DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16581

Рецензія

Vitaliy Lypynskyi

Abstract


Рецензія на монографію: Агапов В. Л. Шахтарські колективи в умовах кризи 1976 - 1991 рр. : [монографія] / В. Л. Агапов. - Донецьк : Світ книги, 2012. - 663 с.


GOST Style Citations