DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16648

The management mechanism of enterprise's financial firmness

Tetiana Ruban, Iryna Bilobrova, Karyna Kandyba

Abstract


In the article is considered the sequence of the stages of realization the management mechanism off in financial firmness, shown features of use this mechanism for the conditions of enterprise of the aluminum industry.


Keywords


financial firmness; management mechanism of financial firmness; the indicator of financial firmness; payment schedule

References


Тищенко О. М. Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства / О. М. Тищенко, Л. О. Норік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - № 640. - С. 406-415.

Хомів О. В. Аналіз показників фінансової стійкості роздрібних торговельних підприємств / О. В. Хомів // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. - 2011. - Вип. 21.13. - С. 332-337.

Недосекин А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами [Електронний ресурс] : Матеріали журналу "Аудит і фінансовий аналіз", № 2, 2000 р. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/afa/2000-2/08-1.shtml

Грачев А. В. Организация и управление финансовой устойчивостью. Роль финансового директора на предприятии [Електронний ресурс] : Матеріали журналу "Фінансовий менеджмент", № 1, 2004 р. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу : http://www.finman.ru/articles/2004/1/751.html.

Brigham E. Financial Management / E. Brigham, M. Erhardt. - 10th edn. - Harcourt, 2002.

Van Horne J. Financial Management / J. Van Horne, John M. Wachowicz. - 13th edn. - FT Prentice Hall, 2008.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)