DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6(164).187863

Education of interned soldiers of Ukrainian People’s Army in Poland: the case of the camp in Aleksandrów Kujawski

Zbigniew Karpus, Olena Humeniuk

Abstract


The purpose of the article is to analyze the educational activity – the system of its organization and directions peculiar to the military servants of the Army of the Ukrainian People’s Republic (UNR) interned in camps of Poland in the early 1920s. On the example of the organization of education in the camp in Aleksandrów Kujawski, a comparative analysis was made for other camps in Poland, where members of the UNR Army were stationed. The methodology of the research is based on the application of general historical methods of scientific research, namely: historical-comparative, typologization (historical-typological) and systematic analysis. An analysis of the peculiarities of the organization, methodological framework of the educational work of the interned military servants as part of the general cultural and educational activity of the Ukrainian interwar emigration is conducted for the first time, their effectiveness for obtaining higher education or the possibility of further professional activity outside the camp is also determined.

Keywords


UNR Army internment camp in Alexander Kuyavsky; military; cultural and educational activities, emigrant

Full Text:

PDF

References


Gumeniuk, О. (2014). Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji. Historia i Polityka. No 11 (18): 117-124. (In Polish)

Karpus, Z. (2002). Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924. Toruń: 209 p. (In Polish)

Karpus, Z. (2008). Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918-1921. In: Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 - 1921. Toruń: 51-64. (In Polish)

Karpus, Z. (1996). Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920-1924. Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po wshółczesność. Toruń: 455-464. (In Polish)

Kolańczuk, A. (2009). Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920-1939. Przemyśl, 283 s. (In Polish)

Paszkiewicz, K. (1997). Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920-1924. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń: 329-334. (In Polish)

Wiszka, E. (2012). Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Toruń, 513 s. (In Polish)

Bytynskyy, M. (1932). Ukrayinske voyatstvo na kulturno-osvitniomu fronti. Hurtuymosya. Praha, ch. 9, s. 37. (In Ukrainian)

Humeniuk, O. (2017). Ukrayinski molodizhni orhanizatsiyi v Polshchi: typolohizatsiya i formy diyalnosti (1920-1939). Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej - przeszłość i teraźniejszość. Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archives, Vol. 1: 33-40. (In Ukrainian)

Humeniuk, O. (2016). Shlyakh emihranta: vid voyina do studenta. Nashe slovo, № 7. P.9 (In Ukrainian)

Sribnyak, I. (2008). Kulturno-osvitnya robota v tabori internovanykh viysk UNR. Aleksandriv Kuyavskyy u 1920-1921 rr. In: Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918-1921. Toruń: 65-76. (In Ukrainian)


GOST Style Citations


Битинський М. Українське вояцтво на культурно-освітньому фронті. Гуртуймося. Прага, 1932, ч. 9, с. 37.

 

Гуменюк О. Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 - 1939). Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej - przeszłość i teraźniejszość. Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archives, 2017. Том 1. С. 33-40.

 

Гуменюк О. Шлях емігранта: від воїна до студента. Наше слово. Варшава, 2016, № 7, с. 9.

 

Срібняк І. Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів Куявський у 1920 - 1921 рр. Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 - 1921. Toruń, 2008. С. 65-76.

 

Gumeniuk О. Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji. Historia i Polityka. 2014. No 11 (18): 117-124.

 

Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924. Toruń, 2002. 209 p.

 

Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918-1921. Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 - 1921. Toruń, 2008. 51-64.

 

Karpus Z. Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920 - 1924. Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po wshółczesność. Toruń, 1996. 455-464.

 

Kolańczuk A. Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920-1939. Przemyśl, 2009. 283 s.

 

Paszkiewicz K. Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920 - 1924. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń, 1997. S. 329-334.

 

Wiszka E. Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Toruń, 2012. 513 s.Copyright (c) 2019 Zbigniew Karpus, Olena Humeniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)