Forming of labour market is in Ukraine (1991-2004): historical features and consequences

Authors

  • Serhiy Alekseyev Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16611

Keywords:

Ukraine, transition period, market economy, labour market, social-labour relations, labours potential, employment

Abstract

The article describes the main economic, social, legal and other conditions and factors that provided the historical features of forming of internal labour market in Ukraine in 1991-2004. The author focuses on the market changes in the field of social-labour relations. The author analyzes the historical pre-conditions, tendencies, trends, features and consequences of forming of national labour market during the transition to market economy period.

Author Biography

Serhiy Alekseyev, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти

References

Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка : [монографія] / З. П. Бараник. - К. : КНЕУ, 2007. - 386 с.

Лісогор Л. С. Конкурентність ринку праці: механізми реалізації : [монографія] / Л. С. Лісогор. - К. : Ін-т демографії та соц. досліджень, 2005. - 168 с.

Мазурок П. П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні : [монографія] / П. П. Мазурок. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2005. - 424 с.

Чепурко Г. І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки / Г. І. Чепурко. - К. : ІС НАНУ, 2004. - 273 с.

Шульга Н. М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили / Н. М. Шульга. - Харків : ХНЕУ, 2007. - 147 с.

Пономарёв И. Ф. Совершенствование механизма управления рынком труда в Украине / И. Ф. Пономарёв, Э. И. Полякова, Э. С. Зверева // Наукові праці ДонДТУ. - Вип. 37. - Донецьк, 2001. - С. 71-77. - (Сер.: Економічна).

Брезінський В. Б. Ринок праці і підвищення його ролі в формуванні ефективної ринкової економіки / В. Б. Брезінський // Вісник ЖІТІ. - 2002. - № 22. - С. 182-190. - (Серія: економічні науки).

Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України / М. Гуць // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 2. - С. 13-17.

Ярошенко В. Державні механізми регулювання ринків праці в Україні / В. Ярошенко // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 8. - С. 30-37.

Панюк Т. А. Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т. А. Панюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 204-208.

Панчишин С. М. Макроекономіка / С. М. Панчишин. - К. : Либідь, 2002. - 616 с.

Про зайнятість населення : закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

Табачкова Н. А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні / Н. А. Табачкова // Наукові праці ДонНТУ. - Вип. 53. - Донецьк, 2002. - С. 186-194. - (Сер.: Економічна).

Статистичний щорічник України за 2004 рік / [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. - К. : Консультант, 2005. - 588 с.

Статистичний щорічник України за 2006 рік / [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. П. П. Забродський]. - К. : Консультант, 2007. - 552 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.ukrstat.gov.ua/.

Лібанова Е. М. Ринок праці / Е. М. Лібанова. - К. : ЦНЛ, 2003. - 224 с.

Published

2013-08-27

How to Cite

Alekseyev, S. (2013). Forming of labour market is in Ukraine (1991-2004): historical features and consequences. Skhid, (5(119), 76–80. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16611

Issue

Section

History