Taxation mechanism and instruments of state antycrisis policy: conceptional approach to use

Authors

  • Olena Filatova Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17433

Keywords:

State antycrisis policy, economic development, tax, taxation mechanism, taxation plan, taxation instruments of economic development

Abstract

The object of research in article is conceptional approach to forming of mechanism of State untycrisis policy. Argu, that in modern Ukraine it mast be base at taxation mechanism and instruments of safeguarding antycrisis State economic development. 

Author Biography

Olena Filatova, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

аспірант

References

Податковий кодекс України / [уклад. В. Кузнєцов]. - Хар¬ків : Фактор, 2011. - 496 с.

Татаренко Е. В. Подходы к антикризисному управлению финансовой системой / Е. В. Татаренко, А. А. Лактионова // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми : тези доповідей і виступів ХІІ Міжнародної наукової конференції / [ за заг. ред. П. В. Єгорова]. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 130 с.

Сиволап Л. А. Державна інвестиційна політика України в умовах післякризової адаптації національної економіки / Л. А. Сиволап // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. трудов. - Стамбул - Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2010. - 640 с.

Гелетій Т. Г. Антикризове управління в стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т. Г. Гелетій // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. - Донецк : ДонНУ, 2010. - 1050 с.

Гриценко С. И. Концепция управления функциональными циклами в организационных рамках глобального кластерного сотрудничества / С. И. Гриценко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. - Донецк : ДонНУ, 2010. - 1050 с.

Зленко І. В. Інструменти податкового регулювання у забезпеченні економічного розвитку країни / І. В. Зленко // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. - Макіївка : МЕГІ, 2011. - Том І. - 204 с.

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : [монографія] / заг. ред. В. І. Ляшенка. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 414 с.

Економічна енциклопедія : у 3-х тт. / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. - К. : Вид. центр "Академія", 2000. - Т. 1. - 864 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / [за ред. О. Г. Осауленка]. - К. : Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010. - 568 с.

Дмитриченко Л. И. К вопросу о налоговом планировании в Украине / Л. И. Дмитриченко, Т. М. Егорова // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. / [под общ. ред. П. В. Егорова]. - Донецк : ДонНУ, 2002. - Вып. 8. - Ч. 1.

Дмитриченко Л. І. Податковий потенціал регіонів України: методика оцінки та напрями її удосконалення / Л. І. Дмитриченко, Т. М. Єгорова, М. С. Лаба // Конституционная экономика: концепции, методы, модели. Новое в экономической кибернетике : сб. науч. статей [под общ. ред. Ю. Г. Лысенко]. - Донецк : ДонНУ, 2007. - № 4. - 137 с.

Дмитриченко Л. І. Податковий ресурс забезпечення економічного розвитку / Л. І. Дмитриченко, Т. М. Єгорова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. - 2010. - Вип. 100. - Т. 113. Економіка.

Пода В. Денег не хватает на всех / В. Пода // Комментарии. - № 14. - 8.04.2011.

Published

2013-10-06

How to Cite

Filatova, O. (2013). Taxation mechanism and instruments of state antycrisis policy: conceptional approach to use. Skhid, (3(110), 61–63. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17433

Issue

Section

Economy