DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16645

The essence and problematic issues of unemployment in Transcarpathia

Yuriy Mashyka, Bogdan Kaplar

Abstract


Investigates the causes and factors of unemployment in Transcarpathia, especially socio-economic social development in the region, as well as analysis methods and ways to overcome unemployment. 


Keywords


unemployment; self-employment population; employment policy; the unemployment rate; the employment service; labor market

References


Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення / Ю. Бойко // Право України. - 2001. - № 10. - С. 39-41.

Євсеєнко О. Деякі аспекти статистичного аналізу зайнятості та безробіття на ринку праці України / О. Євсеєнко // Економіст. - 2012. - № 2. - С. 37-39.

Махсма М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки / М. Махсма // Україна : аспекти праці. - 2007. - № 4. - С. 10-15.

Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 р. - Ужгород, 2012. - 328 с.

Причини та наслідки безробіття [Електронний ресурс]. - Режим доступу : info.activesite.com.ua/literature.php.

Особливості ринку праці в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : works.tarefer.ru/85/100050/index.html.

Зайнятість населення: аналіз основних проблем [Електронний ресурс]. - Режим доступу : school.xvatit.com/index.php.

Тенденції розвитку безробіття в межах Карпатського регіону [Електронний ресурс]. - Режим доступу : info.activesite. com.ua/literature.php.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)