DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.2(142).70613

Review of monograph

Orest Krasivskyi

Abstract


Панфілова Т. О. Становлення громадянського суспільства у Західній Україні (ХІХ - перша третина ХХ століття) : [монографія] / Т. О. Панфілова ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2015. - 406 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Orest Krasivskyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)