Polish-Ukrainian relations in Galicia during the process of parcellation of landowners' estates in 1867-1914

Authors

  • Mykola Vitenko Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17465

Keywords:

Galicia, the Polish-Ukrainian relations, battle for the land, parcellation

Abstract

The article investigates the process of fragmentation of the landowners' estates in Galicia in 1867 - 1914, the attempts of Polish political parties and economic organizations to limit access of Ukrainian farmers to purchasing the lands of the bankrupt gentry, the resettlement of Polish colonists to the Ukrainian ethnic lands and the influence of the Polish colonization of Eastern Galicia on the Polish-Ukrainian relations.

Author Biography

Mykola Vitenko, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії слов'ян

References

Справа про видання положення про заборону дроблення кадастрових земельних ділянок (1907 - 1909 рр.) // Центральний державний історичний архів України у м. Львові. - Ф. 146 : Галицьке намісництво в м. Львові, 1772-1920 рр. - Оп. 4. - Спр. 5016. - 110 арк.

Донесення Намісництву у Львові про наростання серед українських селян невдоволення переслідуваннями українців після вбивства намісника Потоцького і підготовку збройних виступів українських селян (1908 р.) // Державний архів Львівської області. - Ф. 350 : Дирекція поліції у Львові. - Оп. 1. - Спр. 2988. - 3 арк.

Про купівлю ґрунтів в селах Перемишлянського повіту (1885 - 1912) // Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника. Відділ рукописів (далі - ЛНБ). - Ф. Потоцьких. - Спр. 303. - 263 арк.

Про купівлю ґрунтів у селах Бібрського повіту (1889 - 1914 рр.) // ЛНБ. - Ф. Потоцьких. - Спр. 304. - 120 арк.

Про обмін ґрунтів в селах Перемишлянського повіту (1884 - 1937 рр.) // ЛНБ. - Ф. Потоцьких. - Спр. 307. - 128 арк.

Про продаж ґрунтів з маєтків Перемишлянського повіту (1889 - 1911 рр.) // ЛНБ. - Ф. Потоцьких. - Спр. 305. - 181 арк.

А. В. Колонізованє Поляками Східної Галичини / А. В. // Економіст. - 1912. - № 2. - С. 41-42.

Бачинський Ю. Україна irredenta / Ю. Бачинський // Укра¬їнська суспільно-політична думка у 20 столітті. Документи і матеріали : у 3-х т. - Мюнхен, 1983. - Т. 1. - С. 26-31.

Борба о землю // Діло. - 1902. - 27 мая (9 червня). - С. 1.

Ботушанський В. М. Сільське господарство Буковини (друга половина ХІХ - початку ХХ ст.) / В. М. Ботушанський. - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - 340 с.

Будзиновський В. Хлопська посілість в Галичині і новочасні суспільно-реформаторські змагання / В. Будзиновський. - Львів, 1901. - 194 с.

Войнаровський Т. Вплив Польщі на економічний розвій України-Руси. Історико-економічна розвідка / Т. Войнаровський. - Львів, 1910. - 59 с.

Всячина и новинки // Батьківщина. - 1890. - 24 серпня. - № 34 - 35.

Всячина новинки // Батьківщина. - 1891. - 8 лютого. - № 6. - С. 39 - 40.

Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М. П. Герасименко. - К. : Вид-во АН України, 1959. - 303 с.

Ґрунтова лихва // Діло. - 1902. - 5 (18) січня. - Ч. 4. - С. 2-3.

З краєвої комісії для рентових осель // Економіст. - 1908. - № 7. - С. 15-16.

Залізняк М. Національне питання в Австро-Угорщині і Росії / М. Залізняк // Літературно-науковий вісник. - 1911. - Т. 55. - С. 332-366.

Земля на продаж // Діло. - 1902. - 7 (20) січня. - С. 3.

Ковальчaк Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель / Г. І. Ковальчак. - К. : Наук. думка, 1988. - 252 с.

Кравець М. М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині ХІХ ст. / М. М. Кравець. - Львів : Світ, 1964. - 239 с.

Красівський О. Я. Галичина у першій половині ХХ ст. Проблеми польсько-українських стосунків / О. Я. Красівський. - Львів : Каменяр, 2000. - 416 с.

Кульчицький В. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.) / В. Кульчицький. - Львів, 1965. - 67 с.

Мазури на Руси // Батьківщина. - 1884. - 18 цвітня. - № 16. - С. 94.

Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западно-украинских землях в период империализма / С. А. Макарчик. - Львов : Вища школа, 1983. - 256 с.

Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902 - 1914) / Ю. Михальський. - Львів : Каменяр, 2002. - 166 с.

Не легковажмо нынъшнои хвилъ // Діло. - 1886. - 1 (13) марта. - Ч. 24. - С. 1.

Не легковажмо нынъшнои хвилъ // Діло. - 1886. - 4 (16) марта. - Ч. 25. - С. 1.

Новинки (Зъ польського табору) // Діло. - 1891. - 3 (15) вересня. - Ч. 198. - С. 2.

Новинки // Громадський голос. - 1895. - № 4. - С. 29-30.

Новинки и всячина // Батьківщина. - 1884. - 28 падолиста. - № 48. - С. 305.

Нові стрички на руський народ // Гайдамаки. - 1905. - 7 падолиста. - Ч. 156. - С. 3-4.

Осечинський В. К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В. К. Осечинський. - Львів, 1954. - 488 с.

Павликовський Ю. Земельна справа у Східній Галичині / Ю. Павликовський // Літературно-науковий вісник. - 1922. - Т. 76. - Кн. 2. - С. 151-159.

Павликовський Ю. Земельна справа у Східній Галичині / Ю. Павликовський // Літературно-науковий вісник. - 1922. - Т. 76. - Кн. 1. - С. 138-161.

Переселюванє мазурських хлопфв на Русь // Батьківщина. - 1884. - 23 мая. - № 21. - С. 125-126.

Письмо вфдh Щирця // Батьківщина. - 1880. - 1 лютого. - № 3. - С. 21-24.

Письмо зъ Подоля // Батьківщина. - 1886. - 9 цвітня. - № 14. - С. 82.

Радикалізм іде в гору! // Громадський голос. - 1895. - № 4. - С. 23-27.

Рентові загороди // Економіст. - 1907. - № 5. - С. 15.

Свєжинський П. Аграрні відносини на Західній Україні в кін. ХІХ - на поч. ХХ ст. / П. Свєжинський. - Львів, 1966. - 192 с.

Смолей В. Польське цивільне і військове аграрне осадництво у Західній Україні: історико-правовий контекст (1919- 1939 рр.) / В. Смолей. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. - 112 с.

Соймова опіка над селянами // Громадський голос. - 1898. - 10 лютого. - № 5. - С. 33-35.

Франко І. Я. Поляки і русини / І. Я. Франко // Зібрання творів : у 50-ти тт. - К. : Наук. думка, 1985. - Т. 46. - Кн. 2. - С. 317-330.

Франко І. Я. Селянський рух в Галичині / І. Я. Франко // Зібрання творів : у 50-ти томах. - К. : Наук. думка, 1985. - Т. 46. - Кн. 2. - С. 242-257.

Шляхетний поступок польського шляхтича // Батьківщина. - 1887. - 10 червня. - № 23. - С. 134-135.

"Rozdziobią nas kruki i wrony" // Polska gazeta kresowa. - 1914. - 26 czerwca. - Nr. 20. - S. 1.

Bujak F. Galicya. - T. 1 : Kraj. Ludność. Społeczeństwo. Rolnictwo / F. Bujak. - Lwów, 1908. - 562 s.

Najdus W. Szkice z historii Galicji. - T. 1 : Galicja w latach 1900 - 1904 / W. Najdus. - Warszawa, 1958. - 411 s.

Nowy projekt korporacyj rolniczych // Słowo Polskie. 1896. - 3 Marca. - S. 1-2.

Podręcznik statystyki Galicji. - Lwów, 1913. - T. IІІ. - Cz. I-ІI. - 210 s.

Połska i postęp // Głos Brzeżański. - 1907. - 19 maja. - № 2. - S. 2-3.

Włości rentowe // Słowo Polskie. - 1908. - 15 stycznia. - № 23. - S. 2.

Published

2013-10-08

How to Cite

Vitenko, M. (2013). Polish-Ukrainian relations in Galicia during the process of parcellation of landowners’ estates in 1867-1914. Skhid, (3(110), 83–89. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17465

Issue

Section

History