Analysis of efficiency of guidance by innovative activity on basis of АВС-XYZ-analysis

Authors

  • Natalia Kolinko Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16442

Keywords:

guidance, effective leader, innovative activity, АВС-XYZ-analysis

Abstract

The article is devoted the analysis of guidance of innovative activity of industrial enterprises on the basis of the use of method of АВС-XYZ-analysis. The algorithm of analysis of leading innovative activity is offered. As a result of combination of АВС-analysis and XYZ-analysis in a computer-integrated matrix nine groups which allowed us to formulate conclusions in relation to guidance innovative activity of industrial enterprises are got an analysis. The conducted research enabled us to define the most effective leaders of innovative activity.

Author Biography

Natalia Kolinko, Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка"

старший викладач 

References

Інноваційна діяльність у Львівській області : статистичний збірник 2010 / Державний комітет статистики України ; Головне управління статистики у Львівській області. - Львів, 2011. - 97 с.

Держкомстат України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Александрова В. П. Тенденції розвитку науково-технічних пріоритетів у промисловості України / В. П. Александрова // Проблеми науки. - 2003. - № 2. - С. 1318.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком / С. М. Ілляшенко. - Суми : ВТД "Університетська книга" ; К. : Вид. дім "Княгиня Ольга", 2005. - 324 с.

Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - К. : Вид. центр "Академія", 2005. - 400 с.

Козик В. В. Можливості та проблеми формування інноваційних структур / В. В. Козик // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 195-202.

Інвестиційна та інноваційна діяльність : [монографія] / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. В. Тувакова, А. Я. Кузнєцова. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 233 с.

Федулова Л. І. Інноваційна економіка / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 480 с.

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : КОНДОР, 2006. - 398 с.

Published

2013-08-20

How to Cite

Kolinko, N. (2013). Analysis of efficiency of guidance by innovative activity on basis of АВС-XYZ-analysis. Skhid, (3(117), 29–36. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16442

Issue

Section

Economy