author Biography

Bogdan Levyk, Національний університет "Львівська політехніка"

провідний науковий співробітник

References

Катасонов Ю. США: военное программирование / Ю. Касатонов. - М. : Наука, 1972. - 226 с. Солнышков Ю. С. Обоснование решений / Ю. С. Солнышков. - М. : Экономика, 1980.- 167 с.

Доповідна КДБ УРСР секретареві ЦК КПУ Ю. Н. Єльченку щодо неформальних громадських об'єднань, які діють на території УРСР. 22 липня 1988 р. // ГДА СБУ, ф. 16, оп. 14 (1990 р.), пор. 8, арк. 127-130.

Спеціальне повідомлення Управління КДБ УРСР по Львівській області першому секретареві Львівського обкому КПУ Я. П. Погребняку про проведення установчої конференції Народного руху України. 9 травня 1989 р. // ГДА СБУ, ф. 71, оп. 16, спр. 833, арк. 88-90.

Інформаційне повідомлення Управління КДБ УРСР по Львівській області до Львівського обкому КПУ про установчий з'їзд Народного руху України. Додатки: 1. Інформація мандатної комісії з'їзду "НРУ" 9 вересня ц. р.; 2. Звернення "До всіх неукраїнців в Україні"; 3. Звернення "До українців, що живуть в Союзі поза Українською РСР"; Звернення "До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки". // ГДА СБУ, ф. 71, оп. 16, спр. 833, арк. 219-239.

Бжезінський З. Україна на шляху до Європи / З. Бжезінський // Українське слово. - Ч. 2633. - 18 жовтня 1992.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела / [Під редакцією Ф. Флурі, В. Бадрак]. - К. : Центр дослідження армії, конверсії та розбудови, 2011. - 428 с.

ЗУ "Про військові формування в Україні" від 24 серпня 1991 р. Постанова ВРУ № 1431-ХІІ // ВВР. - 1991. - № 38. - С. 506.

Указ Президента України. Про Збройні Сили України. Від 12. 12. 1991 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 90-91.

Постанова ВРУ. Про порядок введення в дію Закону України "Про Збройні сили України" № 1935-ХІІ від 6. 12. 1991 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 13.

ЗУ "Про Збройні сили України" від 6 грудня 1991 р. Постанова ВРУ № 1935-12 // ВВР. - 1992. - № 9. - С. 108; Закон України "Про Збройні сили України" № 1934-ХІІ від 6.12.1991 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 14-16.

Постанова ВРУ "Про текст військової присяги" № 1936-ХІІ від 6.12.1991 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 17-18.

Наказ МОУ № 62 від 29.04.1992 р. "О создании рабочей группы по выработке положений Военной доктрины Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 245-246.

Наказ МОУ № 101 від 15.06.1992 р. "О введении в действие Положения об аппарате военных атташе Украины и типовой программы социальной подготовки офицеров аппарата военных атташе" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11. - 26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 78-78.

Указ Президента України "Про контррозвідувальне забезпечення військових формувань" № 7 від 18.12.1991 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 50.

Директива начальника ГШ ВС Украины "О подготовке украинских войск в составе вооруженных сил ООН и его замены". ДГШ-125, декабрь 1992 г. // ГДА МОУ, Ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19835, спр.6, арк. 178.

Наказ МОУ № 113 від 4.07.1992 р. "О формировании 240 отд. специального батальйона ООН" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р, оп. 19071, спр. 9.- арк. 117.

Проект Закону України "Про статус Збройних сил, тимчасово дислокованих на території України" від 27.01. 1992 р. № 148/3-6. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 514-522.

Договір про звичайні збройні сили в Європі. Ратифікований Постановою ВР України № 2526-ХІІ від 01.07.1992. (зміни до Договору в Угоді від 19.11.1992 р.) [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_314.

Наказ МОУ № 136 від 31.07.1992 р. "Об организации выполнении Договора об обычных вооруженных силах в Европе" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р, оп. 19071, спр. 9, арк. 220-230.

Наказ МОУ № 216 від 14.12.1992 р. "Об организации работы по переводу военнослужащих в ВС Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 163.

Докладна начальника капітального будівництва і розквартирування війська МО України. 1 лютого 1992 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 357-358.

ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 447.

Витяг з протоколу № 106 Президії ВРУ "Про хід формування Збройних сил України". 3 січня 1992 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 34747, спр. 1, арк. 54.

Наказ МОУ № 39 від 25.03.1992 р. "Про призначення командуючими арміями ЗСУ" (оголошення Указу Президента України від 18.03.1992 р. № 161) // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 158.

Наказ МОУ № 69 від 24.04.1992 р. "Про призначення командуючого ВПС України" (оголошення Указу Президента України № 271 від 23.04.1992 р.) // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 183.

Наказ МОУ № 85 від 29.05.1992 р. "Про призначення командуючого військами ППО України" (оголошення Указу Президента України № 310 від 27.05.1992 р.) // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12. 1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 1.

Шевчук В. Севастопольська спілка офіцерів України на етапі створення Військово-Морських сил України / В. Шевчук // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції "Воєнна історія Північного Причорномор'я та Таврії". (6-7 жовтня 2011 р., м. Севастополь). - С. 730-732.

Бадах Ю. Початковий етап Військово-Морських сил України / Ю. Бадах // Воєнна історія. - 2007.- № 4-6. - С. 20-25.

Лазоркін В. Флоту України бути! / В. Лазоркін // Армія України. - 1992. - 4 серпня.

Наказ МОУ "О ходе принятия присяги на верность Украине" №1 від 15.01.1992 р. // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 1-3.

Наказ МОУ № 144 від 20.08.1992 р. "О включении сторожевого корабля СКР-112 17 бригады кораблей охраны водного района Кримской военно-морской базы ЧФ в состав ВМС Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11. - 26.12.1992 р., оп. 19071, спр.9, арк. 246-247.

Наказ № 34 від 17.03.1992 р. "О включении 17 бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ в состав ВМС ВСУ" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 145-146.

"Про невідкладні заходи по будівництву Збройних сил України". Указ Президента України від 5 квітня 1992 р. № 209 // Укази Президента України (1991-1994 рр.).- К. : Мін'юст України, т. 1, 1997 - С. 505-506.

Лосєв І. Чорне море ще всміхнеться / І. Лосєв // Український тиждень. - № 13 (230). - 2012. - С. 44-46.

Наказ МОУ № 120 від 9.07.1992 р. "О включении комендатуры Севастопольського гарнизона в состав ВС Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 152.

Інформація Служби національної безпеки України (Марчук Є. К.) Кабінету Міністів України (Фокіну В. П.) "Про обстановку на Чорноморському флоті". 27. 01. 1992 р. № 36 // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України. Листування з КМУ МОУ. Управління справами. 3-ій відділ, оп. 34747, спр. 1, арк. 545-546.

Лазоркін В. Так гартувався флот / В Лазоркін // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції "Воєнна історія Північного Причорномор'я та Таврії" (6-7 жовтня 2011 р., м. Севастополь). - С. 736-741.

Наказ МОУ № 73 від 7.04.1992 р. "О назначении командующего ВМС Украины" (оголошення Указу Президента Украъни № 220 від 6 квітня 1992 р.) // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України, оп. 19074, спр. 8, арк. 267.

Крочак І. Протичовниковий корвет "Тернопіль" / І. Крочак, О. Мухладі, Р. П'ятницький.- Тернопіль : Астон, 2009. - 96 с.

Наказ МОУ № 112 від 1.07.1992 р. "О включении морского тральщика "Сигнальщик" 68 бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ в состав ВМС Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 116.

Покотило О. З історії становлення Військово-Морських Сил України // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції "Воєнна історія Північного Причорномор'я та Таврії". (6-7 жовтня 2011 р., м. Севастополь). - С. 733-735.

Приказ МОУ № 123 від 15.07.1992 р. "О мерах по выполнению военно-морскими учебными заведениями Указа Президента Украины № 209" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 155-156.

Наказ МОУ № 194 від 21.11.1992 р. "О неотложных мерах по обеспечению законности при создании ВМС Украины" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 98-102.

Наказ № 190 від листопада 1990 р. "Об организации обеспечения боеготовности и жизнедеятельности ВМС Украины и ЧФ на период до 1995 г." // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України № 169-228 від 28.09.-31.12.1992 р., оп. 19071, спр. 10.- арк. 86-89.

Наказ № 133 від 25 липня 1992 р. "Про реформування системи військової освіти України" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 187.

Рішення РНБОУ від 4.06.1992 р. "Про реформування системи військової освіти в Україні" // ГДА МОУ, ф. 3697 - накази Міністра оборони України 01.11.-26.12.1992 р., оп. 19071, спр. 9, арк. 188-197.

Published

2013-08-22

How to Cite

Levyk, B. (2013). Military and political security of the armed forces of Ukraine in 1991-1992 (archival material of State branch archives of the Ministry of Defence of Ukraine). Skhid, (3(117), 96–101. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16476

Issue

Section

History