The Armenians of Lviv in Management of the Polish Underground Organization “Union of Armed Struggle” in 1939-1940-s

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.2(166).201902

Keywords:

Soviet occupation of Lviv, “Union of Armed Struggle”, the Armenians Catholics, Zigmund Chrzontovskyi, Adam Bogdanovych, Cheslav Kaniak

Abstract

The work is devoted to the creation of “live” images of the history based on the materials of the particular historical sources (Ya. Daschkevych). The authors have endeavored to establish the circumstances of sentencing the members of the Polish underground organization and publicized the standard schemes of the Soviet investigation and justice in the 30-40-s of the 20th century by examining the personal criminal cases of three participants of the Polish underground organization “Union of Armed Struggle”, namely the Armenians of Lviv Zigmund Chrzontovskyi (engineer-agronomist), Adam Bogdanovych (canon of the Armenian Catholic Chapterhouse in Lviv) and Cheslav Kaniak (prior of Dominican Cathedral). Summarizing the materials, interrogation protocols of the arrested and witnesses, the authors have demonstrated as the Soviet investigative authorities and court completely rejected human rights, appropriated the confiscated material assets. Furthermore, the great authority of the Armenian Catholic Church in Lviv and high level of patriotism among its representatives are depicted.

Author Biography

Bohdan Levyk, Regional Scientific and Education Centre, Lviv Polytechnic National University

Doctor of Historical Sciences, Director

References

Artizov, A. N. (ed.) (2012). Ukrainskiye natsionalisticheskiye organizatsii v gody Vtoroy mirovoy voyny. Dokumenty. Vol. 1: 1939-1943. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 878 s. Retrieved from http://archives.ru/library/ukrainian-nationalist-organization-second-world-war-volume-1/files/assets/common/downloads/publication.pdf (In Russian).

Dashkevych, Ya. (1997). Obyektyvne i subyektyvne v prosopohrafiyi. Ukrayinskyy biohrafichnyy slovnyk: istoriya i problematyka stvorennya. Paper proseeding. (Lviv, October, 8-9 1996): 40-47 (In Ukrainian).

Gonzalez, Quintana Antonio (2010). Arkhivy sluzhb bezpeky kolyshnikh represyvnykh rezhymiv. Report for UNESCO of the International Council of Archives. Access to archival documents: law and practice. Kharkiv: Human Rights.

Hayuk, I. Ya. (2019). Osoblyvosti formuvannya etnokulturnoyi samosvidomosti virmen na ukrayinskykh zemlyakh. Mystetstvoznavchi zapysky. 35: 3-8. Retrieved from http://journals.uran.ua/mz/article/download/179397/181314 (In Ukrainian).

Kolakowski, Piotr (2002). NKWD i GRU. Na ziemiach Polskich 1939-1945. Warszawa: Dom wydawniczy Bellona, 388 s. (In Polish)

Kotarska, Elżbietą (1998). Proces czternastu. Oficyna wydawnicza Volumen. Warszawa, 299 s. (In Polish).

Levyk, B., & Skorniewski, M. (2019). “The Case of Fourteen” and the Polish Anti-Soviet Underground in Lviv during 1939-1941. Skhid. 6(164), 16-22. DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6(164).185935

Mazur, Grzegorz & Węgierski, Jerzy (1997). Konspiracja Lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny. Wydawnictwo Unia, 256 s. (In Polish)

Osipyan, O. (2004). Dovhoochikuvana rekonstruktsiya «neochikuvanykh natsiy». Ukrayinskyy humanitarnyy ohlyad. 10: 155-171 (In Ukrainian).

Starovoytenko, I. (2006). Prosopohrafiya: pidkhody do traktuvannya zmistu naukovoyi dystsypliny v istoriohrafiyi. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannnya teoriyi ta metodyky. 13: 6.-27. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/sid_2006_13_1_6 (In Ukrainian).

Downloads

Published

2020-05-01

How to Cite

Levyk, B., & Skorniewski, M. (2020). The Armenians of Lviv in Management of the Polish Underground Organization “Union of Armed Struggle” in 1939-1940-s. Skhid, (2(166), 78–86. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.2(166).201902

Issue

Section

Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines