The formation of national armed forces of Latvia in the new geopolitical conditions

Authors

  • Bogdan Levyk Національний університет "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.7(114).16961

Keywords:

armed forces of Latvia’s Republic, military security, Latvia, security sector

Abstract

The process of creating the armed forces of Latvia’s Republic has been analyzed from military-historical point of view, as well as state enforcement of military security after the dissolution of the USSR. Additional consideration was given to the security sector of Latvia at current stage of development.

Author Biography

Bogdan Levyk, Національний університет "Львівська політехніка"

провідний науковий співробітник 

References

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994 р.) // Законодавство України : сайт ВРУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_158.

Hitch Ch. The Economics of Defense Spending in the Nuclear Age / Ch. Hitch, R. McKean. - Cambridge : Harvard University Press, 1960. - 422 p.

Radwick B. Moder Armed Force Planning / B. Radwick. - New York : SAGE, 1975. - 345 p.

Милитаризм : Цифры и факты / В. Борисов, В. Васютович, П. Иванов и др. ; [под общ. ред. Р. А. Фармазяна]. - [2-е изд., доп.]. - М. : Политиздат, 1985. - 287 с.

Катасонов Ю. США : военное программирование / Ю. Катасонов. - М. : Наука, 1972. - 226 с.

Солнешников Ю. С. Обоснование решений / Ю. С. Солнешников. - М. : Экономика, 1980. - 167 с.

Горбулін В. Українська політика національної безпеки: актуальні виклики - актуальні відповіді / В. Горбулін, О. Литвиненко // Дзеркало тижня. - 28 березня - 4 квітня 2009. - № 11 (739). - С. 7.

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України : методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. - К., 2003. - С. 227-229.

Бірюченко А. Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою у контексті національної безпеки України : дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / А. Бірюченко. - К., 2006. - 185 с.

Палій О. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції : дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / О. Палій. - К., 2006. - 179 с.

Іващенко А. Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування / А. Іващенко, С. Вербицький // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1 (16). - С. 140-151.

Основні завдання раціонального розподілу оборонних ресурсів в рамках оборонного планування відповідно до принципів програмно-цільового підходу / [Шелест Є., Шевченко В., Федоренко Р., Невольніченко А., Бодрик Ю.] // Зб. наук. праць. - К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2004. - Вип. 2 (22). - С. 86-95.

Управління оборонними ресурсами в Збройних силах України / [Шевченко В., Шпура М., Федоренко Р. та ін.]. - К. : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2002. - 84 с.

Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів організації Варшавського договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України) : дис. … канд. істор. наук : 20.02.22 / Ліпкевич Cвітлана Ярославівна. - Львів, 2008. - 211 с.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом (23 августа 1939 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.istorik.ru/library/documents/molotov_ribbentrop/text.htm, http://www.istorik.ru/library/documents/molotov_ribbentrop/protocol.htm.

Спирин Г. Основные факты истории Латвии / Г. Спирин - [2-е изд., исп. и доп.]. - Рига, 1999. - 141 с.

Конституція Латвії 1922 р. станом на 2007 р. // Сайт Сейму [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://latius.narod.ru/law/constitution.htm.

Офіційний сайт Президента Латвії. Обов'язки президента, повноваження і права [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.lv/index.php?pid=210.

Сейм Латвії : офіційний сайт. Законодавство [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.saeima.lv/.

Кабінет Міністрів Латвійської республіки. Історія КМ ЛР : офіційний сайт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mk.gov.lv/ru/mk/vesture/.

Мешков А. Формирование доктринальных концепций стран Балтийского региона / А. Мешков, А. Николаев // Зарубежное военное обозрение. - 1994. - № 10. - С. 7-9.

Ліпкевич С. Оборонна політика Латвійської республіки щодо інтеграції у північноатлантичний альянс / С. Ліпкевич // Схід. - 2006. - № 5 (77). - С. 73-77.

Інтерв'ю з аташе з питань оборони Латвійської республіки в Україні підполковником Зігмунсом Балотісом // Військо України. - 2008. - № 11.

Лемеха С. Солдати НАТО : латвійський варіант / С. Лемеха // Камуфляж. - 2006. - № 2. - С. 12-14.

Коротченко И. НАТО осваивает военную инфраструктуру Латвии / И. Коротченко // Независимое военное обозрение. - 1997. - 26-31 сентября (№ 36). - С. 2.

Бісеніекс І. Досвід Латвії на шляху вступу до НАТО : формування позитивного ставлення громадськості / І. Бісеніекс // Реалізація євроатлантичного курсу України : проблемні питання та шляхи їх розв'язання : конференція (30 вересня 2004 року, м. Київ). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.db.niss.gov.ua/docs/konf/polmil_08_06_06/bisenieks-Ukr.htm.

Сім нових членів НАТО // Новини НАТО. - 2004. - Вип. 2. - С. 13.

Шпек Р. ЄС: динаміка розширення і розвитку / Р. Шпек // Розширення ЄС : аналітичний щоквартальник. - 2003. - Вип. 1. - С. 45-54.

Шерр Дж. Шенгенська угода, розширення ЄС та європейська безпека / Дж. Шерр // Національна безпека і оборона. Центр Разумкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uceps.org/ukr/journal_pos.php?y=2000& cat=9&pos=30.

Александров А. Вооруженные силы Латвийской Республики / А. Александров // Зарубежное военное обозрение. - 1998. - № 8. - С. 9-12.

Національні збройні сили Латвії // Військо України. - 2004. - № 1-2. - С. 31-33.

НАТО. Держави-члени. Латвія : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nato.int/cps/ru/SID-D96C6A5F-AF951850/natolive/nato_countries.htm.

Міністерство оборони Латвії. Історія, Структура. Міністри оборони. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mod.gov.lv/.

Національні збройні сили Латвії. Про збройні сили. Міжнародні операції : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.lv/.

Військові навчальні заклади національних збройних сил Латвії : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Macibu_vadibas_ pavelnieciba /Militaras_macibu_iestades.aspx.

Балтійська асамблея : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.baltasam.org/?CatID=84.

Балтійська Рада Міністрів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mfa.gov.lv/data/file/e/03_1128%20 terms%20of%20reference-nolikums.pdf.

Законодавча база національної безпеки і оборони Латвії : офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.lv/lv/Papildriki/Normativie_akti.aspx

Published

2013-09-09

How to Cite

Levyk, B. (2013). The formation of national armed forces of Latvia in the new geopolitical conditions. Skhid, (7(114), 120–125. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.7(114).16961

Issue

Section

History