Military Policy of the Republic of Moldova 1991-2011 years

Authors

  • Bogdan Levyk Національний університет "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16624

Keywords:

military forces of Moldova, Moldova's military policy, military security of Moldova, Ukrainian-Moldovan relations

Abstract

Military and historical analysis behind the background of creating the armed forces of Moldova, its defence policy in the region and international stage has been carried out, as well as examination of the groundlaying legislative acts guaranteeing the security sphere. Military potential of Moldavian armed forces has been evaluated, while bilateral Ukrainian-Moldavian relations have been summarized.

Author Biography

Bogdan Levyk, Національний університет "Львівська політехніка"

провідний науковий співробітник 

References

Боєчко В. Кордони України : історична ретроспектива та сучасний стан / В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. - К. : Основи, 1994. - 167 с.

Гакман С. М. Приєднання Бессарабії та північної частини Буковини до СРСР: військові аспекти / С. М. Гакман // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 96-97 : Історія. - Чернівці, 2000. - С. 69-81.

Григоришин С. Перспективи розвитку міжрегіональних відносин у контексті "Договору про привілейоване партнерство та співробітництво між Румунією та Республікою Молдова" / С. Григоришин // Вісник Центру буковинознавства. - Чернівці, 1993. - Вип. 1. - С. 168-174.

Илащук А. Республика Молдова в контексте расширения НАТО на Восток: проблемы безопасности и внутренней политической стабильности / А. Илащук // Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії : матеріали Міжнар. наук. семінару. - Чернівці, 2003. - С. 71-76.

Мошес А. Геополитические искания Киева: (Центральная и Восточная Европа в политике Украины) / А. Мошес // Pro et contra. - 1998. - T. 3. - № 2. - С. 95-110.

Мошняга В. Молдово-румыно-украинские еврорегионы: реальность и ожидания / В. Мошняга // Республика Молдова в европейском контексте и в аспекте политики безопасности : материалы конф. в г. Гамбурге, 18-19 июня 2001 г. - К. : Заповіт, 2001. - С. 89-93.

Нантой О. Придністровський конфлікт і взаємини Молдови і України / О. Нантой // Контекст. - 2001. - № 10. - С. 26.

Перепелица Г. Н. Конфликт в Приднестровье (при¬чины, прогноз развития и проблемы урегулирования) / Г. Н. Перепелица. - К. : Стилос, 2001.

Твердохліб В. Молдова після Страсбурга / В. Твердохліб // Дзеркало тижня. - 2001. - № 34. - С. 14.

Тищенко Г. Г. Военно-политический курс и вооружённые силы Республики Молдовы и Приднестровья / Г. Г. Тищенко // Молдавия. Современные тенденции развития. Российская политическая энциклопедия. - 2004. - С. 449-492.

Волович О. Політика Росії, Туреччини, США і ЄС в Чорноморсько-Каспійському регіоні: взаємодія і суперництво / О. Волович // Чорноморська безпека. - 2008. - № 1 (7). - С. 11-14.

Закон Республіки Молдова "Про повернення молдавській мові латинської графіки" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://svit.ukrinform.ua/Moldova/moldova. php?menu=history.

Мельничук Г. А. Республіка Молдова: шлях до міжнародного визнання (1991-1995 рр.) / Г. А. Мельничук // Історична панорама : зб. наук. праць (Ч. І). - Чернівці, 2009. - 150 с.

Istjria Basarabiei de la mcepuri pana in 1994 / [Scurtu I., Almag D., Gogu A., Pavelescu I.] // Editura Te Romania, Bucurejti, 1994. - P. 93.

Голос України. - 1992. - 8 вересня, 2 грудня.

Мельничук Г. А. Указ. праця.

Шорников П. М. Покушение на статус / П. М. Шорников. - Кишинев : Наука, 1997. - С. 15.

Перепелица Г. Н. Указ. праця. - С. 87.

Твердохліб В. Указ. праця. - С.14.

Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво між Україною і Республікою Молдова. 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uazakon.com/document/tpart12/isx12132.htm.

Договір про звичайні збройні сили в Європі. Ратифікований Постановою ВР № 2526-ХІІ від 01.07.1992 р. (зміни до договору в Угоді від 19.11.1999 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_314.

Нантой О. Придністровський конфлікт і взаємини Молдови і України / О. Нантой // Контекст. - 2001. - № 10. - С. 26.

Конституція Молдови. 1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.prm.md/const.php?lang=rus.

Постанова (парламенту) про Військову доктрину Республіки Молдова, 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view =doc&id =306988&lang=2.

Ліпкан В. А. Національна безпека України / В. А. Ліпкан. - К., 2007.

Указ Президента "Про утворення Збройних сил" № 193 від 3 вересня 1991 р. / Офіційний сайт. Законодавство Молдови [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.md.spinform.ru/president.html.

Постанова парламенту Молдови № 482-ХІІІ від 6 червня 1995 р.

Тищенко Г. Г. Указ. праця.

Илащук А. Указ. праця.

The Military Balance 2010 р. - London, 2010. - P. 188. - (IISS - Військовий довідник).

Там само.

Мошняга В. Указ. праця. - С. 89-93.

Military Technology // World defence Almanac 2007. - 2007. - V. ХХХІ. - Iss. 1 - P. 247.

Jane's World Armies. - 2007. - June. - V. II. - Iss. - P. 498-500.

Боєчко В. Указ. праця.

Григоришин С. Перспективи розвитку міжрегіональних відносин у контексті "Договору про привілейоване партнерство та співробітництво між Румунією та Республікою Молдова" / С. Григоришин // Вісник Центру буковинознавства. - Чернівці, 1993. - Вип. 1. - С. 168-174.

Published

2013-08-27

How to Cite

Levyk, B. (2013). Military Policy of the Republic of Moldova 1991-2011 years. Skhid, (5(119), 111–115. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16624

Issue

Section

History