DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.0.51847

Conceptual principles of forming the pharmaceutical Ukraine's security system

Irina Susharina, Iryna Kyrychenko

Abstract


This article highlights the conceptual principles of forming the pharmaceutical Ukraine's security system. The authors note the fragmentation of research in the domestic pharmaceutical science on the state and mechanisms of pharmaceutical security of the state and lack of coordination of priorities and mechanisms of the individual subjects of the pharmaceutical market of Ukraine. In this regard, they argue that the priorities which should be reflected in the concept of pharmaceutical security of Ukraine, are the involvement of relevant authorities, leading research institutions, other entities of the pharmaceutical industry to expand and improve the development of normative and legal acts in this area.


Keywords


Concept of pharmaceutical security of Ukraine; the pharmaceutical market; the state policy on the development of pharmaceutical business in Ukraine

GOST Style Citations


1. Авраменко Н. В. Державне управління системою охорони здоров'я на регіональному рівні: сучасний стан, шляхи вдосконалення : [монографія] / Н. В. Авраменко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 196 с.

 

2. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров'я / О. В. Баєва. - К. : Центр учбової літ-ри, 2008. - 640 с.

 

3. Гончаров А. Б. Управління фінансовим забезпеченням інвестиційної діяльності фармацевтичного підприємства / А. Б. Гончаров, А. О. Лаврик // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (Харків, 19 квітня 2012 р.) ; М-во охорони здоров'я України ; Національний фармацевтичний університет. - Х. : Вид-во НФаУ, 2012. - С. 179-180.

 

4. Лєонова Ю. О. Державне втручання в інвестиційні процеси фармацевтичного ринку України як засіб підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств / Ю. О. Лєонова // Теорія і практика державного управління : зб. наук. праць. - 2010. - № 4. - С. 115-122.

 

5. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні : [колективна монографія ; за наук. ред. Б. П. Громовика] / Громовик Б. П., Горілик А. В., Городецька І. Я., Грушковська Д. Т. та ін. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 386 с.Copyright (c) 2015 Irina Susharina, Iryna Kyrychenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)