Soviet government policy concerning German religious confession of Crimea in 20-30 years of XX century

Authors

  • Ivan Zadereychuk Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Сімферополь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17589

Keywords:

church, Crimean Germans, Soviet government

Abstract

The article covers research of Soviet government policy concerning German religious confession on the territory Crimea. The legislation is analysed, the stages of liquidation, anti-religious propaganda, the Germans behavior in the new historical conditions are studied in the article.

Author Biography

Ivan Zadereychuk, Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Сімферополь

кандидат історичних наук, доцент, заступник начальника

кафедри теорії та історії держави і права

References

Лиценбергер О. А. Лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в годы советской власти / О. А. Лиценбергер // Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге : материалы Российско-Германской научной конференции. Анапа, 22-26 сентября 1994. - М. : Готика, 1995. - С. 275-281.

Белоглазов Р. М. Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-ті роки (за матеріалами Кримської АСРР) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Роман Миколайович Белоглазов. - К., 2002. - 234 с.

Сергієнко Г. Л. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави й релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ганна Леонідівна Сергієнко. - Харків, 2004. - 209 с.

Живи и помни… История менонитских колоний Екатеринославщины / [С. И. Бобылева, А. И. Безносов, О. В. Безносова, Н. В. Венгер и др.]. - Днепропетровск, 2006. - 378 с.

Безносов А. И. Религиозная жизнь немецкого населения Юга Украины и политика советской власти (1920-1928 гг.) / А. И. Безносов // Немцы России и СССР, 1901-1941 гг. : материалы международной научной конференции (Москва, 17-19 сентября 1999 г.). - М. : Готика, 2000. - С. 329-342.

Кондратюк Г. М. Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20 - 30 роках XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Григорій Миколайович Кондратюк. - К., 2005. - 222 с.

Державний архів Автономної Республіки Крим (далі - ДААРК). - Ф. Р-663. - Оп. 18. - Спр. 25.

ДААРК. - Ф. Р-663. - Оп. 18. - Спр. 46.

ДААРК. - Ф. Р-663. - Оп. 17. - Спр. 33.

ДААРК. - Ф. П-1. - Оп. 1. - Спр. 824.

ДААРК. - Ф. Р-663. - Оп. 18. - Спр. 28.

ДААРК. - Ф. Р-663. - Оп. 3. - Спр. 393.

Безносов О. І. Спроба втечі з "раю": еміграційний рух серед менонітів та німців-колоністів Півдня України наприкінці 20-х рр. ХХ ст. // Вопросы германской истории. - 2009. - С. 147-156.

ДААРК. - Ф. П-1. - Оп. 1. - Спр. 1812.

ДААРК. - Ф. П-1. - Оп. 1. - Спр. 1446.

Васильчук В. М. Німці України: суспільний та національний аспекти ХХ - початок ХХІ ст. : дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Володимир Миколайович Васильчук. - Донецьк, 2006. - 500 с.

ДААРК. - Ф. Р-663. - Оп. 3. - Спр. 347.

ДААРК. - Ф. Р-20. - Оп. 8. - Спр. 35.

ДААРК. - Ф. П-1. - Оп. 1. - Спр. 892.

ДААРК. - Ф. П-1. - Оп. 1. - Спр. 822.

Published

2013-10-08

How to Cite

Zadereychuk, I. (2013). Soviet government policy concerning German religious confession of Crimea in 20-30 years of XX century. Skhid, (3(110), 99–102. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17589

Issue

Section

History