The competition position of the Ukrainian banks with a foreign capital

Authors

  • Oleksandr Tsyganov Донецький державний університет управління, Ukraine
  • Illia Veselyy Донецький державний університет управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17430

Keywords:

bank, foreign capital, assets, group, effectiveness, strong, weak parties

Abstract

 The distributing of the Ukrainian banks is analysed on specific gravity of foreign capital and countries of his origin, character of distributing of assets of banks with a foreign capital and belonging is set them to the certain groups in size. The estimation of effectiveness of activity of banks of Ukraine with a foreign capital is given, strong and weak parties of their functioning in the Ukrainian terms are exposed. 

Author Biographies

Oleksandr Tsyganov, Донецький державний університет управління

кандидат економічних наук, професор кафедри банківської і біржової справи

Illia Veselyy, Донецький державний університет управління

здобувач кафедри банківської і біржової справи

References

Дудка І. М. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері / І. М. Дудка // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 4. - С. 162-168.

Багратян Г. А. Світова криза та Україна: проблеми і нові підходи до фінансового регулювання / Г. А. Багратян, І. С. Кравченко // Фінанси України. - 2009. - № 4. - С. 33-41.

Батрименко В. В. Сучасні механізми трансформації грошово-банківської сфери України як необхідна умова виходу із фінансово-економічної кризи / В. В. Батрименко // Економічний часопис. - XXI. - 2009. - № 11-12. - С. 17-20.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision /dynamics.htm.

Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / І. М. Крупка // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 104-116.

Білошапка В. С. Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на банківський сектор України / В. С. Білошапка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. - 2010. - № 1. - С. 32-37.

Нєізвєстна О. В. Вдосконалення механізму розробки та реалізації стратегічного планування в банківських установах України / О. В. Нєізвєстна // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. - 2010. - № 1. - С. 103-112.

Прядко В. В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В. В. Прядко, Н. С. Островська // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 73-77.

Закон України "Про банки і банківську діяльність" вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 3.

Інформація про власників істотної участі у банку за станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Shareholders.pdf.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Finance_b/2011/01012011.xls.

Довідник банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/BankRegistry/BRMainFrame.htm.

Published

2013-10-06

How to Cite

Tsyganov, O., & Veselyy, I. (2013). The competition position of the Ukrainian banks with a foreign capital. Skhid, (3(110), 54–60. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17430

Issue

Section

Economy