The Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia: creation and first years of activity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.4(156).143361

Keywords:

Rusyns, Ukrainians, Serbia, the Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia

Abstract

The article reveals the activity of the Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia (since the late 1990s, the Union of Rusyns and Ukrainians of Serbia and Montenegro), which the organization conducted in the first ten years after its creation (May 12, 1990). For the presentation of those studies, the reports of the fellowship were analyzed, which were published in the periodicals of the Union. Other materials of diaspora's periodicals were also used for the study, which reveals the content of the society's work. The Union was formed with the aim of unifying the Ukrainian and Rusyn community not only of Serbia, but also of all their representatives in the post-Yugoslav space. The organizational work of the Union was aimed at supporting ethnic and cultural traditions of Rusyns, Ukrainians, as well as other representatives of national minorities, especially in Serbia. The community carried out its activity in close cooperation with the diplomatic institutions of Ukraine in Serbia, had active communication with colleagues in Ukraine. Its activity in the 90-ies of the twentieth century, the Union of Rusyns and Ukrainians of Serbia and Montenegro demonstrated tolerance and struggle for the preservation of the rights of all national minorities that inhabit the post-Yugoslav space. In the 90-ies of the twentieth century, through its activities, the Union of Rusyns and Ukrainians of Serbia and Montenegro demonstrated tolerance and struggle for the preservation of the rights of all national minorities that inhabit the post-Yugoslav space.

Author Biographies

Janko Ramach, University of Novi Sad, Srbija

Doctor of Historical Sciences, Professor, Faculty of Philosophy, Head of Department of Ruthenian Studies

Galyna Sagan, Borys Grinchenko Kyiv University

Ph.D. (Doctor of Historical Sciences), associate professor, professor of world history department

References

Hronіka. 2006. Glas Sojuzu. № 9. S.1 (serb).

Dіjalnosc Sojuzu u 1998 roku 2006. Glas Sojuzu. №9. S. 38-42 (serb).

Zvit o roboti sojuzu u 1999 roku 2006. Glas Sojuzu. № 9. S. 40-48 (serb).

Znachnєjshi podії prez 15 roki 2006. Glas Sojuzu. № 9. S. 27 (serb).

Interv'yu z golovoyu Soyuzu rusyniv-ukrayinciv Serbiyi Bogdanom Vislavskym 20.10.2017. Availabe at: http://lemky.lviv.ua/?p=5877#more-5877 (Accessed: 5.07.2018).

Ramach, Yanko. 1995. Istoriya rusyniv Pivdennoyi Ugorshhyny: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dok. ist. nauk : 07.00.02 - vsesvitnya istoriya. Uzhgorod, 52 p. (ukr).

Ramach, Yanko. 2016. Na kryzhnem dragy: Rusnacy u Yugoslavyyi od 1918-1941 roku. Ruske slovo, Novy Sad: 381 s. (serb) .

Ramach, Yanko. 2016. Oglyad istoriyi rusyniv u Yugoslaviyi (1918-2000. Sumska starovyna. Sumskyj derzhavnyj universytet. № XLIX. S. 5-22 (ukr).

Ramach, Yanko. 2017. Rusnacy u Novym Sadze od 60-yx rokox XVIII po konyecz XIX vyka. Rusynystychny studyyi. Novy Sad, № 1. S.123-141 (serb).

Rumjancev, O. 2008. Galichina - Bosnіja - Voєvodina: ukrayinskі pereselencі z Galichini na teritorіyi jugoslavskih narodіv v 1890-1999 rokah. FADA, LTD, Kiiv: 256 pp. (ukr).

Sagan, G. 2012. Yugoslovyany u XX stolitti: gromadski ta kulturni zvyazky z Ukrayinoyu. Kyyivskyj universytet imeni Borysa Grinchenka; Instytut ukrayinskoyi arxeografiyi ta dzhereloznavstva imeni M.S. Grushevskogo NAN Ukrayiny. Kyiv: Un-t im. B. Grinchenka, 568 pp. (ukr).

Sakach, S. 2002. Dїjalnosc Sojuzu u 1995 roku. Glas Sojuzu. №5. S.2-4 (serb).

Sakach, S. 2004. Dіjalnosc Sojuzu u 1996 roku. Glas Sojuzu. № 6-7. S. 2-4 (serb).

Sakach, S. 2006. Zvіt pro dіjalnіst Sojuzu za 2000 rіk. Glas Sojuzu. №9. S. 43-48 (serb).

Sakach, S. 2005. Sojuz posle petnac rokoh. Glas Sojuzu. № 8. S.2-4 (serb).

Downloads

Published

2018-10-03

How to Cite

Ramach, J., & Sagan, G. (2018). The Union of Rusyns and Ukrainians of Yugoslavia: creation and first years of activity. Skhid, (4(156), 61–66. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.4(156).143361