Historical features of the transformation of the social-economic structure of the Ukrainian population in 1991-2004

Authors

  • Serhiy Alekseyev Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17464

Keywords:

Ukraine, transformational processes, social policy, social-class structure, middle class, social-labour relations

Abstract

The main social-economiс and political factors which form the definite preconditions and directions, trends and features of the process of the transformation of the social-economiс structure of the population of Ukraine during the transitional period to a market are analyzed in the article. The process of the property stratification, its consequences and the formation of a new social-economiс structure of Ukrainian society is pointed out.

Author Biography

Serhiy Alekseyev, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти

References

Петрушина Т. О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен / Т. О. Петрушина. - К. : Институт социологии НАН Украины, 2008. - 544 с.

Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації / І. О. Курило. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж., 2006. - 471 с; Українське суспільство 1994-2004: Моніторинг соціальних змін / [ред. В. Ворона, М. Шульга] ; НАН України. - К. : Ін-т соціології, 2004. - 704 с.

Архангельський Ю. Бідність в Україні. Причини і способи подолання / Ю. Архангельський, Ж. Архангельська // Віче. - 2001. - № 11. - С. 46-56; Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили / С. Тумакова // Вісник УАДУ. - 2002. - № 1. - С. 317-321; Новіков В. Подолання бідності - нагальна проблема соціальної політики / В. Новіков // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 1. - С. 23-26; Поплавська О. Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків / О. Поплавська // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 2. - С. 40-45.

Ракитская Г. Необъявленная реформа социально-трудовых отношений в 1990-е годы / Г. Ракитская // Вопросы экономики. - 2003. - № 9. - С. 77-88; Колот А. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 5. - С. 23-28.

Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка; відп. за вип. П. П. Забродський]. - К. : Консультант, 2007. - С. 327.

Праця України 2001 : Статистичний збірник. - К. : Держкомстат України, 2002. - С. 25.

Власенко Н. Праця дітей в Україні / Н. Власенко, В. Костриця // Україна : аспекти праці. - 2000. - № 6. - С. 42.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. - К. : Консультант, 2005. - С. 385.

Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини / М. Б. Махсма. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - С. 50.

Мазурок П. Ринок праці: проблеми заробітної плати / П. Мазурок // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 5. - С. 14.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Лібанова Е. М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу / Е. М. Лібанова // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 2. - С. 44.

Там само. - С. 45.

Там само. - С. 53.

Там само. - С. 54-56.

Published

2013-10-08

How to Cite

Alekseyev, S. (2013). Historical features of the transformation of the social-economic structure of the Ukrainian population in 1991-2004. Skhid, (3(110), 73–78. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17464

Issue

Section

History