"Strong" and "weak" points are certain in coal industry

Authors

  • Iryna Sapytska Донецький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16458

Keywords:

strategy, SWOT-analys, coal industry

Abstract

The necessity of the strategic planning of activity of enterprises of coal industry is certain in the article. Expedience of the use of model of the strategic planning is proved. For conducting of diagnostics of mines the necessity of the SWOT-analysis introduction is grounded. His results are represented as "strong and weak points" and also "possibilities and threats" for coal industry. The types of strategies for different groups of coal enterprises are offered.

Author Biography

Iryna Sapytska, Донецький національний університет

кандидат технічних наук, доцент

References

Амоша А. И. Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области / А. И. Амоша, В. И. Логвиненко, В. Г. Гринев. - Донецк : ИЭП НАНУ, 2007. - 216 с.

Бєлозерцев О. В. Особливості реструктуризації вугледобувних підприємств / О. В. Бєлозерцев // Економіка та право. - 2009. - № 2. - С. 93-98.

Гавриленко Ю. М. Техногенні наслідки закриття вугільних шахт України / Ю. М. Гавриленко, В. М. Єрмаков, Ю. Ф. Креніда. - Донецьк : Донбас, 2004.

Кабанов А. І. Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку вугільної галузі / А. І. Кабанов, Ю. З. Драчук, О. М. Єременко // Економічний вісник Донбасу. - 2007. - № 4. - С. 4-11.

Карлофф Б. Деловая стратегия: концепция, содержания, символы / Б. Карлофф. - М. : Экономика, 1991. - 239 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1992. - 702 с.

Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : hpp://mpe.kmu.gov.ua.

Петровська Т. Є. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України / Т. Є. Петровська // Збірник наукових праць "Теоретичні та прикладні питання економіки". - К., 2010. - Вип. 21. - С. 331-338.

Питерс Т. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотерман. - М. : Прогресс, 1996. - 419 с.

Портер М. Конкуренция / М. Портер. - М. : Вильямс, 2000. - 495 с.

Сапицкая И. К. Стратегическое развитие угольных шахт Донбасса / И. К. Сапицкая // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. - Донецьк, 2005. - № 91. - С. 154-159.

Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года : затв. розп. КМУ від 16.03.2006 р. № 145-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : hpp://zakon.rada.gov.ua.

Published

2013-08-22

How to Cite

Sapytska, I. (2013). "Strong" and "weak" points are certain in coal industry. Skhid, (3(117), 54–58. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16458

Issue

Section

Economy