Organization of goverment in Ukrainian lands II Rzeczpospolita

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16621

Keywords:

government, administration, province, district, self-government

Abstract

The subject of the article is the organization of goverment in Ukrainian lands that belonged to Poland of intermilitary period since 1921-1939. The attention is especially paid to the centralorgans of administration and to the territorial administration (mainly governmental and municipal one).

Author Biography

Ruslan Husak, Інститут історії України НАН України, м. Івано-Франківськ

Здобувач 

References

Witkowski W. Historia administracji w Polsce 1764–1989 / W. Witkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 322–323.

Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego / J. Bardac, B. Leśnodorski, M. Pietrzak. – Warszawa, 2009.

Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939: Wybór źródeł / [рrolog, wybór, oprac. i indeksy W. Sudnik]. – Warszawa, 2002. – S. 308.

Witkowski W. Указ. праця. – S. 325, 328.

Див., напр.: Kamiński M. K., Zacharias M. J. W cieniu zagrożenia : Polityka zagraniczna RP 1918–1939 / Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharias. – Warszawa : Warszawska oficina wydawnicza «Gryf», 1993. – 311 s.

Kozyra W. Urząd wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939 / W. Kozyra. – Lublin, 1999. – S. 11.

Witkowski W. Указ. праця. – S. 331.

Bardach J. Указ. праця. – S. 513; Kozyra W. Указ. праця. – S. 26.

Witkowski W. Указ. праця. – S. 333.

DzURP. – 1928. – Nr. 11. – Poz. 86.

Kallas M. Historia ustroju Polski X–XX w. / M. Kallas. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – S. 334.

Witkowski W. Указ. праця. – S. 335.

Bardach J. Указ. праця. – S. 531–532.

Див., напр.: Wójcik Z. K. Samorząd miejski Rzeszowa (1867–1918–1939) / Zbigniew K. Wójcik // Przemyskie studia politologiczne. – 2007. – nr. 1. – S. 57–58.

Bardach J. Указ. праця. – S. 535–536.

Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej / [Redakcja Naukowa: A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1999. – S. 57.

Див. докладніше: Mędrzecki W. Województwo Wołyńskie 1921–1939 : Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych / W. Mędrzecki. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1988. – 202 s.

Kallas M. Указ. праця. – S. 334.

Кедрин І. Життя – події – люди : Спомини і коментарі / І. Кедрин. – Нью-Йорк : Червона Калина, 1976. – С. 272.

Mały rocznik statystyczny. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1938. – Tabl. 20. – S. 28.

Published

2013-08-27

How to Cite

Husak, R. (2013). Organization of goverment in Ukrainian lands II Rzeczpospolita. Skhid, (5(119), 90–97. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16621

Issue

Section

History