Eastern direction in Rzeczpospolita's foreign policy

Authors

  • Volodymyr Komar Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16472

Keywords:

federalism, Sarmatism, Jagiellon dynasty, Jagiellonian idea, the Treaty of Hadiach

Abstract

The article deals with formation of Poland's eastern policy during the Middle Ages, the aim of which was to join the Ukrainian, Lithuanian, and Byelorussian lands.

Author Biography

Volodymyr Komar, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії слов'ян

References

Biblioteka Polska w Paryżu, Oddział Rękopisów, Zespół – Akta Aleksandra Kawałkowskiego, sygn. 1183 (A. Kawałkowski. Przyczyny klęski (1964 r)).

Miedziński B. Polityka wschodnia Piłsudskiego / B. Miedziński // Zeszyty Historyczne. – Paryż, 1975. – Z. 31. – S. 9–24.

Krymski T. Racja stanu Polski na Wschodzie / Т. Krymski, Е. Wiśniowski // Pod znakiem odpowiedalności i pracy. Dzisięc wiczorów / [рod redakcją A. Skwarczyńskiego]. – Warszawa, 1933. – S. 208–226.

Mikulicz S. Prometeizm w politzce II Rzeczypospolitej / S. Mikulicz. – Warszawa, 1971. – 314 s.

Kaczmarczyk J. Rzeczpospolita Troiga Narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda Gadziacka – teoria i praktyka / J. Kaczmarczyk. – Kraków, 2007. – 349 s.

Niewiadomski S. Unia z Litwą / S. Niewiadomski // Prosto z mostu. – 1939. – 1 stycznia. – № 1. – S. 2.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Н. Дейвіс ; [пер. з англ. П. Таращук]. – К., 2008. – 1018 с.

Bączkowski W. U żródeł polskiej idei federacyjnej / W. Bączkowski. – Jerozolima, 1945. – 226 s.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; [редкол.: П. С. Сохань та ін.]. – К., 1991. – Т. 4. – 1993. – 544 с.

Łowmiański H. Wcelienie Litwy do Polski w 1386 r. / Н. Łowmiański // Ateneum Wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. (Wielkiego Księstwa) Litewskiego. – Wilno, 1937. – Rocznik XII. – S. 73.

Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie / M. Bobrzyński. – T. 1. –Wyd. 5. – Jerozolima, 1943. – 536 s.

Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. – К., 2007. – 375 с.

Kamieniecki W. Ponad zgiełkiem walk narodowościowych. Idea Jagiellońska / W. Kamieniecki. – Warszawa, 1929. – 28 s.

Lipiński W. Stanisław Michał Krzyczewski. Z dzejów walki szlachty polskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego / W. Lipiński. – Kraków, 1912. – 635 s.

Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України : [зб. статей] / Б. Крупницький. – Мюнхен, 1959. – 228 с.

Głębocki H. Kresy imperium. Skice i materiały do dzejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII-XXI wiek) / Н. Głębocki. – Kraków, 2006. – 568 s.

Charszkiewicz E. Przebudowa Wschodu Europy. Materiały do polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego w latach 1893–1921 / Е. Charaszkiewicz // Niepodległość. Pismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. – Londyn, 1955. – T. 5 (po wznowieniu). – S.125-167.

Bartoszewicz H. Roman Knoll wobec sprawy niepodległości Ukrainy 1917–1921. Z dziejów prometeizmu polskiego / Н. Bartoszewicz // Polska i jej wschodni sąsiedzi / [рod redakcją A. Andrusiewicza]. – Rzeszów, 2005. – T. 6. – S. 11-30.

Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой / М. В. Лескинен. – М., 2002. – 178 с.

Bączkowski W. Grunwald czy Piławce? / W. Bączkowski. – Warszawa, 1938. – 208 s.

Published

2013-08-22

How to Cite

Komar, V. (2013). Eastern direction in Rzeczpospolita’s foreign policy. Skhid, (3(117), 92–96. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16472

Issue

Section

History