DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17591

Reasons of labour emigration of population of Western Ukraine during an end ХХ - to beginning of ХХІ age

Tetiana Seredyuk

Abstract


In the article the generalized estimation of scales of modern labour migration of population of Western Ukraine lights up in globalizing economic space. Grounded pre-conditions, reasons and consequences of international labour migration, for Ukraine. Certainly financial investments in the economy of Ukraine.


Keywords


emigration; reasons; social; cultural; personal; investments

References


Ваврищук Н. Г. Еміграція робочої сили з України : теоретико-методологічні аспекти / Н. Г. Ваврищук // Наукові записки КМУ. - Т. 56. - К., 2006. - С. 45-50.

Городецькі Г. І. Україна крізь призму світової міграції / Г. І. Городецькі // Наукові записки КМУ. - Т. 70. - К., 2007. - С. 60-71.

Краузе О. Зовнішня трудова міграція населення України / О. Краузе // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 2 (27). - С. 26-34.

Малиновська О. А. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС / Олена Малиновська. - К. : Бланк-Прес, 2004. - 171 с.

Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / [за ред. Я. Пилинського]. - К. : Стилос, 2007. - 191 с.

Левкун О. Зовнішня трудова міграція в Україні як демо¬графічна проблема / О. Левкун [Електронний ресурс]. - Режим доступу : dialogs.org.ua. - 25 вересня 2005. - С. 1-7.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків / О. А. Ровенчак // Вісник Львівського університету. - 2009. - Вип. 3. - С. 125-142.

Поліщук О. В. Особливості формування та становлення основ міжнародного трудового (міграційного) права : сучасні тенденції / О. В. Поліщук // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 5. - С. 61-65.

Стаканов Р. Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 72. - Ч. 1. - С. 76-82.

Трудова міграція громадян України. Біла книга : [монографія] / за ред. В. Я. Шибко. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. - 201 с.

Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології. Інформаційно-аналітичне видання / [за ред. Н. Пархоменко, А. Стародуб]. - К., 2005. - 122 с.

Філіпенко В. І. Головні тенденції в сучасній міжнародній політиці / В. І. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2005. - Вип. 51. - Ч. 2. - С. 95-99.

Хомич Л. В. Зовнішня трудова міграція населення України: масштаби, сучасні ознаки та географія / Л. В. Хомич // Регіональні проблеми України географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. - Херсон : ПП Вишемирський, 2007. - C. 310-316.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Tetiana Seredyuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)