DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.0.51688

Improving the system social protection of population through the introduction of integrated social services

Alina Lebedintseva, Iryna Kyrychenko

Abstract


The article substantiates the need for the creation of local integrated social services in the system of social protection of the population. The paper studies the essence of the organization of work on the principle of "single window" and field work "social mobile office".

 


Keywords


social protection of population; social services; "single window"; "social mobile office"

GOST Style Citations


1. Батченко Л. В. Регіональна диференціація соціального розвитку України / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Менеджер. - 2009. - № 4 (50). - С. 181-189.

 

2. Дєліні М. М. Аспекти встановлення соціальних гарантій та стандартів в Україні / М. М. Дєліні // Держава та регіони. - 2009. - № 6. - С. 80 - 86.

 

3. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : [навч.-метод. комплекс] / автор-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський [та ін.] / за заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - К. : Фенікс, 2007. - 528 с.

 

4. Методичні рекомендації щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи "мобільного соціального офісу" : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2012 № 137 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0137739-12.

 

5. Халецька А. А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління : [монографія] / А. А. Халецька. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 430 с.Copyright (c) 2015 Alina Lebedintseva, Iryna Kyrychenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)