Theoretical and methodological framework for the development of tourist enterprises on industrial territory

Authors

  • Raisa Balashova Донецький інститут туристичного бізнесу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16438

Keywords:

theoretical and methodological basis, methodological foundations, economic development, activity, tourist enterprises, industrial territory

Abstract

Certainly characteristic and specific features of activity of tourist enterprises on industrial territory, investigational processes them current activity and economic development, methodology of exposure and generalization of priority factors of development and their connection is offered with industrial territory.

 

Author Biography

Raisa Balashova, Донецький інститут туристичного бізнесу

кандидат економічних наук, доцент

References

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : [монографія] / [О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін.]. - Донецьк : Iн-т економіки пром-тi НАН України, 2012. - 534 с.

Управління людським і соціальним розвитком в регіонах України : [монографія] / [О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. В. Шаульська та ін.]. - Донецьк : Ін-т економіки пром-тi НАН України, 2010. - 488 с.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 30 (9 серп.) - С. 36-78.

Данильчук В. Ф. Предпосылки формирования концепции и механизма развития туристической деятельности на промышленной территории / В. Ф. Данильчук // Економіка промисловості. - 2009. - № 1. - С. 208-210.

Цопа Н. В. Управление развитием промышленных предприятий: методология, модели, методы : [монография] / Н. В. Цопа. - Донецк - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2010. - 320 с.

Буркинський Б. В. Методологічні аспекти розробки й оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону : [монографія] / Б. В. Буркинський, М. А. Коваленко. - Херсон : Олді-плюс, 2008. - 408 с.

Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : [монографія] / М. П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Знання, 2009. - 363 с.

Туристичний імідж регіону : [монографія] / [за ред. А. Ю. Парфіненка]. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 312 с.

Туристичний маркетинг: можливості та пріоритетні напрями розвитку : [монографія] / [О. М. Азарян, Ю. Каспарієне, О. А. Іщенко, Г. О. Ворошилова]. - Донецьк, 2009. - 184 с.

Управління соціально-економічним розвитком: держава, регіон, підприємство : [монографія] / [Л. І. Антошкіна, І. К. Бондар, Д. М. Стеченко, Н. В. Ушенко, В. П. Пелішенко]. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 292 с.

Цьохла С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення) : [монографія] / С. Ю. Цьохла. - Сімферополь : Таврія, 2008. - 352 c.

Черчик Л. М. Формування ринкових відносин в рекреаційному природокористуванні : [монографія] / Л. М. Черчик. - Луцьк : ЛДТУ, 2006. - 353 с.

Малярець Л. М. Управління процесом росту капіталу підприємства : [монографія] / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко - Харків : ХНЕУ, 2011. - 132 с.

Регион в условиях роста открытости национальной экономики / [Н. Г. Чумаченко, Л. Г. Червова, Л. М. Кузьменко и др.]. - Донецк : Ин-т экономики пром-ти НАН Украины, 2010. - 394 с.

Червова Л. Г. Экономический потенциал и конкурентоспособность регионов / Л. Г. Червова // Управление экономикой переходного периода : сб. науч. тр. [редкол. ; Чумаченко Н. Г. (отв. ред.) и др.]. - Донецк : Ин-т экономики пром-ти НАН Украины, 2006. -312 с.

Алексеев С. Б. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприятия : [монография] / С. Б. Алексеев. - Донецк : ДонНУЭТ, 2007. - 165 с.

Класифікатор видів економічної діяльності (ДК 009:2010) [Електронний ресурс] : Наказ Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики від 11 жовтня 2010 р. № 457. - Чинний від 2012-01-01. - Режим доступу : Інформ. система "Ліга-Закон".

Исаченко Д. А. Малые предприятия в экономике Украины : [монография] / Д. А. Исаченко. - Одесса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2006. - 184 с.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Постанова ВР від 02.12.2010, № 2755-VI. - Режим доступу : Інформ. система "Ліга-Закон".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 "Звіт про фінансові результати" [Електронний ресурс] : Наказ М-ва фінансів України від 31 березня. 1999 р. № 87. - Режим доступу : Інформ. система "Ліга-Закон

Published

2013-08-20

How to Cite

Balashova, R. (2013). Theoretical and methodological framework for the development of tourist enterprises on industrial territory. Skhid, (3(117), 10–15. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16438

Issue

Section

Economy