The main principles of planning budget expenditures in Ukraine

Authors

  • Tetiana Tabakova Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16606

Keywords:

budget expenditures planning, program-target method, budget, budget financing

Abstract

The study deals with the basic principles of expenditures planning. Detailed analysis of the budget expenditures planning shows that this process has deficiencies nowadays. The conclusions about the ways of budget expenditures planning optimization are made in the article.

Author Biography

Tetiana Tabakova, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

аспірант кафедри фінансів

References

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 544 с.

Глущенко Ю. А. Практика запровадження програмно-цільового методу [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_t1/077.pdf.

Крикун Т. І. Інституційні засади розвитку системи управління видатками бюджету [Електронний ресурс] / Т. І. Крикун. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2012_1/Krikun.pdf.

Лозова О. М. Державні видатки у бюджетному регулюванні економічної стабілізації / О. М. Лозова // Наука й економіка. - 2010. - № 1 (17). - С. 28-36.

Лютий І. Суперечності планування видаткової частини Державного бюджету України / І. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 81-87.

Михайленко С. В. Міжнародний досвід планування бюджету / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9 (111). - С. 215-222.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України / Ю. В. Па¬січник. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Знання, 2008. - 670 с.

Салямон-Міхєєва К. Д. Сучасний стан формування видатків бюджету України: особливості використання / К. Д. Салямон-Міхєєва // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2009. - № 4 (47). - С. 72-81.

Самошкіна О. А. Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток / О. А. Самошкіна // Наукові праці НДФІ. - 2008. - № 4 (45). - С. 112-117.

Сафанова Л. Д. Бюджетний менеджмент / Л. Д. Сафанова. - К. : КНЕУ, 2001.

Табачун Б. М. Нормативне регулювання та ефективність використання програмно-цільового методу бюджетування в Україні / Б. М. Табачун // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - № 3 (12). - С. 31-34.

Фещенко Л. В. Бюджетна система України / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.

Юрій С. І. Казначейська система / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. - Тернопіль, 2002. - 394 с.

Звіти про виконання Державного бюджету України за 2006-2011 роки // Міністерство фінансів України

Published

2013-08-26

How to Cite

Tabakova, T. (2013). The main principles of planning budget expenditures in Ukraine. Skhid, (5(119), 61–65. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16606

Issue

Section

Economy