INDEPENDENT UKRAINE IN POLISH HISTORICAL SOURCES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(2).239294

Keywords:

Ukraine, Independence, Polish perspective, 30 years of independence

Abstract

This year (2021), we are celebrating the 30th anniversary of Ukraine regaining its inde-pendence. Poland was the first country to recognise the independence of this Central-Eastern European country in the international arena. In this article, I would like to present and dis-cuss selected journal articles and monographs written by Polish authors as a comment to this critical event. The analysis will be based on selected histographic sources, especially those analysed in terms of ideology, but it will also be reasonable to highlight the most im-portant problems that, according to the authors, the young state may await. Often the fears for the future accompanying the authors of the 90s, unfortunately, proved to be true when we analyse the situation at the beginning of the 21st century. One thing does not change. How-ever, over the first years of bilateral relations, it is difficult to find significant press articles negatively related to this matter, and if there are negative ones, they are mostly marginal.

References

Boyes, R. (1995). Nagi prezydent: Życie polityczne Lecha Wałęsy, Aneks (In Polish).

Bójko, L. (1991 November 29). Łzy Katarzyny. Gazeta Wy-borcza (In Polish).

Czech, M. (Ed.). (1993). Wystąpienie posła W. Mokrego na I zjeździe Ludowego Ruchu Ukrainy, 11 września 1989. Ukraińcy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Związek Ukraińców w Polsce (In Polish).

Fedorowicz, K. (2003). Transformacja systemowa na Ukrainie – etap przejściowy czy nowy model państwa?. Od totalitaryzmu do demokracji. Wybrane problemy okresu przemian (T. Wallas, Ed.) (In Polish).

Gibas-Krzak, D. (2006). Ukraina między Rosją a Polską. Adam Marszałek (In Polish).

Helbowicz, A. (2009). Biło-Żowta Ukrajina. Wołanie z Wołynia (In Polish).

Kamiński, A., Kozakiewicz, J. (1997). Stosunki polsko-ukraińskie. Międzynarodowych Instytutu Spraw Pub-licznych (In Polish).

Konieczna, J. (2003). Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Para-doksy stosunków sąsiedzkich. Fundacja Stefana Batore-go (In Polish).

Kowal, P. (2018). Testament Prometeusza. Kolegium Europy Wschodniej (In Polish).

Krząstek, T. (2002). Ukraina. Vipart (In Polish).

Krzemień, E. (1991, August 26). Ukraina samostijna. Gazeta Wyborcza (In Polish).

Kubas, S. (2001). Ukraińska tożsamość narodowa u progu XXI wieku, Pisma Humanistyczne 3, 5-25 (In Polish).

Kuroń, J. (2004). Wspólna ojczyzna, wspólnych grobów, Zeszyty Literackie, no. 88, Agora (In Polish).

Łobodowski, J. (1952). Przeciw upiorom przeszłości, Kultura, no. 2/52-3/53, 14-66 (In Polish).

Michnik, A. (1991, August 26). Koniec Związku Radzieckie-go. Gazeta Wyborcza (In Polish).

Olszański, T.A. (1994). Historia Ukrainy XX w. Volumen (In Polish).

Olszański, T.A. (2003). Trud niepodległości. Ukraina na prze-łomie tysiącleci. Instytut Studiów Strategicznych Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji (In Polish).

Opolski, S. (1952, March 16). Przeciw Upiorom Przeszłości. Związkowiec, no.11 (In Polish).

Podhorodecki, L. (2014). Dzieje Ukrainy. Bellona (In Polish).

Romanowski, A. (1991, September 15). Wolność na wscho-dzie. Tygodnik Powszechny (In Polish).

Ukraina – długa droga do suwerenności (1990, March 30). Tygodnik Solidarność, p. 7 (In Polish).

Waingertner, P. (2015). Jerzego Giedroycia idea ULB – geneza, założenia, próby realizacji. Zarys problematyki. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej, vol. XV, 143-159, http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.15.09 (In Polish).

Żurawski vel Grajewski, P. (2016). Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny. Ośrodek Myśli Pol-itycznej (In Polish).

Downloads

Published

2021-09-01

How to Cite

KAMIONKA, M. (2021). INDEPENDENT UKRAINE IN POLISH HISTORICAL SOURCES. Skhid, 2(2), 14–17. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(2).239294

Issue

Section

Research Articles