Celebration in honour of memory of T. Shevchenko by Ukrainians of Kuban and Galychina in the second half of ХІХ - beginning of ХХ of centuries

Authors

  • Dmytro Bily Донецький юридичний інститут, Ukraine
  • Vasyl Futulujchuk Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права "КРОК", м. Коломия, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16465

Keywords:

Kuban, Galychina, national space, historical memory

Abstract

In the article measures are examined on celebration in honour of memory of Т. Shevchenko by Ukrainians of Kuban and Galychina as a factor of forming of single national space in the second half of ХІХ - beginning of ХХ of centuries. Authors examine terms and circumstances in that there was creation of "cult of memory" as on Kuban so in Galychina in this period.

Author Biographies

Dmytro Bily, Донецький юридичний інститут

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри українознавства 

Vasyl Futulujchuk, Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права "КРОК", м. Коломия

кандидат історичних наук, доцент

References

Ассман Я. "Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - С. 154.

Федина Т. Первые попытки увековечивания памяти Т. Г. Шевченко на Кубани (дореволюционный период) / Т. Федина // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. - Донецьк, 2006. - Т. 12. - С. 246.

Ерастов С. Спогади... - С. ХVІ - ХVІІ.

Там само. - С. ХІІ.

Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів. - К. : Наук. думка, 1966. - С. 165-166.

Федина Т. Указана праця. - С. 247.

ДАКК. - Ф. Р-1547. - Оп. 1. - Спр. 47. - Арк. 140.

Ерастов С. Спогади... - С. ХІІІ.

Федина Т. Указана праця. - С. 248.

Там само.

Там само.

Там само. - С. 249-250.

Футулуйчук М. Княждвір / М. Футулуйчук, Г. Рогозіна-

Марусяк. - Макіївка : Графіті, 1998. - С. 54.

Крамаренко М. (Дикарів М.). Різдвяні святки в ст. Павлівській ...; Дикарів М. Чорноморськи народні казки і анекдоти ...

Див.: "Зоря" 1880 - 1897 : систематичний покажчик змісту журналу / уклав О. Д. Кізлик. - Львів, 1988.

Франко І. Посмертні писання Митрофана Дикарєва з поля фольклору і мітольогії / І. Франко. - Львів, 1903. - VII. - С. 258.

Іванис В. Стежками життя (спогади)... - С. 118.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). - Ф. 3979с. - Оп. 1. - Спр. 46. - Арк. 6.

Published

2013-08-22

How to Cite

Bily, D., & Futulujchuk, V. (2013). Celebration in honour of memory of T. Shevchenko by Ukrainians of Kuban and Galychina in the second half of ХІХ - beginning of ХХ of centuries. Skhid, (3(117), 82–84. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16465

Issue

Section

History