DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16663

A problem of trust of representative organs of subjects of sociallabour relations and its influence is on development of production democracy

Oleksandr Shemyakov

Abstract


In the article the state of trust of citizens is investigated to the representative organs of the state, employers and hired workers which form sociallabour relations and, on character of which steady development of being in charge subjects and social safety depends in society. It is set that the problem of trust to the representative organs of subjects of sociallabour relations does not create a condition, in relation to achievement of the protracted socio-economic stability and brakes the process of development of production democracy.


Keywords


Production democracy; trade unions; employers; sociallabour relations; trust; mistrust

References


Шемяков О. Д. Проблема розвитку виробничої демократії в управлінні взаємодією суб'єктів соціально-трудових відносин / О. Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць ДонДУУ. - 2012. - Т. ХIІІ. - Вип. 222. - С. 445-460. - (Серія "Державне управління").

Глушко И. В. Диалектика доверия и согласия в социальном дискурсе [Електронний ресурс] / И. В. Глушко // Теория и практика общественного развития. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://teoria-practica.ru/-2-2010/philosophy/glushko.pdf.

Селигмен А. Проблема доверия / А. Селигмен ; [пер. с англ.]. - М. : Идея-Пресс, 2002. - С. 7.

Братковський М. Л. Довіра як механізм реалізації публічної влади : [монографія] / М. Л. Братковський. - Донецьк : ВІК, 2010. - 287 с.

Шемяков О. Д. Державне управління соціальним діалогом: проблеми та шляхи вирішення : [монографія] / О. Д. Шемяков, М. Л. Братковський. - Донецьк : ВІК, 2010. - 205 с.

Результати діяльності Національної служби посередництва і примирення в 1999-2003 роках // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. - 2003. - № 11. - С. 26-30.

Інформація про результати діяльності Національної служби посередництва і примирення за 2011 рік // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. - 2012. - № 1-2. - С. 45-62.

Статистичний щорічник України за 2002 рік / Держкомстат України. - К. : Техніка, 2003. - 663 с.

Статистична інформація. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Колективні трудові спори. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2011/pr/stv/kts.htm.

Особливості протестної поведінки при захисті прав працюючих : [наукова доповідь / за заг. керів. О. Ф. Новикової]. - Донецьк : ІЕП НАН України, 2003. - 59 с.

Рихлі Р. Соціальний діалог на національному рівні у країнах - кандидатах на вступ до Європейського Союзу / Л. Рихлі, Р. Прітцер. - Женева : Міжнар. бюро праці, 2003. - 54 с.

Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір : [монографія] / Л. К. Семів. - Львів : ІРД НАН України, 2004. - 392 с.

Шемяков О. Д. Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах / О. Д. Шемяков // Економiчний вісник Національного гірничного університету. - 2012. - № 2. - С. 12-19.

Моніторинг громадської думки : березень 2012 р., м. Київ, [Електронний ресурс] / Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. - Режим доступу : http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/ Stok/PR_SMC&UISR_ March-1_2012.pdf.

Єгорова Є. Довіра до політичних інститутів та банків падає, компанії повертають довіру громадян. 21 квітня 2009 року, м. Київ [Електронний ресурс] / Є. Єгорова. - Режим доступу : http://www. gfk.ua/public_relations/press/press_articles/003903/index.ua.html.

Баланс довіри / недовіри до Президента, Уряду та Верховної Ради протягом останніх 13 років (травень 1994 - квітень 2006) (табл. 1) [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД). Дослідження рівня довіри громадян України до демократичних інституцій, органів влади. - К., 2006. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor22/01.htm#a1.

Шемяков А. Д. Роль и место профсоюзов в системе защиты прав трудящихся / А. Д. Шемяков. - Донецк : Норд Компьютер, 2005. - 84 с.

Аналіз діяльності ФПУ між IV і V з'їздами // Від з'їзду до з'їзду : зб. ФПУ. - К. : Профінформ ФПУ, 2006. - 175 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Oleksandr Shemyakov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)