Cultural and educational life of Stanislav region terms of Nazi occupation

Authors

  • Ihor Andrukhiv Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ, Ukraine
  • Volodymyr Kovalyk Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17656

Keywords:

Stanislav region, Ukrainian Central Committee, Nazi occupation regime, education, culture, civil society organizations

Abstract

In the article the features of cultural and educational life are reflected on Stanislav region terms of Nazi occupation. Development of education status and present types of educational establishments is described; leadthrough of measures of cultural character; activity of public societies; the role of Ukrainian Central Committee and his structures is rotined in cultural and educational life of edge. 

Author Biographies

Ihor Andrukhiv, Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії держави і права

Volodymyr Kovalyk, Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ

кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії держави і права 

References

Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 1. - Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1975. - 856 с.

Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 2.- Париж - Сідней - Торонто - Нью-Йорк, 1995. - 900 с.

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" 1939-1944 рр.): За матеріалами періодичної преси / Н. В. Антонюк. - Львів : Місіонер, 1997. - 232 с.

Величківський М. Сумні часи німецької окупації (1941-1944 роки) / М. Величківський // Визвольний шлях. - 1965. - № 2. - С. 152 - 162; № 4. - С. 392 - 401: № 7 - 8. - С. 801 - 809.

Історія та культура Прикарпаття. Збірник наукових праць на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 560 с.

Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавне минуле. - Філадельфія: Комітет коломиян, 1988. - 565 с.

Кубійович В. Мені 85 / В. Кубійович. - Мюнхен : Молоде життя, 1985. - 307 с.

Лаврищук В. І. Фашистський окупаційний режим в західних областях України 1941-1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07. 00. 01 / В. І. Лаврищук. - К., 1998. - 28 с.

Офіцинський В. Дистрикт Галичина (1941-1944). Історико-політичний нарис / В. Офіцинський. - Ужгород : Ґражда, 2001. - 142 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації / К. Паньківський. - Нью-Йорк - Торонто : Ключі, 1965. - 479 с.

Покуття. Історико-етнографічний нарис / [автор ідеї та керівник авторського колективу В. Марчук]. - Львів : Манускрипт, 2010. - 456 с.

Радянське Прикарпаття: 1939-1959. Документи й матеріали. - Ужгород : Карпати, 1964. - 536 с.

Сергійчук В. І. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944 - 1953 рр. : Нові документи і матеріали / В. І. Сергійчук. - К. : Дніпро, 1998. - 942 с.

Сергійчук В. І. Український здвиг. Прикарпаття 1939-1955 / В. І. Сергійчук. - К. : Українська видавнича спілка, 2005. - 840 с.

Шанковський Л. Тринадцять літ // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. Том 1. - Нью-Йорк - Торонто - Мюнхен, 1975. - С. 163-193.

Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька окупація Станиславівщини в Другій світовій війні, 1941-1944 / В. Яшан. - Торонто : Булава, 1989. - 284 с.

Бережанські вісті. - 1941. - 14 вересня.

Воля Покуття. - 1941. - 19 жовтня.

Краківські вісті. - 1943. - 21-22 листопада.

Львівські вісті. - 1942. - 4 вересня.

Львівські вісті. - 1941. - 9 вересня.

Львівські вісті. - 1941. - 14 жовтня.

Львівські вісті. - 1941. - 30 жовтня.

Львівські вісті. - 1941. - 5 листопада.

Львівські вісті. - 1942. - 1-2 березня.

Львівські вісті. - 1942. - 16 червня.

Львівські вісті. - 1943. - 31 березня.

Станиславівське слово. - 1942. - 3 червня.

Станиславівське слово. - 1942. - 7 червня.

Станиславівське слово. - 1942. - 24 серпня.

Станиславівське слово. - 1942. - 20 вересня.

Станиславівське слово - 1942. - 25 жовтня.

Станиславівське слово. - 1942. - 8 листопада.

Станиславівське слово. - 1943. - 3 січня.

Станиславівське слово. - 1943. - 17 січня.

Тернопільський голос. - 1943. - 7 березня.

Українське слово. - 1941. - 15 серпня.

Українське слово. - 1941. - 2 грудня.

Українське слово. - 1941. - 3 грудня.

Українське слово. - 1941. - 7 грудня.

Українське слово. - 1942. - 7 січня.

Українське слово. - 1942. - 22 лютого.

Українське слово. - 1942. - 13 березня.

Українське слово. - 1942. - 27 березня.

Українська школа. - 1943-1944. - Ч. 1-3. - С. 67-68.

Published

2013-10-08

How to Cite

Andrukhiv, I., & Kovalyk, V. (2013). Cultural and educational life of Stanislav region terms of Nazi occupation. Skhid, (3(110), 78–83. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17656

Issue

Section

History