‘Solidarity’ as a community of civil society

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).182160

Keywords:

civil society, values, community, solidarity, moral-normative foundations, communitarian and liberal principles, historical memory, intellectuals, discourse

Abstract

The proposed research analyzes the external and internal factors that determine the specificity of Solidarity as a community of civil society and driving force of social and cultural changes in Poland. The external factors of these processes are connected with the critical interpretation of social cynicism and ‘Marxist collectivism’ by autonomic group in Polish society. These processes of social corrosion are considered as a social alienation and consequences of social fragmentation in Soviet period. The paper focuses on the danger of collision between national and colonial versions of memory as well as the social challenge of guarantee the possibility of an integral development of man and community. The internal factors actualizes the interpretation of Solidarity as a community of social changes, the positive activities of Catholic church, religious and secular leaders, of their theoretical ideas in the context of evolution of Solidarity from traditional community to modern one based on democratic values, social and economic motivations. The analysis is centered on the theoretical problem of civil trust, and the meaning of cultural, religious, and moral factors in the activities of Solidarity movement. We regard the problematic of Solidarity at the same time from republican and liberal positions. Synthesizing the different approaches to the historical memory, and to the experience of formation and evolution of community, the paper also explores the role and significance of Solidarity in the process of post-soviet values transformation. The article deals with the value prerequisites of moral-normative community in the country of the former socialist camp, the revival of national identity, as well as the elimination of historical contradictions provoked by the communist regime. The study confirms that social changes became possible due to the successful combination of communitarian and liberal foundations of civil society, the elimination of external influences, and achieving autonomy from the Russian and Soviet historical heritage. In the period of Soviet occupation in Poland, throughout two decades a fundamentally important intellectual discourse was formed, which, in spite of the unfavorable political context, became a consolidating and integrating socio-political force that successfully resisted the totalitarian and unifying tendencies of communist regime. Intellectuals, along with the Catholic church, have become a driving force for social change, playing a key role in shaping the social strategy of national development that has changed the social landscape of ‘communist’ Poland.

Author Biographies

Yaroslav Pasko, Borys Grinchenko Kyiv University

Doctor of Philosophy, Professor

Hennadii Korzhov, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Сandidate of sociological sciences, Associate professor

References

Arato, A. (1981). Civil Society Against the State: Poland 1980-81. Telos. March, 20: 171-211.

Arato, A. (1981-1982). Empire vs. Civil Society: Poland 1981-1982. Telos. (New York), No. 50.

Arato, A. (1984). The Democratic theory of the Polish Opposition: Normative Intentions and Strategic Ambiguities. Working papers, 15.

Arato, Andrew, and Cohen, Jean (1984). Social Movements. Civil Society and the problem of Sovereignty. Praxis International. Vol. 3. No. 4.

Bakuniak, G. (2005). My Solidarność - nowy związek we własnych oczach. Polacy-jesień 80. (Warszawa): 105-118. (In Polish)

Barber, B. (1988). The Logic and Limits of Trust. Washington, p. 48.

Centesimus annus (1997). Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak: 655. (In Latin)

Dzielski, M. (1995a). Duch nadchodzącego czasu. In: Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane. Krarów: Znak. (In Polish)

Dzielski, M. (1995b). The spirit of the coming time. In: Rebirth of the spirit - the construction of freedom. Krarów: Znak. (In English)

Gadomska, M. (1984). Przemiany w percepcji procesów spolecznych. In: Spoleczeństwo polskie w czasach kryzysu. Warszawa, S. 25. (In Polish)

Gawin, D. (2008). Civil Society Discourse in Poland in the 1970-s and 1980-s. Discussion Paper. Berlin.

Giżewska, E. (2010). Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej. Narodowe Centrum Kultury. S. 131. (In Polish)

Gorski, E. (2006). John Paul II’s idea of Universalism. In: Dialog and Universalism. No. 11-12.

Hughes, J. (1944). The Church and the Liberal Society. Princeton University Press. Princeton. N.Y, p. 34.

Jan-Paweł II. (1996). Nauczanie społeczne Kościoła integegralną częścią Jego misji. Rome, S. 11-91. (In Polish)

Jedlicki, J. (1997). O pamęci zbiorowej. Gazeta Wyborcza. Z. 26-27 Lipca. S. 15. (In Polish)

Kołakowski, L. (1984). Gdy Diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Anneks, Londyn. (In Polish)

Król, M. (1996). Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi. Warszawa-Kraków: Znak. (In Polish)

Krzemiński, I. (1984). Proces tworzenia niezależnych organizacji związkowych. Polacy-jesień’80 (Warszawa). (In Polish)

Krzemiński, I. (1987). Religia i “Solidarność”. Aneks. No. 48. (In Polish)

Krzemiński, I. (1996). Solidarność - sens ludzkiego doświadczenia. Mit i rozczarowanie. In: Solidarność. Projekt polskiej demokracji. Warszawa: Oficyna Naukowa, p.250. (In Polish)

Kuczyński, J. (1998). Wstęp do universalizmu. Vol. 1: Ogrodnicy świata. Warszawa, S. 214. (In Polish)

Kuroń, J. (1977). Notatki o samorządzie. In: Polityka i odpowiedzialność, Aneks. Nr. 13-14. S. 58. (In Polish)

Kuroń, J. (1984a). Zasady ideowe. In: Zło, ktore czynię. s. 37-60. (In Polish)

Kuroń, J. (1984b). Myśli o programie działania. Polityka i odpowiedzialność, Aneks. Nr. 13-14. (In Polish)

Michnik, A. (1983). Listy z więzienia; Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna. Nowa. Warszawa. (In Polish)

Michnik, A. (1984a). Nowy ewolucjonizm. In: Szanse polskiej demokracji. Artikuły i eseje. Aneks. S.87. (In Polish)

Michnik, A. (1984b). Powstanie listopadowe - Polskie pytania. Krytyka. Nr. 17. S. 80-88. (In Polish)

Michnik, A. (1998). Dlaczego potrzebujemy Kościoła?. In: Kosciół, Lewica, dialog. Warszawa, S. 302. (In Polish)

Michnik, A. (2017). Kościół, Lewica, dialog. Wybrane Adama Michnika. Zbiór pism, eseje, rozprawy i szkice z lat 1977-1997. S. 35. (In Polish)

Morawska, E. (1984). Civil Religion vs. State Power in Poland Society. S. 29.

Ost, D. (2007). Klęska “Solidarności”. Gniew i politika w postcomunistycznej Europie. Warszawa, S. 103. (In Polish)

Pełczyński, Z. (1998). Wolność, państwo, społeczeństwo. In: Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej. Wrocław. (In Polish)

Pełczyński, Z. (2007). Solidarność a odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego w latach 1976-1981. In: Polska droga od komunizmu: refleksje nad historią i polityką 1956-2006. Warszawa. (In Polish)

Seligman, A. (1992). The idea of Civil Society. New York: Free Press. pp. 202-203.

Smolen, D. (2000). Tłum czy społecznośc zorganizowana? Strajkująncy w stoczny Gdańskiej w Sierpniu 1980, in: Solidarność w Ruchu 1980-1981. Warszawa. (In Polish)

Sollicitudo rei socialis (1997). Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak. (In Polish)

Świderski, Bronisław (1996). Gdańsk i Ateny: o demokracji bezpośredniej. Warszawa, S. 101. (In Polish)

Świderski, Bronisław (2004). Liberalizm na niby. Przegląd Polityczny. Nr. 67/68. (In Polish)

Szacka, Barbara (2011). Mynule - pamyat - mit. Chernivtsi: Knyhy-ХХІ, S. 29. (In Ukrainian)

Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. In: Demokracja. Filozofia i Praktyka. Warszawa: Znak, S. 70. (In Polish)

Tischner, J. (1992). Etyka Solidarnosci oraz Homo Sovieticus. Warszawa: Znak, S. 27. (In Polish)

Walicki, A. (2006). Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa. (In Polish)

Walicki, A. (1984). Myśli o sytuacji politycznej i moralno-psychologicznej w Polsce. Aneks. Nr. 35. (In Polish)

Wandych, P. (2006). Cena wolności. Historia Europy Srodkowo-Wschodniej od sredniowiecza do wspólczesności. Kraków: Znak.

Wnuk-Lipiński, Edmund (2012). Sotsiologiya publichnoy zhizni (transl. from Polish). Moscow: Mysl. (In Russian)

Zięba, Marcin (1991). Papież, wolność i kapitalizm. Kraków: Znak, S. 94.

Downloads

Published

2019-11-01

How to Cite

Pasko, Y., & Korzhov, H. (2019). ‘Solidarity’ as a community of civil society. Skhid, (5(163), 20–28. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.5(163).182160

Issue

Section

Social Philosophy