Rusofilskykh Societies in Galicia at the Second Half of the 19th and the Beginning of 20th Century

Authors

  • Lilia Sholohon Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16625

Keywords:

Galicia, rusofilskykh societies, periodicals editions

Abstract

The article analyses the content of scientific and population periodicals editions of rusofilskykh societies in Galicia at the second half of the 19th - the beginning of 20th centuries. They allow to retrace the most important aspects activities of rusofilskykh societies, to find out their role of the national movement of Ukrainians in Galicia in the noted stretch of time.

Author Biography

Lilia Sholohon, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії і джерелознавства

References

Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 148. Науково-літературне товариство "Галицько-руська матиця", м. Львів (1848 - 1940 рр.). - Оп. 2, спр. 7. Книга протоколів засідань правління товариства. 1864 - 1912 рр. - 130 арк.

Автобіографія о. Юстина Желеховськаго // Вестниткь "Народного Дома". - 1910. - Ч. 1 (січень).

Аркуша О. Русофільство в Галичині в середині ХІХ - на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд / О. Аркуша, М. Мудрий // Вісник Львівського університету. - 1999. - Вип. 34. - С. 231-268. - (Серія історична).

Вестниткь "Народного Дома". - 1882. - 13 грудня.

Галицкій историческій сборникь. Издаваемый Обществомь Галицко-руской Матицы. - Львовь, 1853. - Вып. 1. - 280 с.

Жертвы // Вестниткь "Народного Дома". - 1887. - 13 січня.

Животко А. Історія української преси / А. Животко. - Мюнхен, 1989 - 1990. - 212 с.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 - 1914 рр.: на підставі споминів / К. Левицький. - Львів : З друкарні оо. Василіян у Жовкві, 1926. - 736 с.

Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею. Вып. І - ІІ. - Львовь : вь книгопечатни Ставропигыйского Института под зарядом Стефана Гучковського, 1866. - 360 с.

Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею под редакціею Богдана Дідицького. - Львовь : вь книгопечатни Ставропигыйского Института, 1897. - Часть ІІ. - 519 с.

Лозинський М. Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині / М. Лозинський. - Львів : Накладом В. Бачинського, 1909. - 96 с.

Науковый сборникь издаваемый литературным обществомь Галицко-русской матицы. - Вып. І - ІV. - Львовь : вь книгопечатни Ставропигыйского Института, 1865. - 310 с.

Науковый сборникь издаваемый литературным обществомь Галицко-русской матицы. Год издания второй. - Вып. І. - Львовь : вь книгопечатни Ставропигыйского Института, 1866. - 336 с.

Оть редакціи // Вестниткь "Народного Дома". - 1905. - Ч. 1 (січень).

От редакціи // Научно-литературный сборникь. Періодическое изданіе "Галицко-русской матицы. - Львов : Удиловая типографія, 1901. - 104 с.

Романюк М. Українські часописи Львова (1848 - 1939) / М. Романюк, М. Галушко. - Т. 1. - Львів : Світ, 2001. - 741 с.

Слово кь в.п. Членамь "Галицко-Русской Матицы" // Научно-литературный Сборникь. Повременное изданіе "Галицко-Русской Матицы" за 1908 год / [под редакцієй Ф. Й. Свистуна]. - Том шестой. Книга первая. - Львов : Изь типографіи Ставропигійскаго Института под упр. М. Рефиля. - 126 с.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (ро¬сійський чинник в громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ ст.) / О. Сухий. - Львів : Місіонер, 2003. - 495 с.

Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття / Ю. Тернопільський. - Джерсі-Ситі, 1974. - 120 с.

Франко І. Із історії "москвофільського" письменства / І. Франко // Зібрання творів : у 50-ти тт. - Т. 31. Літературно-критичні праці (1897 - 1899). - К. : Наук. думка, 1981. - С. 458-480.

Published

2013-08-27

How to Cite

Sholohon, L. (2013). Rusofilskykh Societies in Galicia at the Second Half of the 19th and the Beginning of 20th Century. Skhid, (5(119), 115–118. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16625

Issue

Section

History