DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).197415

Polish way to the information society

Lukasz Donaj, Vitaliy Zavadskyi

Abstract


The article is devoted to a wide range of issues connected with the social and cultural changes that accompany the transition from industrial to information society. The aim of the issue is to demonstrate the Polish way to information civilization. Regarding this goal the author used the following methods: historical, behavior (indirect) analysis, decision making method as well as extrapolation and reflection. The issues of concepts’ specificity connected with the information society are discussed in the article. The specific nature of Polish society transformation in the context of external factors regarding European integration and global social processes in general is analyzed. The historical dynamic of Polish information infrastructure establishment has been presented; the way has been indicated as incomplete consequently the information transformations have not been completely accomplished in Poland.


Keywords


information society; Poland; transformations; Lisbon Strategy; European Strategy 2020

Full Text:

PDF

References


Cellary, W. (ed.) (2002). Streszczenie raportu o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. (In Polish)

Demczuk, A. (2016). Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej - bilans 15 lat. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXIII, 2 sectio k: 25-44. (In Polish)

Dzeban, O., Aleksandrova, O., & Vinnikova, N. (2019). Axiological portrait of information society. Skhid, 5(163), 13-19. DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).18243

Filas, R. (2010). Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. Zeszyty Prasoznawcze, 3-4: 27-54. (In Polish)

Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4: 253-265. (In Polish)

GUS (2019). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html (In Polish).

Historia członkostwa Polski w UE (2012). Retrieved from http://polskawue.gov.pl/Historia,czlonkostwa,Polski,w,UE,52.html. (In Polish)

Kocikowski, A. (2009). Raz jeszcze o tzw. „społeczeństwie informacyjnym”, Społeczeństwo Informacyjne. Wybrane zagadnienia i problemy, 16: 107-124. (In Polish).

Komorowska, Ewa & Klimczak, Patrycja (2019). Strategia Lizbońska. Encyklopedia Zarządzania. Retrieved from https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_Lizbo%C5%84ska

Krztoń, W. (2015). XXI wiek - wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Modern Management Review, vol. XX, 22 (3): 101-112. (In Polish).

Marciński, W. (2012). Integracja przez Internet. Retrieved from http://kaszpir.hlds.pl/mail...com.../Integracja%20przez%20Internet.doc.1 (In Polish).

Niesporek, A. (2018). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/­328562781_Spoleczenstwo_informacyjne_w_perspektywie_socjologicznej (In Polish).

Nowak, M. (2010). Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 169-188 (In Polish).

Pawłowska, A. (2005). Społeczeństwo informacyjne, w: Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń; ss. 477. (In Polish)

Raport o Rozwoju Społecznym - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego (2001). Retrieved from http://unic.un.org.pl/nhdr/2001/index.php?rok. (In Polish)

Stachowiak, Beata (2008). Rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej a procesy globalizacyjne, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236884483_Rozwoj_spoleczenstwa_informacyjnego_w_krajach_Unii_Europejskiej_a_procesy_globalizacyjne (In Polish).

Strategia Europa 2020 (2010). Retrieved from https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.


GOST Style Citations


Cellary W. Streszczenie raportu o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. URL: https://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/index.htm (27.10.2012).

 

Demczuk A. Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej - bilans 15 lat. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2016. vol. XXIII, 2 sectio k; ss. 25-44.

 

Dzeban O., Aleksandrova O., & Vinnikova N. Axiological portrait of information society. Skhid. 2019. № 5(163). С. 13-19. DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).18243

 

Filas R. Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. Zeszyty Prasoznawcze. 2010. nr 3-4. ss. 27-54.

 

Golka M. Czym jest społeczeństwo informacyjne? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2005. zeszyt 4, ss. 253-265.

 

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html (6.12.2019).

 

Historia członkostwa Polski w UE. URL: http://polskawue.gov.pl/Historia,czlonkostwa,Polski,w,UE,52.html (27.10.2012).

 

Kocikowski A. Raz jeszcze o tzw. „społeczeństwie informacyjnym”. Społeczeństwo Informacyjne. Wybrane zagadnienia i problemy. 2009. nr 16. ss. 107-124.

 

Komorowska Ewa, Klimczak Patrycja. Strategia Lizbońska. Encyklopedia Zarządzania. 2019. URL: https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_Lizbo%C5%84ska (6.12.2019).

 

Krztoń W. XXI wiek - wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Modern Management Review. MMR. 2015. vol. XX. 22 (3). ss. 101-112.

 

Marciński W. Integracja przez Internet, URL: http://kaszpir.hlds.pl/mail...com.../Integracja%20przez%20Internet.doc.1 (27.10.2012).

 

Niesporek A. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/328562781_Spoleczenstwo_informacyjne_w_perspektywie_socjologicznej (6.12.2019).

 

Nowak M. Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2010. zeszyt 1. ss. 169-188.

 

Pawłowska A. Społeczeństwo informacyjne. Encyklopedia wiedzy politycznej / red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół. Toruń, 2005. ss. 477.

 

Raport o Rozwoju Społecznym - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. URL: http://unic.un.org.pl/nhdr/2001/index.php?rok (6.12.2019).

 

Stachowiak Beata. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w UE. URL: https://www.researchgate.net/publication/236884483_Rozwoj_spoleczenstwa_informacyjnego_w_krajach_Unii_Europejskiej_a_procesy_globalizacyjne (27.10.2012).

 

Strategia Europa 2020. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (6.12.2019).Copyright (c) 2020 Lukasz Donaj, Vitaliy Zavadskyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)