DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.4(168).210838

Main milestones of life of Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) through the prism of historiography

Ruslan Deliatynskyi, Vasyl Gogol, Alina Zadorozhna, Alla Bortnikova, Nadiya Ryzheva

Abstract


In the article, the biography of Blessed Father Klymentiy (Casimir) Count Sheptytsky (1869-1951) has been reconstructed in the “reference-encyclopedic” version on the basis of the achievements of diasporic and contemporary domestic historiography. Given the historiographical disproportions in the coverage of his biography, which has been reflected in relatively little attention to the early period of life and the creation of new “myths”, the periodization of main stages (milestones) of life and consistent reconstruction of biography of Casimir / Klymentiy Sheptytsky have been conducted. His family environment, education, worldview formation and evolution have been described, the peculiarities of his social and political activity in the regional societies and the Austrian parliament have been shown, the motives and circumstances of the choice of monastic life have been clarified. The activity of Klymentiy Sheptytsky on the revival and development of Studite monasticism in Galicia, support of Andrey Sheptytsky’s initiatives on the development of the Greek Catholic Church in different state-political regimes (Austria-Hungary, ZUNR, the Second Commonwealth, the first Soviet occupation, German occupation and formation of the USSR) and the spread of its influence outside Galicia, in the east, have been analyzed. The tragic page of the last years of Klymentiy Sheptytsky’s life from arrest and exile to death has been covered. A number of “unresolved” issues in his biography that require the search for new sources and more detailed scientific studies have been identified, including the cheirotonia of a bishop.

Keywords


Greek Catholic Church; Casimir Count Sheptytsky; Doctor of Law; Ambassador of the Austrian parliament; Klymentiy Sheptytsky; Studite Rite; Hegumen; Archimandrite; Exarch; UGCC Blessed New Martyr

Full Text:

PDF

References


Avakumov, Yu., Haiova, O. (Ed.). (2004). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i hreko-katolyky v Rosii. Dokumenty i materiialy, 1899-1917. Knyha 1. Lviv: Vydavnytstvo UKU. XLIX+924 s. (in Ukrainian).

Babiak, A. (2009). Uchast i rol Katolytskoi Tserkvy u Velehradskykh konhresakh (1907-1936). Narodoznavchi zoshyty. 5-6: 729-742. (in Ukrainian).

Babiak, A. (2013). Podvyh Mytropolyta Andreia Sheptytskoho yak Apostolskoho Vizytatora dlia ukraintsiv (1920-1923) i yoho vzaiemyny z uriadom Polshchi. Trento-Boltsano. 240 s. (in Ukrainian).

Boiko, Yu. (2018). Dukhovne ottsivstvo na prykladi zhyttia ta tvorchosti Klymentiia Sheptytskoho: mahisterska robota / VNZ «Ukrainskyi Katolytskyi universytet», Lvivska dukhovna seminariia Sviatoho Dukha. Lviv. 83 s. (in Ukrainian).

Boiko, Yu. (2019, October 09). Chy buv otets Klymentii yepyskopom: vidnaideno arkhivni dokumenty. Informatsiinyi resurs UHKTs. Retrieved from: http://ugcc.ua/articles/chi_buv_otets_kliment%D1%96y-_sheptitskiy_iepiskopom_v%D1%96dnaydeno_arh%D1%96vn%D1%96_dokumenti_87541.html. (in Ukrainian).

Boiko, Yu. (ed.). (2014). Blazhennyi prepodobnomuchenyk Klymentii (Sheptytskyi). Zbirka tvoriv. Lviv: Koleso. 225 s. (in Ukrainian).

Botsiurkiv, B. (2005). Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva ta Radianska derzhava (1939-1950). Lviv: Vyd-vo UKU. XX+268 s. (in Ukrainian).

Chornopyska, V. (2014). Relihiina ta hromadska diialnist blazhennoho prepodobnomuchenyka Klymentiia (Sheptytskoho) (1869-1951 rr.). Lviv: Halytska vydavnycha spilka. 304 s. (in Ukrainian).

Chornopyska, V. (2017). Rol K. Sheptytskoho v rozviazanni tserkovno-relihiinykh problem Skhidnoi Halychyny u period konfesiino-relhiinykh transformatsii (1944-1946 rr.). Visnyk Natsionanoho universytetu «Lvivska politekhinka». Seriia: yurydychni nauky. 876: 32-39. DOI: https://doi.org/10.23939/law2017.876.032. (in Ukrainian).

Chornopyska, V. Z. (2012). Novatorska ideolohiia Klymentiia Sheptytskoho u rozvytku studytskykh monastyriv u Skhidnii Halychyni (20-30 rr. khkh st.). Zbirnyk naukovykh prats. Khark. nats. ped. un-t imeni H. S. Skovorody. Ser.: «Istoriia ta heohrafiia». Kharkiv. Vyp. 43. S. 8-15. (in Ukrainian). (in Ukrainian).

Chornopyska, V. Z. (2013). Relihiina ta hromadska diialnist Klymentiia Sheptytskoho (1869-1951 rr.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.01. / Ternopilskyi nats. ped. un-t im. V. Hnatiuka. Ternopil. 25 s. (in Ukrainian).

Deliatynskyi, R., Gogol, V., Zadorozhna, A. (2020). Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) in the light of contemporary domestic historiography. Skhid. (166): 67-77. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.2(166).201947.

Dmytrukh, S. (1997). Dukhovne formuvannia monakha studyta u svitli pysan o. Klymentiia Sheptytskoho. Lviv: Svichado. 62 s. (in Ukrainian).

Dmytrukh, S. (2001). Klymentii Sheptytskyi pro molytvu v «Typikoni» ta «nashykh zvychaiakh» monastyriv Studiiskoho Ustavu. Arkhymandryt Klymentii (Sheptytskyi): Tematychnyi zbirnyk Sviatopokrovskoho zhinochoho monastyria Studiiskoho Ustavu. 6: 67-75. (in Ukrainian).

Dmytrukh, S. (2002). Blazhennyi Klymentii Sheptytskyi pro molytvu u vidrodzhenykh monastyriakh Studiiskoho Ustavu. Lviv: Svichado. 132 s. (in Ukrainian).

Dzerovych, Yu. (1926). Mytropolyt-Metsenat. Bohosloviia. Lviv. 4 (1-4): 65-77. (in Ukrainian).

Haikovskyi, M. I. (comp.). (2006). Khresnoiu dorohoiu. Funktsionuvannia i sproby likvidatsii Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy v umovakh SRSR u 1939-1941 ta 1944-1946 rokakh: zbirnyk dokumentiv i materialiv. Lviv: Misioner. 650 s. (in Ukrainian).

Hurkina, S. (2010). Arkhymandryt Klymentii Sheptytskyi u 1944-1947 rr. Storinky voiennoi istorii Ukrainy: zb. nauk. st. Kyiv. Vyp. 13. S. 341-353. (in Ukrainian).

Iierm. Venedykt (Valerii Aleksiichuk), iierm. Teodor (Taras Martyniuk), skhm. Irynei (Ivan Voloshyn) ta iierm. Yustyn (Yurii Boiko) (ed.). (2007). Typikony. Lviv: Svichado. 140 s. (in Ukrainian).

Katolyckyi ohlyadach. (2011, December 4). Shcho take beatyfikaciya i kanonizaciya? Credo. Retrieved from: https://credo.pro/2011/94/43552 (in Ukrainian).

Khoma, I. (1987). Apostolskyi Prestil i Ukraina 1919-1922. Rym. 134 s. (in Ukrainian).

Khoma, I. (comp.), Fedoriv, Yu. (comp.) (1971). [Slipyi, Y.]. Tvory Kyr Yosyfa, Verkhovnoho Arkhyiepyskopa i Kardynala /. Rym. 416 s. (in Ukrainian).

Korolevskyi, K. (2014). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi (1865-1944). Lviv: Svichado. 490 s. (in Ukrainian).

Kravchuk, A. (ed.), Haiova, O. (ed.). (1995). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi. Zhyttia i diialnist. Dokumenty i materialy (1899-1944). T. 1: Tserkva i Tserkovna yednist. Lviv: Svichado. 524 s. (in Ukrainian).

Kravchuk, A. (ed.), Haiova, O. (ed.). (1999). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi. Zhyttia i diialnist. Dokumenty i materialy (1899-1944). T. II: Tserkva i cuspilne pytannia. Kn.1: Pastyrske vchennia i sluzhinnia. Lviv: Misioner. 570 s.; Kn.2: Lystuvannia. Lviv: Misioner. 571-1096 s. (in Ukrainian).

Lentsyk, V. (1984). Sheptytskyi Klymentii Kazymyr (1864-1950). Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna / hol. red. V. Kubiiovych. T. 10. Paryzh; Niu-York. S. 3845. (in Ukrainian).

Lytsyniak, V. (1926). Tovarystvo «Zakhyst im. mytropolyta Andreia hrafa Sheptytskoho dlia syrit u Lvovi». Yoho pochatok i rozvytok po kinets 1925 r. Bohosloviia. Lviv. 4 (1-4): 78-84. (in Ukrainian).

Martyniuk, T. (2016). Vidrodzhennia monastyriv studiiskoho Ustavu ta formuvannia Zahalnoho Typikonu. Muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu u Lvovi - spadshchyna Mytropolyta Andreia Sheptytskoho: materialy nauk. konf. z nahody 150-littia vid dnia narodzhennia Mytropolyta Andreia Sheptytskoho. Lviv: Koleso. S. 40. (in Ukrainian).

Matkovskyi, I. & Boiko, Yu. (Ed.). (2018). Blazhennyi arkhimandryt Klymentii (Kazymyr hraf Sheptytskyi). Lysty do ridnoho brata Stanislava hrafa Sheptytskoho ta rodyny / per. z pol. I. Matkovskoho. Vydannia druhe. Lviv. 224 s. (in Ukrainian).

Matkovskyi, I. (2019). Kazymyr hraf Sheptytskyi - otets Klymentii: polskyi arystokrat, ukrainskyi iieromonakh, ekzarkh Rosii ta Sybiru, arkhimandryt Studytiv, Pravednyk narodiv svitu, blazhennyi Katolytskoi Tserkvy. Lviv. 664 s. (in Ukrainian).

Mytsko, I. (1998). Sviatouspenska Lavra v Unevi (kinets XIII st. - kinets XX st.). Lviv: Svichado. 328 s. (in Ukrainian).

Novosad, R. (2001). Zustrich i spilne perebuvannia z arkhimandrytom Klymentiiem Sheptytskym v kameri vnutrishnoi tiurmy MHB u Kyievi v 1948 r. Arkhymandryt Klymentii (Sheptytskyi): tematychnyi zbirnyk Sviatopokrovskoho zhinochoho monastyria Studiiskoho Ustavu. Lviv. Vyp. 9. S. 76-79. (in Ukrainian).

Nowak, M. (2018). Edukacja Kazimierza Szeptyckiego. Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951). Wroclaw: 143-178. (in Ukrainian).

Petrovych, M. (2010). Skhidni y zakhidni sviati v dyskusiiakh mizhieparkhiialnoi liturhiinoi komisii. Ukrainske relihiieznavstvo. 55. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44080. (in Ukrainian).

Pikulyk, N., Senyk, L. (1997). Klymentii Sheptytskyi - sluha Bozhyi. Lviv : Svichado. 66 s. (in Ukrainian).

Prystai, M. (2003). Lvivska hreko-katolytska dukhovna seminariia 1783-1945. Lviv-Rudno. 452 s. (in Ukrainian).

Pyshkovych, M. (2005). Istoriia Sviato-Uspenskoi Univskoi Lavry ta studiiskoho monashestva. Lviv: Svichado. 172 s. (in Ukrainian).

Senytsia, P. (Ed.). (1983). Svitylnyk istyny: dzherela do istorii Ukrainskoi katolytskoi bohoslovskoi akademii u Lvovi 1928-1929-1944: v 3-kh tt. Toronto; Chykaho: Vydannia Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu im. sv. Klymenta Papy. T. 3. 960 s. (in Ukrainian).

Serhiichuk, V. (ed.). (2005). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi u dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1939-1944 rr.). Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka. 480 s. (in Ukrainian).

Serhiichuk, V. (Ed.). (2006). Likvidatsiia UHKTs (1939-1946). Dokumenty radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky: [u 2-kh t.]. Kyiv: PP Serhiichuk M.I. T. 1. 920 s.; T. 2. 804 s. (in Ukrainian).

Serhiichuk, V. (Ed.). (2012). Patriarkh Yosyf Slipyi u dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1939-1987): u 2-kh t. Kyiv. T. I. 656 s.; T. II. 480 s. (in Ukrainian).

Shematyzm hreko-katolytskoho dukhovenstva Apostolskoi administratsii Lemkovshchyny. (1936). Lviv, 178 s. (in Ukrainian).

Shematyzm vsoho kliru hreko-katolytskoi Lvivskoi mytropolychoi arkhiieparkhii na rik 1911. (1910). Lviv. (in Ukrainian).

Shematyzm vsoho kliru hreko-katolytskoi Lvivskoi mytropolychoi arkhiieparkhii na rik 1914. (1913). Lviv, 467 s. (in Ukrainian).

Sheptytska, Tereza. (2001). Spohady pro ottsia Klymentiia, studyta, Kazymyra Sheptytskoho. Arkhymandryt Klymentii (Sheptytskyi): tematychnyi zbirnyk Sviatopokrovskoho zhinochoho monastyria Studiiskoho Ustavu. Lviv. 9: 45-46. (in Ukrainian).

Sheptytskyi, Klymentii. (1926). Mytropolyt Andrei i obnovlennia Skhidnoi chernechoi tradytsii. Bohosloviia. 4 (1-4): 150-163. (in Ukrainian).

Sheptytskyi, Ya. K. (2016). Otets Klymentii Sheptytskyi: zhyttiepys na pidstavi arkhivnykh materialiv rodyny Sheptytskykh. Lviv: Svichado. 112 s. (in Ukrainian).

Sheptytskyi, Yan Kazymyr. (2001). Moi spohady pro Kazymyra Sheptytskoho - ottsia Klymentiia Sheptytskoho. Arkhymandryt Klymentii (Sheptytskyi): tematychnyi zbirnyk Sviatopokrovskoho zhinochoho monastyria Studiiskoho Ustavu. 9: 22-25. (in Ukrainian).

Shevchenko, O. V. (2009). Lystuvannia o. Klymentiia Sheptytskoho do o. Tyta Voinarovskoho (zhovten 1914 - lypen 1916 rr.). Problemy istorii Ukrainy XIX - pochatku XX st.: Zb. nauk. pr. XVI: 430-439. (in Ukrainian).

Shpytkovskyi, I. (1933). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia. T. 11; 97-110; 186-217. (in Ukrainian).

Shpytkovskyi, I. (1934). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia. T. 12: 27-44; 162-179; 262-273. (in Ukrainian).

Shpytkovskyi, I. (1935). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia. T. 13: 134-160; 213-221. (in Ukrainian).

Shpytkovskyi, I. (1936). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia. T. 14: 121-142; 237-250. (in Ukrainian).

Shpytkovskyi, I. (1937). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia. T. 15: 45-61; 152-174; 253-263. (in Ukrainian).

Skira, Yu. R. (2017). Uchast monakhiv Studiiskoho Ustavu u poriatunku yevreiv na terytorii Lvivskoi arkhiieparkhii Hreko-Katolytskoi Tserkvy u 1942-1944 rr. Dysertatsiia… kandydata istorychnykh nauk (doktora filosofii) za spetsialnistiu 07.00.01 «Istoriia Ukrainy» / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika»; Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Lviv. 221 s. (in Ukrainian).

Slipyi, Y.; Datsko, I. (ed.), Horiacha, M. (ed.) (2017). Spomyny. vyd. 3-tie, vypravlene y dopovnene. Lviv; Rym: Vydavnytstvo UKU. (in Ukrainian).

Smutok, I. (2011). Rodovid Sheptytskykh za materialamy peremyshlskykh hrodskykh i zemskykh aktiv XVI - pershoi polovyny XVIII stolittia. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. 20: 592-602. (in Ukrainian).

Stępień, S. (2018). Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego). Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951). Wroclaw, 2018: 179-232.

Tereshchuk, O. (2019). Presovi vydannia Sviato-Uspenskoi Univskoi Lavry studiiskoho Ustavu: «Yasna Put» (1935-1939 rr.) ta «Prominchyk Sontsia Liubovi» (1936-1937 rr.). Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytu presoznavstva. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V. Stefanyka. 9 (27): 63-86. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-5. (in Ukrainian).

UINP (2016). Memorializaciya. Ukrainskyj instytut natsionalnoyi pamyati. Retrieved from. URL: https://uinp.gov.ua/memorializaciya (in Ukrainian).

Voinarovskyi, T. (1961). Spohady z moho zhyttia. Istorychni postati Halychyny XIX - XX st. Niu-York, Paryzh, Sidnei, Toronto: 6-75. (in Ukrainian).

Voitiuk, O. (2008). Misiini stanytsi studytskoho chernetstva na ukrainsko-polskomu pohranychchi. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Lviv, 17: 501-507. (in Ukrainian).


GOST Style Citations
Copyright (c) 2020 Ruslan Deliatynskyi, Vasyl Gogol, Alina Zadorozhna, Alla Bortnikova, Nadiya Ryzheva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)