DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16706

M. Grushevskyi's scientific activities in T. Shevchehko Scientific Community. Historiography of the problem

Natalia Romantsova

Abstract


The article is concerned with M. Grushevskyi's scientific activities in T. Shevchehko Scientific Community as highlighted by the historians. Analysis of the historians' works has helped evaluate M. Grushevskyi's tribute which resulted in the Community's becoming the All-Ukrainian research institute.


Keywords


T. Shevchehko Scientific Community; scientific activities; formation of the Community's development strategies; historiography-based evaluations; historiography

References


Барвінський О. Заснованє катедри історії України в Львівському університеті / О. Барвінський. - Львів, 1925. - 18 с.

Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 тт. - Т. 2. Джерелознавство та історіографія історії України / Д. І. Багалій. - Харків, 2001. - 662 с.

Гнатюк В. Передмова / В. Гнатюк, Корінець Д., Кревецький І. та ін. // Науковий збірник присвячений професорові Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894-1904). - Львів : НТШ, 1906. - С. V-VІІІ.

Грушевський М. Автобіографія. - 1906 // Великий українець. - К., 1992. - С. 197-213.

Грушевський М. Лист до Євгена Чикаленка 3 серпня 1913 року / М. Грушевський // Грушевськіяна. - Том 7. М. Грушевський. Наша політика. - Дрогобич : Коло, 2003. - С. 216-218.

Джиджора І. Лист до Михайла Грушевського. № 3. [Зі Львова до Києва], 25 листопада 1913 р. / І. Джиджора // Грушевськіяна. - Том 7. - С. 225-229.

Джиджора І. Лист до Михайла Грушевського. № 4. [Зі Львова до Києва], 26 листопада 1913 р. / І. Джиджора // Грушевськіяна. - Том 7. - С. 229-231.

Дорошенко В. Лист до Михайла Грушевського. [Львів], 25 грудня 1911 р. / В. Дорошенко // Грушевськіяна. - Том 7. - С. 214-215.

Дорошенко Д. Діяльність Наукового Товариства імені Шевченка у Львові в 1905 році / Д. Дорошенко // Рада. - 1906. - № 4. - 19 вересня. - С. 2-3.

Єфименко О. Історія України та її народу / О. Єфименко ; [пер. з рос.]. - К. : Мистецтво, 1992. - 256 с.

Єфремов С. На сторожі національної гідності до характеристики публіцистичної діяльності проф. М. С. Грушевського / С. Єфремов // Український історик. - 1995. - № 124-127. - С. 167-179.

Крип'якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894-1913 роках / І. Крип'якевич // Записки НТШ. Праці історико-філософської секції. - Т. ССХХІІ. - Львів, 1991. - С. 392-411.

Крип'якевич І. Історія України / І. Крип'якевич ; [відп. ред. Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович]. - Львів : Світ, 1990. - 520 с.

Купчинський О. Наукове товариство імені Шевченка / О. Купчинський // Енциклопедія історії України. - Т. 8. - К. : Наук. думка, 2011. - С. 203-213.

Левицький І. А. Барвенский в истории культурного движения русского народа на Прикарпати / І. А. Левицький. - Львов, 1901. - 72 с.

Министерство Народного просвещения. Попечителя Киевского учебного округа канцелярия. (8 февраля 1915 г.) // Российский государственный исторический архив. - Ф. 733. - Оп. 201. - Д. 503.

С-й В. М. С. Грушевський / В. С-й // Добра порада. - 1906. - Ч. 4. - С. 9-10.

Славинский М. Грушевский М. С. / М. Славинский // Энциклопедический словарь Гранат. - [изд. 7-е]. - Т. 17. - С. 265-268.

Сохань П. С. М. С. Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність / П. С. Сохань, В. І. Ульяновський, С. М. Кіржаєв. - К., 1993. - 320 с.

Nowaski R. Михайло Грушевський на тлі доби / R. Nowaski, W. Telwak. - Дрогобич - Opole, 2008. - Ч. 1. - 378 с.

Флоринский Т. Малорусский язык и "украінсько-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский // Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола : сборник. - М. : Москва, 1998. - 432 с.

Чикаленко Є. Лист до Михайла Грушевського. 28/VІІ 1913 / Є. Чикаленко // Грушевськіяна. - Том 7. - С. 220-221.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)