Development of legislation on the establishment and operation of political parties

Authors

  • Oleg Leonov Донецький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17590

Keywords:

political partу, multipartу system, Ukraine, legal adjusting of partу activity

Abstract

This article investigates and highlights of the development of legislation on the establishment and operation of political parties in modern Ukraine. The author examines the current legislation of Ukraine and raises problems of its improvement.

 

Author Biography

Oleg Leonov, Донецький національний технічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту і господарського права

References

Бабій С. І. Політичні партії і державна влада: До проблеми правового регулювання діяльності політичних партій / С. І. Бабій // Трибуна. - 1991. - № 9-10; Бабій С. І. Політичні партії: минуле, сучасність, проблеми правового статусу / С. І. Бабій // Трибуна. - 1997. - № 1-2; Кононенко О. Проблеми реалізації конституційного права громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації / О. Кононенко // Право України. - 1998. - № 2. - С. 48-50; Акато¬ва Л. Неприбыльным организациям и учреждениям об особенностях налогообложения / Л. Акатова // Всё о бухгалтерсокм учёте. - 1999. - № 99. - С. 41-43.

Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності по¬літичних партій в Україні / В. Аніщук // Право України. - 2000. - № 2. - С. 95-96; Долежан В. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій / В. Долежан // Право України. - 2003. - № 7. - С. 84-89; Коваль М. І. Правове регулювання фінансування політичних партій в Україні (теорія і практика) / Коваль М. І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : WWW/ CVK. UKRPACK.NET. (офіційний сайт Центральн. виборчої комісії України); Перегуда Є. До проблеми законодавчої регламентации багатопартійності в Україні / Є. Перегуда // Право України. - 2001. - № 4. - С. 69-71; Полевий В. Підстави застосування конституційної відповідальності політичних партій / В. Полевий // Підприємництво, господарство, право. - 2001. - № 12. - С. 76-78; Полевий В. Стягнення, що можуть застосуватися як заходи конституційної відповідальності партій: проблеми їх застосування / В. Полевий // Підприємництво, господарство, право. - 2002. - № 2. - С. 80-82; Примуш М. В. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій / М. В. Примуш. - Донецьк : ДонНУ, 2001. - 338 с.; Примуш М. В. Правова регламентація ідеологічних та організаційних засад політичних партій / М. В. Примуш // Право України. - 2000. - № 11. - С. 25-28; Примуш М. В. Політичні партії та виборчий процес / М. В. Примуш // Право України. - 2001. - № 3. - С. 124-125, 143; Совгиря О. Фінансування політичних партій: Правовий аспект / О. Совгиря // Право України. - 2003. - № 5. - С. 130-133.

Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 № 9603-ХІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v9306400-88http.

Декларація про державний суверенітет Української РСР: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 № 55-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12.

Вказаний документ, як і всі інші згадані в статті нормативно-правові акти України, як чинні, так і скасовані або такі, які втратили чинність розташовані на Офіційному сайті Верховної Ради України, де їх легко знайти за видавником, датою прийняття та номером через головний пошук або пошук за реквізитами [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find.

Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності по¬літичних партій в Україні / В. Аніщук // Право України. - 2000. - № 2. - С. 95-96.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) (Справа № 1-28/2008) № 10-рп/2008 від 22.05.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-08.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) (Справа № 1-30/2001) від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v004p710-01.

Проект Закону України "Про державну службу": Вноситься до Верховної Ради України Президентом України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39999.

Published

2013-10-08

How to Cite

Leonov, O. (2013). Development of legislation on the establishment and operation of political parties. Skhid, (3(110), 103–110. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17590

Issue

Section

History