Some aspects of training of journalistic personnel's are for printing mass-media in Ukraine: 1991-93 years

Authors

  • Valeriy Gaydamaka Донецький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17466

Keywords:

journalistic shots, education, curricula, programs, production practice, Institute of journalism

Abstract

In the article covers general aspects of training of journalistic personnels are for printing mass medias in Ukraine in the first years of its independence. The article can be useful to the research workers, teachers and students which are engaged in historical researches from formation of Ukraine.

 

Author Biography

Valeriy Gaydamaka, Донецький національний університет

здобувач кафедри історії слов'ян

References

Закон України "Про освіту" // Закони України. - К. : Право, 1996. - Т. 1. - С. 414-433.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО). - Ф. 166. - Оп. 17. - Спр. 115. - С. 15-25.

Вища освіта в Україні: нормативно-правове регулювання / [за заг. ред. А. П. Зайця, В. С. Журавського] // Постанова КМУ № 896 від 3 листопада 1993 р. - К. : ФОРУМ, 2003. - С. 51-54.

Архів Верховної Ради України. - Спр 2167. - Пр. № 54-66 (засідань Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації, 14-15 січня 1992 року).

Здоровега В. Життя з нами не жартувало // Про журналістику і журналістів : статті, есе, виступи, діалоги / В. Здоровега. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - С. 127-128.

Здоровега В. Про журналістику і журналістів : статті, есе, виступи, діалоги / В. Здоровега. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 133 с.

Овсепян Р. П. Так починалася журналістська освіта в Україні / Р. П. Овсепян // Вісник ХНУ ім. Н. Каразіна. - 2007. - № 766. - С. 45-47.

Різун В. Журналістська освіта в Україні / В. Різун // Укра¬їнське журналістикознавство. - 2001. - № 2. - С. 43-48.

Різун В. На передовій журналістської освіти в Україні / В. Різун. - К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 24 с.

Присяжний М. Надійні крила високого покликання / М. Присяжний // Пам'ять століть. - 2004. - № 3-4. - С. 320.

Різун В. На передовій журналістської освіти в Україні / В. Різун. - К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 24 с.

Додаток до рішення колегії Міністерства вищої освіти України від 12 вересня 1991 року // ЦДАВО. - Ф. 166. - Оп. 17. - Cпр. 117. - С. 14.

Міністерство вищої освіти України : рішення колегії № 11-1/210 від 20 листопада 1991 р. (17 черв. - 17 верес. 1991 р.) // ЦДАВО. - Ф. 4621. - Оп. 13. - Cпр. 8700.

Накази ректора з основної діяльності ун-ту за 1991 рік // Архів ЛНУ ім. І. Франка : загальна канцелярія. - Спр. 01.

Накази ректора з основної діяльності ун-ту за 1992 рік // Архів ЛНУ ім. І. Франка : загальна канцелярія. - Спр. 2.

Протокол № 1 засідання вченої ради факультету журна¬лістики від 30 серпня 1991 р // Архів КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Протокол № 2 засідання вченої ради факультету журна¬лістики від 4 жовтня 1991 р. // Архів КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Міністерство вищої освіти України : рішення колегії № 13 - 1/210 від 28 грудня 1991 р. (20 листоп. - 25 груд. 1991 р.) // ЦДАВО. - Ф. 4621. - Оп. 13. - Спр. 8704.

Протокол № 4 засідання вченої ради факультету журна¬лістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка від 27 грудня 1991 р. // Архів КДУ.

Присяжний М. Надійні крила високого покликання / М. Присяжний // Пам'ять століть. - 2004. - № 3-4. - С. 320.

Засідання кафедра періодичної преси від 27 серпня 1991 р. // Архів КДУ ім. Т. Г. Шевченка. - Спр. 5-6-1. - Протокол № 1.

Поточний архів факультету журналістики Львівського уні¬верситету ім. Франка. - Протокол № 1 від 24 вересня 1998 року.

Горлов А. Уроки журналістики і життя / А. Горлов, М. Сорока. - К., 2002. - С. 299.

Зведені данні успішності випускників факультету журналістики, спеціальності "Журналістика" КНУ від 23.03.92 р. // Приватний архів Н. П. Трошиної.

Зведені данні успішності випускників факультету журналістики, спеціальності "Журналістика" КНУ від 12.04.93 р. // Приватний архів Н. П. Трошиної.

Витяг з навчальних планів 1991-1994 рр. Нормативні курси та спецкурси факультету журналістики, спеціальності "Журналістика" КНУ ім. Т. Г. Шевченка // Приватний архів Н. П. Трошиної.

Протокол № 4 засідання вченої ради факультету журна¬лістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка від 27 грудня 1991 р.

Протокол № 3 засідання вченої ради Інституту журналістики від 25 листопада 1993 р. // Архів КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Наказ ректора КНУ ім. Т. Г. Шевченка № 483-32 від 16.06.03 р. // Інститут журналістики в цифрах і коментаріях. - К., 2004. - 67 с.

Протокол № 2 засідання вченої ради Інституту від 18 жовтня 1993 р. // Архів КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Published

2013-10-08

How to Cite

Gaydamaka, V. (2013). Some aspects of training of journalistic personnel’s are for printing mass-media in Ukraine: 1991-93 years. Skhid, (3(110), 90–94. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17466

Issue

Section

History