Polish way to the information society

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).197415

Keywords:

information society, Poland, transformations, Lisbon Strategy, European Strategy 2020

Abstract

The article is devoted to a wide range of issues connected with the social and cultural changes that accompany the transition from industrial to information society. The aim of the issue is to demonstrate the Polish way to information civilization. Regarding this goal the author used the following methods: historical, behavior (indirect) analysis, decision making method as well as extrapolation and reflection. The issues of concepts’ specificity connected with the information society are discussed in the article. The specific nature of Polish society transformation in the context of external factors regarding European integration and global social processes in general is analyzed. The historical dynamic of Polish information infrastructure establishment has been presented; the way has been indicated as incomplete consequently the information transformations have not been completely accomplished in Poland.

Author Biographies

Lukasz Donaj, Adam Mickiewicz University in Poznań

PhD, Professor

Vitaliy Zavadskyi, Borys Grinchenko Kyiv Uviversity

candidate of historical sciences, associate professor

References

Cellary, W. (ed.) (2002). Streszczenie raportu o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. (In Polish)

Demczuk, A. (2016). Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej - bilans 15 lat. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXIII, 2 sectio k: 25-44. (In Polish)

Dzeban, O., Aleksandrova, O., & Vinnikova, N. (2019). Axiological portrait of information society. Skhid, 5(163), 13-19. DOI: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).18243

Filas, R. (2010). Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. Zeszyty Prasoznawcze, 3-4: 27-54. (In Polish)

Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4: 253-265. (In Polish)

GUS (2019). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html (In Polish).

Historia członkostwa Polski w UE (2012). Retrieved from http://polskawue.gov.pl/Historia,czlonkostwa,Polski,w,UE,52.html. (In Polish)

Kocikowski, A. (2009). Raz jeszcze o tzw. „społeczeństwie informacyjnym”, Społeczeństwo Informacyjne. Wybrane zagadnienia i problemy, 16: 107-124. (In Polish).

Komorowska, Ewa & Klimczak, Patrycja (2019). Strategia Lizbońska. Encyklopedia Zarządzania. Retrieved from https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_Lizbo%C5%84ska

Krztoń, W. (2015). XXI wiek - wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Modern Management Review, vol. XX, 22 (3): 101-112. (In Polish).

Marciński, W. (2012). Integracja przez Internet. Retrieved from http://kaszpir.hlds.pl/mail...com.../Integracja%20przez%20Internet.doc.1 (In Polish).

Niesporek, A. (2018). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/­328562781_Spoleczenstwo_informacyjne_w_perspektywie_socjologicznej (In Polish).

Nowak, M. (2010). Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 169-188 (In Polish).

Pawłowska, A. (2005). Społeczeństwo informacyjne, w: Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń; ss. 477. (In Polish)

Raport o Rozwoju Społecznym - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego (2001). Retrieved from http://unic.un.org.pl/nhdr/2001/index.php?rok. (In Polish)

Stachowiak, Beata (2008). Rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej a procesy globalizacyjne, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/236884483_Rozwoj_spoleczenstwa_informacyjnego_w_krajach_Unii_Europejskiej_a_procesy_globalizacyjne (In Polish).

Strategia Europa 2020 (2010). Retrieved from https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.

Downloads

Published

2021-06-09

How to Cite

Donaj, L., & Zavadskyi, V. (2021). Polish way to the information society. Skhid, (1(165), 47–52. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).197415

Issue

Section

Social Philosophy