Analysis of the regulatory framework in the innovative activity of industrial enterprises

Authors

  • Natalia Ulianycka Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17220

Keywords:

innovation, foresight, technological system, the process of innovation, high-tech products

Abstract

Analyzed the development of regulatory frameworks in innovation industries. Scientific-practical recommendations for future improvement of the state innovation policy in this area.

Author Biography

Natalia Ulianycka, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

аспірант кафедри обліку та аудиту

References

Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України (схвалено Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-XIV) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.economy-mk.gov.ua/download/InvestTaInnov/VRU_Pro_Koncepciu_NaykTexn_Ta_Innov_ Rozv_Ukr.html.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер ; [пер. с англ.]. - М. : ИД "Вильямс", 2009. - 432 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. - Харків : Константа, 2006. - 272 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у 3 тт. / [за ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка]. - Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки. - К. : Фенікс, 2007. - 564 с.

Чухрай Н. І. Інноваційний розвиток України: основні бар'єри та напрями їх подолання / Н. І. Чухрай [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Logistyka/2008_633/110.pdf.

Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2009 рр.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

Набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах України у 2009 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/express/expr2010 /04_10/95.zip.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.

Закон України від 04 липня 2002 року № 40-IV "Про інноваційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 36. - Ст. 266.

Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 13. - Ст. 165.

Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 13. - Ст. 93.

Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1999. - № 40. - Ст. 363.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 1&nreg=447-2008-%EF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2010 р. № 548 "Про утворення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=548-2010-%.

Указ Президента України від 19 липня 2005 року № 1120/2005 "Про внесення змін до Положення про Міністерство промислової політики України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1120%2F2005.

Україна - 2015: Національна стратегія розвитку. - К. : Український форум [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://semynozhenko.com.ua/content/files/Ukraine-2015% 20big.pdf.

Хименко О. Инновационный менеджмент в Украине: прикоснуться к горизонту / О. Хименко // Всеукраинская техническая газета. - 2005. - № 37 (141). - С. 8-9.

Інновації в законі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://semynozhenko. com.ua/documents/1969.

Published

2013-09-23

How to Cite

Ulianycka, N. (2013). Analysis of the regulatory framework in the innovative activity of industrial enterprises. Skhid, (6(113), 57–61. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17220

Issue

Section

Economy