Formation of a management system for the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.1(141).173118

Keywords:

formation, system, management, development, industrial enterprise, information economy, divisions, communications

Abstract

It is substantiated that the construction of a management system for the development of an industrial enterprise requires the integration of all management subsystems that are responsible for the efficiency of an industrial enterprise. The solution to this problem is most appropriate with an integrated management approach. In the aspect of managing the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy, it is proposed, under the integration approach, to include a set of tools that address the issue of research, quantitative evaluation and improvement of the relationship between vertical management levels and the subjects of horizontal management in the process of building a control system, which embodies the principles of the information economy.

The integration approach to the construction of a management system for the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy is proposed, which makes it possible to assess the resistance to improvement of the management system that arises among the personnel of the enterprise and takes into account the integration of each unit into the overall enterprise management system.

Author Biography

Aleksy Kwilinski, Institute of Industrial Economics, The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PhD (Economics)

References

Andriyevska, Ye. V. (2013). Vprovadzhennya intehratsiynoho pidkhodu do restrukturyzatsiyi mashynobudivnykh pidpryyemstv Odeskoyi oblasti. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Issue 3(2). Pp. 7-12. (ukr)

Pyryayev, V. V. (2003). Ob integratsionnom podkhode v menedzhmente. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. № 11. Pp. 117-120. (rus)

Dykan, V. V. (2013). Teoretychni osnovy intehratsiynoho rozvytku pidpryyemstv vitchyznyanoho mashynobuduvannya. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Issue 43. Pp. 119-124. (ukr)

Pikalov, V. L. (2008). Upravleniye znaniyami kak vazhneyshiy element integratsionnoy sistemy upravleniya torgovym predpriyatiyem. Akademіchnyi oglyad. № 1. Pp. 123-131. (rus).

Ryabenko, V. V. (2016). Upravlinnya potentsialom yak intehratsiynyy vyd upravlinskoyi diyalnosti pidpryyemstv. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva. № 3(1). Pp. 49-54. (ukr).

Tyulenyeva, Yu. V. (2013). Intehratsiynyy pidkhid vyznachennya ryzykiv pidpryyemstva. Efektyvna ekonomika. № 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_1_15 (ukr).

Atyushkina, V. V. (2013). Intehratsiyni formy realizatsii stratehii rozvytku pidpryyemstva. Naukovi visti Dalivskoho universytetu. № 10. (ukr).

Fomina, I. V. (2011). Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. Otraslevaya i regionalnaya ekonomika. 3 (15). Pp. 96-102. (rus).

Published

2016-03-27

How to Cite

Kwilinski, A. (2016). Formation of a management system for the development of an industrial enterprise in the conditions of the information economy. Skhid, (1(141). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.1(141).173118

Issue

Section

Economy