Recreational household in Galychyna at the second part of XIX - the first third of XX centuries

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.6(126).19193

Keywords:

tourism, sanatorium-resort treatment, mineral water, Galychyna

Abstract

Tourism beginnings in Galychyna goes back to the XIX century, by the way it has reached its mass character due to low service sphere level, unsatisfied state of roads, low culture level of attendant staff. However, despite of these disadvantages, tourism and recreation in Galychyna still have been developing. This fact reveals from the great amount of various advertising and informational materials, which have been published at the end of XIX - the first third of XX centuries. The recreation, tourism and rest have become the important profit source of Galychyna's inhabitants. This region has received proper attitude from the state as well as from the real nature amateurs and ethnographical pecularities. Galychyna was rich on piny and fir forests, mineral water and fresh air. All these conditions attracted wishful people to have some healthy rest in spring and summer time. In accordance with this fact from the middle of XIX century a lot of people have been arriving from all Europe to this part of the country. Mainly, such places were concentrated in Beskydy and Hutsulshyna's mountains. Later some ingenious enterprisers and extortioners built hospitals and small houses of sanatorium type and delivered them for some payment at the territory with mineral water.

Author Biography

Volodymyr Klapchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Doctor of Historical Sciences, Head of the Department of the Hotel and Restaurant Business and Balneology

References

Chortibik T. Ruch uzdrowiskowo-letniskowy w województwie krakowskim / T. Chortibik // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - № 6. - 11 s.

Goetel W. Zagadnienia regionalizmu górskiego w Polsce / W. Goetel // Wierchy. - Kraków, 1936. -T. XIV. - S. 129-168.

Informator o kategorjach i cenach (patentów) świadectw przemysłowych wedle nowej ustawy dla każdego przedsiębiorstwa we wszystkich miejscowościach / [zestawili K. Wątorski i E. Lityński]. - Warszawa; Lwów : Nakladem Spólki wydawniczej, 1926. - 40 s.

Instrukcja dla samorządowych komisji letniskowo-turystycznych. - Warszawa : Wyd. Związku Powiatów R. P., 1936. - 48 s.

Kawecka J. Badania nad frekwencją kuracjuszy w uzdrowiskach wsehodnio-karpackich / J. Kawecka // Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki. - Kraków, 1937. - № 2. - Tom I. - S. 97-136.

Korczyński L. Przyrodzone źródła sil i zdrowia ziemi krakowskiej / L. Korczyński. - Kraków : Wyd. Pol. Tow. Balneologicznego, 1931. - 208 s.

Krygowski W. Ochrona urządzeń turystycznych / W. Krygowski // Turyzm Polski. - Kraków, 1938. - R. I. - № 9. - 12 s.

Lenartowicz S. Sprawy Tatr : rozwój Podhala i Zakopanego / S. Lenartowicz, M. Orłowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Robót Publ., 1930. - 382 s.

Leszczyсki S. Karpaty jako region letniskowy. Samorząd / S. Leszczycki. - Warszawa, 1937. - R. XIX. - № 56. - S. 551-555.

Leszczycki S. Podhale jako region uzdrowiskowy / S. Leszczycki // Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki. - Kraków, 1937. - Tom I. - S. 49-96.

Leszcycki S. Ruch uzdrowiskowo letniskowej w Polsce / S. Leszczycki // Komunikaty Stu¬dium Turyzmu. - Kraków, 1938. - № 8. - 23 s.

Leszczycki S. Współczesne zagadnienia turyzmu / S. Leszczycki // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1937. - Z. 3. - 6 s.

Leszczycki S. Wytyczne gospodarki uzdrowiskowo letniskowej w Karpa¬tach / S. Leszczycki // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - Z. 12. - 29 s.

Leszczycki S. Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku / S. Leszczycki. - Katowice : Wyd. Instytutu śląskiego, 1937. - 81 s.

Mały rocznik statystyczny. - Warszawa-Grodno : Zaklad Graficzny L. Mejlachowicza, 1938. - 406 s.

Mianowski H. Znaczenie gospodarcze ruchu turystyczno-uzdrowiskowego w Polsce / H. Mianowski. - Kraków : Wyd. Izby Przem. Handl., 1934. - Wyd. II. - 78 s.

Mianowski H. Potrzeby ruchu uzdrowiskowo-letniskowego w Zachodnich Karpatach Polskich / H. Mianowski, S. Leszczycki. - Kraków, 1954. - 12 s.

Milata W. Pokrywa śnieżna w Karpatach / W. Milata // Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki. - Kraków, 1957. - T. 1. - S. 137-186.

Mileski W. Elementy planowej gospodarki turystycznej w Karpatach / W. Mileski // Turyzm Polski. - Kraków, 1938. - R. I. - № 6. - S. 89-94.

Mileski W. Instrukcja szczegółowa znakowania szlaków turystycznych w Karpatach / W. Mileski. - Warszawa, 1935. - 32 s.

Orjentacyjny podział terenów narciarskich w Karpatach / Kalendarz Narciarski P. Z. N. - 1953/6. - Rok XVIII. - S. 217-224.

Orłowicz M. Ankieta w sprawie Karpat Wschod¬nich / M. Orłowicz, S. Lenartowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Robót Publ., 1952. - 53 s.

Orłowicz M. Podział Karpat Polskich na grupy górskie z punktu w idzenia turystycznego / M. Orłowicz // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1938. - № 4. - 8 s.

Orłowicz M. Rozwój turystyki, uzdrowisk i letnisk w Karpatach Polskich : protokół i uchwały Zjazdu odbytego na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji w Jaremczu w dniu 8 i 9 czerwca 1934 roku / M. Orłowicz . - Warszawa : Ministerstwo Komunikacji, 1935. - 68 s.

Orłowicz M. Turystyka w Karpatach Polskich / M. Orłowicz. - Warszawa : Wyd. Min. Komunikacji, 1955. - 320 s.

Przewodnik zdrojowo-turystyczny na 1931-32 r. / [pod red. H. Piotrowskiego]. - Warszawa : Zaklad Graficzny B. Padrecki i S-ka z o.o. , 1931. - Wyd. II. - 350 s. + XXXVIII.

Szostak E. Klucz znaków dla szczegółowych map turystycz¬nych / E. Szostak, T. Wilgat // Komunikaty Studium Turyzmu. - Kraków, 1958. - № 7. - S. 24-28.

Wiśniewski S. Potrzeby inwestycyjne polskich uzdrowisk / S. Wiśniewski // Turyzm Polski. - Kraków, 1958. - R. 1. - № 5. - S. 75-78.

Woyciechowski K. Województwo lwowskie jako teren letniskowy / K. Woyciechowski // Samorząd. - Warszawa, 1958. - R. XX. - № 2. - S. 26-28.

REFERENCES

Chortibik T. (1938), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 6, 11 s. (pol).

Goetel W. (1936), Wierchy, Kraków, T. XIV, S. 129-168 (pol).

Wątorski K. i Lityński E. (1926), Informator o kategorjach i cenach (patentów) świadectw przemysłowych wedle nowej ustawy dla każdego przedsiębiorstwa we wszystkich miejscowościach, Nakladem Spólki wydawniczej, Warszawa, Lwów, 40 s. (pol).

Instrukcja dla samorządowych komisji letniskowo-turystycznych (1936), Wyd. Związku Powiatów R. P., Warszawa, 48 s. (pol).

Kawecka J. (1937), Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, № 2, Tom I, S. 97-136 (pol).

Korczyński L. (1931), Przyrodzone źródła sil i zdrowia ziemi krakowskiej, Wyd. Pol. Tow. Balneologicznego, Kraków, 208 s. (pol).

Krygowski W. (1938), Turyzm Polski, Kraków, R. I, № 9, 12 s. (pol).

Lenartowicz S., Orłowicz M. (1930), Sprawy Tatr: rozwój Podhala i Zakopanego, Wyd. Min. Robót Publ., Warszawa, 382 s. (pol).

Leszczyсki S. (1937), Karpaty jako region letniskowy. Samorząd, Warszawa, R. XIX, № 56, S. 551-555 (pol).

Leszczycki S. (1937), Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, Tom I, S. 49-96 (pol).

Leszcycki S. (1938), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 8, 23 s. (pol).

Leszczycki S. (1937), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, Z. 3, 6 s. (pol).

Leszczycki S. (1938), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, Z. 12, 29 s. (pol).

Leszczycki S. (1937), Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku, Wyd. Instytutu śląskiego, Katowice, 81 s. (pol).

Mały rocznik statystyczny (1938), Zaklad Graficzny L. Mejlachowicza, Warszawa-Grodno, 406 s. (pol).

Mianowski H. (1934), Znaczenie gospodarcze ruchu turystyczno-uzdrowiskowego w Polsce, Wyd. Izby Przem. Handl., Kraków, Wyd. II, 78 s. (pol).

Mianowski H., Leszczycki S. (1954), Potrzeby ruchu uzdrowiskowo-letniskowego w Zachodnich Karpatach Polskich, Kraków, 12 s. (pol).

Milata W. (1957), Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, Kraków, T. 1, S. 137-186 (pol).

Mileski W. (1938), Turyzm Polski, Kraków, R. I, № 6, S. 89-94 (pol).

Mileski W. (1935), Instrukcja szczegółowa znakowania szlaków turystycznych w Karpatach, Warszawa, 32 s. (pol).

Orjentacyjny podział terenów narciarskich w Karpatach. Kalendarz Narciarski P. Z. N. (1953/6), Rok XVIII, S. 217-224 (pol).

Orłowicz M., Lenartowicz S. (1952), Ankieta w sprawie Karpat Wschodnich, Wyd. Min. Robót Publ., Warszawa, 53 s. (pol).

Orłowicz M. (1938), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 4, 8 s. (pol).

Orłowicz M. (1935), Rozwój turystyki, uzdrowisk i letnisk w Karpatach Polskich: protokół i uchwały Zjazdu odbytego na zaproszenie Ministerstwa Komunikacji w Jaremczu w dniu 8 i 9 czerwca 1934 roku, Ministerstwo Komunikacji, Warszawa, 68 s. (pol).

Orłowicz M. (1955), Turystyka w Karpatach Polskich, Wyd. Min. Komunikacji, Warszawa, 320 s. (pol).

Piotrowskie H. (red.) (1931), Przewodnik zdrojowo-turystyczny na 1931-32 r., Zaklad Graficzny B. Padrecki i S-ka z o.o., Warszawa, Wyd. II, 350 s. (pol).

Szostak E., Wilgat T. (1958), Komunikaty Studium Turyzmu, Kraków, № 7, S. 24-28 (pol).

Wiśniewski S. (1958), Turyzm Polski, Kraków, R. 1, № 5, S. 75-78 (pol).

Woyciechowski K. (1958), Województwo lwowskie jako teren letniskowy, Samorząd, Warszawa, R. XX, № 2, S. 26-28 (pol).

Published

2014-01-30

How to Cite

Klapchuk, V. (2014). Recreational household in Galychyna at the second part of XIX - the first third of XX centuries. Skhid, (6(126), 197–202. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.6(126).19193

Issue

Section

History