Reasons of labour emigration of population of Western Ukraine during an end ХХ - to beginning of ХХІ age

Authors

  • Tetiana Seredyuk Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17591

Keywords:

emigration, reasons, social, cultural, personal, investments

Abstract

In the article the generalized estimation of scales of modern labour migration of population of Western Ukraine lights up in globalizing economic space. Grounded pre-conditions, reasons and consequences of international labour migration, for Ukraine. Certainly financial investments in the economy of Ukraine.

Author Biography

Tetiana Seredyuk, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

аспірант кафедри етнології

References

Ваврищук Н. Г. Еміграція робочої сили з України : теоретико-методологічні аспекти / Н. Г. Ваврищук // Наукові записки КМУ. - Т. 56. - К., 2006. - С. 45-50.

Городецькі Г. І. Україна крізь призму світової міграції / Г. І. Городецькі // Наукові записки КМУ. - Т. 70. - К., 2007. - С. 60-71.

Краузе О. Зовнішня трудова міграція населення України / О. Краузе // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 2 (27). - С. 26-34.

Малиновська О. А. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС / Олена Малиновська. - К. : Бланк-Прес, 2004. - 171 с.

Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / [за ред. Я. Пилинського]. - К. : Стилос, 2007. - 191 с.

Левкун О. Зовнішня трудова міграція в Україні як демо¬графічна проблема / О. Левкун [Електронний ресурс]. - Режим доступу : dialogs.org.ua. - 25 вересня 2005. - С. 1-7.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків / О. А. Ровенчак // Вісник Львівського університету. - 2009. - Вип. 3. - С. 125-142.

Поліщук О. В. Особливості формування та становлення основ міжнародного трудового (міграційного) права : сучасні тенденції / О. В. Поліщук // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 5. - С. 61-65.

Стаканов Р. Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 72. - Ч. 1. - С. 76-82.

Трудова міграція громадян України. Біла книга : [монографія] / за ред. В. Я. Шибко. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. - 201 с.

Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології. Інформаційно-аналітичне видання / [за ред. Н. Пархоменко, А. Стародуб]. - К., 2005. - 122 с.

Філіпенко В. І. Головні тенденції в сучасній міжнародній політиці / В. І. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2005. - Вип. 51. - Ч. 2. - С. 95-99.

Хомич Л. В. Зовнішня трудова міграція населення України: масштаби, сучасні ознаки та географія / Л. В. Хомич // Регіональні проблеми України географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. - Херсон : ПП Вишемирський, 2007. - C. 310-316.

Published

2013-10-09

How to Cite

Seredyuk, T. (2013). Reasons of labour emigration of population of Western Ukraine during an end ХХ - to beginning of ХХІ age. Skhid, (3(110), 125–128. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17591

Issue

Section

History