DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).165800

Lviv achievements of Armenian Julian Oktawian Zachariewicz

Bohdan Levyk

Abstract


The path of life of Julian Oktawian Zachariewicz (17.07.1837 - 27.12.1898), talented Armenian architect, who dedicated himself to the scientific and pedagogical activities in Lviv Polytechnic National University, then Imperial-royal polytechnic school, was traced within the framework of the study of the topic “Prominent figures in culture and development of Lviv”. Having founded the Galician School of Architecture, he implemented his projects in administrative and private buildings of Lviv and crown land of Galicia and Vladimiria (Lodomeria), which remain a decoration and an example of architectural mastery until now. As part of the study, the author introduces to the science newspaper publications of past years (pre-Soviet period, September 1939), dedicated to the solemn dates associated with the name of the prominent architect. The author concludes that Julian Oktawian Zachariewicz’s biography can be considered as the historical source of research on the development of “neo” style architecture in the administrative, sacred and private urban buildings of Lviv of the Austro-Hungarian period (1872-1918). Despite the fact that Zachariewicz himself did not focus on his nationality, his relation to the Armenian diaspora, the Armenian ethnic group and Armenian Christianity reflected on his work and this aspect should be researched in the future.


Keywords


Zachariewicz Julian Oktawian; Technical Academy on Lviv; Lviv High Technical School; the Tsisar-Royal Polytechnic School; Lviv Polytechnic National University

References


Bevz, M., Biryulov, Yu., Bohdanova, Yu., Didyk, V., Ivanochko, U., Klymenyuk, T., Kovalchuk, Kh., Kryvoruchko, Yu., Linda, S., Maksymyuk, T., Mykh, R., Mohytych, R., Okonchenko, I., Petryshyn, H., Posatskyi, B., Rybchynskyi, O., Svarnyk, I., Frankiv, R., Cherkes, B. (2008). Arkhitektura Lvova. Chas i styli XIII-XXI st. Lviv: Tsentr Yevropy, S. 51, 52, 140, 247-249, 256, 266, 267, 290, 294, 300, 303, 306, 310, 318, 346, 347, 349, 351, 353, 354, 356, 375, 391, 392, 396, 407, 411, 457, 477 (In Ukrainian).

Biryuliov, Yu. (2010). Zakharevychi tvortsi stolychnoho Lvova. Lviv: Vydavnytstvo «Tsentr Yevropy», 336 s. (In Ukrainian).

Butsko, M. (1988). Yulian Zakharevych: [rektor Lviv. politekhniky (1877-1878, 1882-1883 rr.)]. Rad. student. December 31 (№38). S. 4. (In Ukrainian).

Butsko, M. (1994). Zakharevych Yulian Oktavian. In: Butsko, M. I. Vidomi vcheni Derzhavnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 1844-1994: biohr. dovid. Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu «Lviv. politekhnika», S. 58-59 (In Ukrainian).

Butsko, M. I., Kyparenko, V. H. (1994). Derzhavnyy universytet «Lvivska politekhnika» 1844-1994. Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika», Iz zmistu: pro Yu. Zakharievycha. S. 5, 9, 10, 13, 19, 90. (In Ukrainian).

Cherkes, B. (1994). Osnovopolozhnyk: [pro zasn. arkhitektur. shkoly Lviv. politekhniky, rektora (1877-1878, 1881-1882 rr.) Yuliana Zakharievycha]. Lviv. politekhnik. May (spets. vyp.). S. 6 (In Ukrainian).

Cherkes, B. (2007). Vstup. Zvidky i kudy: arkhitektura Halychyny ХІХ-ХХ stolit: [pro Yu. Zakharievycha]. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 19-44 (In Ukrainian).

Cherkes, B. S., Zhuk, O. K. (2007). Yulian Zakharievych - osnovopolozhnyk lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 163-167. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 585) (In Ukrainian).

Hrytsak, Ya. (2006). Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spilnota (1856-1886). Kyiv: Krytyka, S. 545 (In Ukrainian).

Kapral, M. (2003), Natsionalni hromady Lvova ХVІ-ХVІІІ st. (sotsialno-pravovi vzayemyny). Lviv: LNU im. I. Franka, Lvivske viddilennya Instytutu ukrayinskoyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrayiny. S. 178-190 (In Ukrainian).

Khenryk, Dytkhen (2015). Lvivska politekhnika u Lvovi: istoriya tekhnichnoho universytetu u bahatonatsionalnomu seredovyshchi. Shtuthart (In Ukrainian).

Klymenyuk, T. (2000). Pedahohichna diyalnist Yu. Zakharevycha, tradytsiyi Lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly. Tekhnichni visti / Ukrainske inzhenerne t-vo. № 1(10), 2(11). S. 86-91 (In Ukrainian).

Kubelik, M. (1996). Das k.k. Polytechnische Institut in Wien zur Zeit des Studenten Julian Zachariewicz. In: Cherkes, B., Kubelik, M., Hofer, E. (ed.). Arkhitektura Halychyny XIX-XX st.: vybr. materialy mizhnar. symp., May 24-27, 1994, Lviv: prysvyach. 150-richchyu zasnuvannya Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika". Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 89-98.

Kysilevskyi, V. Yu. (1965). Statystychnyy opys Halychyny u 1840 rotsi. Ukrayinskyy istoryk [Myunkhen]. № 1-2. S. 46-48 (In Ukrainian).

Lonkevych, I. (1998). Spoviduvav i tvoryv krasu: [pro rektora Lviv. politekhniky Yuliana Zakharievycha]. Audytoriya. December 18-30 (Num. 45-46). S. 7 (In Ukrainian).

Lypka, R. (2000). Lvivska arkhitekturna shkola - yiyi rol ta etapy rozvytku: [pro arkhitektur. f-t Lviv. politekhniky, Yu. Zakharievycha]. Tekhnichni visti / Ukrainske inzhenerne t-vo. № 1(10), 2(11). S. 99-110 (In Ukrainian).

Monolatiy, I. S. (2012). Halytsko-bukovynski syuzhety v istoriyi virmenskoyi diaspory Habsburzkoyi monarkhiyi: sproba (re)konstruktsiyi. Prykarpatskyy natsionalnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. Retrieved from: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7169/Monolatiy_Halytsko_bukovynski_syuzhety.pdf?sequence=1&isAllowed=y (In Ukrainian).

O budowie gmachów c. k. Szkoły Politechnicznej we Lwowe (1877). Dźwignia. № 5. S. 35-36 (In Polish).

Odezwa: [pro vstanovlennya byusta Yu. Zakharievycha u holovnomu korpusi Lviv. politekhniky] (1909). Czas. Techn. Rocz. 27, № 2. S. 13, 122 (In Polish).

Petrovska, Yu. (2011). Syntez mystetstv u tvorchosti arkhitektoriv Lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly zlamu ХІХ-ХХ st.: [pro Yu. Zakharievycha, I. Levynskoho, T. Taliovskoho, V. Sadlovskoho, T. Obminskoho]. Heodeziya, arkhitektura ta budivnytstvo: materialy IV Mizhnar. konf. molodykh vchen. GAC-2011, November 24-26. 2011. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, S. 32-35 (In Ukrainian).

Piotrovskaya, I. D. (2010). Biografika: vvedenie v nauku i obozrenie istochnikov biograficheskikh svedeniy o deyatelyakh Rossii 1801-1917. Izd. 2-e, ispr. i dop. St. Petersburg: Petropolis, 384 s. (In Russian).

Politechnika Lwowska 1844-1945 (1993). Wrocław: Wyd-wo Politechniki Wrocławskiej, S. 19-22, 29, 51, 139, 143-144, 155, 173, 194, 195, 202, 203 (In Polish).

Politechnika Lwowska: jej stan obecny i potrzeby (1932). Lwów, S. 108-109 (In Polish).

Popławski, Z. (1992). Dzieje Politechniki Lwowskiej, 1844-1945. Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, S. 54, 58, 62, 66-68, 72, 73, 77, 96, 97, 102-105, 111, 116, 117, 302, 306 (In Polish).

[Pro Yuliana Zakharievycha] (2008). Audytoriya. October 23-29. (Num. 30). S. 4 (In Ukrainian).

S.p. Zachariewicz Julian Oktawian: nekrolog (1899). Czas. Techn. Rocz. 17, № 1. S. 1-3 (In Polish).

Sadovska, Ye. Ya. (2002). Yulian Oktavian Zakharievych - restavrator kostioliv. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zb. nauk. pr. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 122-127. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 439) (In Ukrainian).

Uroczyste odsłonięcie pomnika ś. p. [świętej pamięci] Juliana Zaharjewicza (1910). Gazeta Lwowska. 13 wrześ. (№ 207). S. 4 (In Polish).

Yavorskyi, V., Blazhivskyi, K. (2001). Istoriya khimichnoyi, khimiko-tekhnolohichnoyi osvity i nauky u Lvivskiy politekhnitsi (1844-1991): monohrafiya. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 164 s. (In Ukrainian).

Yulian Zakharievych: [prof. arkhit., rektor (1877-1878, 1881-1882 rr.)] (2009). In: Bobalo, Yu. Ya., Zahorodniy, A. H. (ed.). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika": istorychne vydannia. Kyiv: Lohos Ukraina, S. 29 (In Ukrainian).

Yulian-Oktavian z mista Leva Zakharievych (2004). In: Rudavskyi, Yu. K. (ed.). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika": yuvil. vyd. do 160-richchya. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", S. 27-28 (In Ukrainian).

Zajączkowski, W. C. K. (1894). Szkoła Politechniczna we Lwowie: rys historyczny jej założenia i rozwoju, tudzież stan jej obecny. Lwów: Nakł. Szkoły Politechnicznej, S. 95, 102 (In Polish).

Zakharevych Yulian Oktavian: [prof. kaf. arkhit., rektor Lviv. politekhiky (1877-1878, 1881-1882 rr.)] (2004). In: Vasylenko, L. S., Voytovych, M. V., Hubenko, V. M. ta in. (compiler). Lvivshchyna ta lvivyany: entsykloped.-biohr. dovid. Lviv: VIKA, S. 410. (Novitnya istoriya Ukrayiny; vyp. 1) (In Ukrainian).

Zhuk, O. (2007). Profesor arkhitektury Yulian Zakharievych. Arkhitekturnyi visnyk. № 3/4 (33). S. 50-53. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2002). Z istoriyi budivnytstva holovnoho korpusu Lvivskoyi politekhniky. Arkhitekturnyi visnyk. № 3-4 (16). S. 50-53 (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2004). Do 160-richchya Lvivskoyi politekhniky. in: Deshchynskyi, L. Ye. (ed.). Derzhava ta armiya: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 141-145 (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2004). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky: do 160-richchya Nats. un-tu "Lviv. politekhnika". Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", 75 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2006). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky: do 160-richchya Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2-he, dopov., pererobl. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 78 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2008). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky. vyd. 2-he, zi zminamy i dopov. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 76 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2008). Mystetstvo dyzaynu u tvorchosti Yuliana Zakharievycha. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 216-218. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 632) (In Ukrainian).


GOST Style Citations


Kubelik M. Das k.k. Polytechnische Institut in Wien zur Zeit des Studenten Julian Zachariewicz. Архітектура Галичини XIX-XX ст.: вибр. матеріали міжнар. симп., 24-27 трав. 1994 р., Львів: присвяч. 150-річчю заснування Держ. ун-ту "Львів. політехніка" / за ред. Б. Черкеса, М. Кубеліка, Е. Гофер. Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 1996. С. 89-98.

 

O budowie gmachów c. k. Szkoły Politechnicznej we Lwowe. Dźwignia. 1877. № 5. S. 35-36.

 

Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław: Wyd-wo Politechniki Wrocławskiej, 1993. S. 19-22, 29, 51, 139, 143-144, 155, 173, 194, 195, 202, 203.

 

Politechnika Lwowska: jej stan obecny i potrzeby. Lwów, 1932. S. 108-109.

 

Popławski Z. Dzieje Politechniki Lwowskiej, 1844-1945. Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. S. 54, 58, 62, 66-68, 72, 73, 77, 96, 97, 102-105, 111, 116, 117, 302, 306.

 

S.p. Zachariewicz Julian Oktawian: nekrolog. Czas. Techn. 1899. Rocz. 17, № 1. S. 1-3.

 

Uroczyste odsłonięcie pomnika ś. p. [świętej pamięci] Juliana Zaharjewicza. Gazeta Lwowska. 1910. 13 wrześ. (№ 207). S. 4.

 

Zajączkowski W. C. K. Szkoła Politechniczna we Lwowie: rys historyczny jej założenia i rozwoju, tudzież stan jej obecny. Lwów: Nakł. Szkoły Politechnicznej, 1894. S. 95, 102.

 

Архітектура Львова. Час і стилі XIII-XXI ст. / М. Бевз, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова, В. Дідик, У. Іваночко, Т. Клименюк, Х. Ковальчук, Ю. Криворучко, С. Лінда, Т. Максим'юк, Р. Мих, Р. Могитич, І. Оконченко, Г. Петришин, Б. Посацький, О. Рибчинський, І. Сварник, Р. Франків, Б. Черкес. Львів: Центр Європи, 2008. С. 51, 52, 140, 247-249, 256, 266, 267, 290, 294, 300, 303, 306, 310, 318, 346, 347, 349, 351, 353, 354, 356, 375, 391, 392, 396, 407, 411, 457, 477.

 

Бірюльов Ю. Захаревичі творці столичного Львова. Львів: Видавництво «Центр Європи», 2010. 336 с.

 

Буцко М. Захаревич Юліан Октавіан. Буцко М. І. Відомі вчені Державного університету «Львівська політехніка». 1844-1994: біогр. довід. Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1994. С. 58-59.

 

Буцко М. І., Кипаренко В. Г. Державний університет «Львівська політехніка» 1844-1994. Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка», 1994. Із змісту: про Ю. Захарієвича. С. 5, 9, 10, 13, 19, 90.

 

Буцко М. Юліан Захаревич: [ректор Львів. політехніки (1877-1878, 1882-1883 рр.)]. Рад. студент. 1988. 31 груд. (№ 38). С. 4.

 

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). Київ: Критика, 2006. С. 545.

 

Жук О. К. Головна будівля Львівської політехніки. вид. 2-ге, зі змінами і допов. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. 76 с.

 

Жук О. К. Головна будівля Львівської політехніки: до 160-річчя Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. 75 с.

 

Жук О. К. Головна будівля Львівської політехніки: до 160-річчя Національного університету "Львівська політехніка". 2-ге, допов., переробл. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. 78 с.

 

Жук О. К. До 160-річчя Львівської політехніки. Держава та армія: зб. наук. пр. / відп. ред. Л. Є. Дещинський. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. С. 141-145. 

 

Жук О. К. З історії будівництва головного корпусу Львівської політехніки. Архітектур. вісн. 2002. № 3-4 (16). С. 50-53.

 

Жук О. К. Мистецтво дизайну у творчості Юліана Захарієвича. Архітектура: зб. наук. пр. / відп. ред. Б. С. Черкес. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. С. 216-218. (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 632).

 

Жук О. Професор архітектури Юліан Захарієвич. Архітектур. вісн. 2007. № 3/4 (33). С. 50-53.

 

Захаревич Юліан Октавіан: [проф. каф. архіт., ректор Львів. політехіки (1877-1878, 1881-1882 рр.)]. Львівщина та львів'яни: енциклопед.-біогр. довід. / упоряд.: Л. С. Василенко, М. В. Войтович, В. М. Губенко та ін. Львів: ВІКА, 2004. С. 410. (Новітня історія України; вип. 1).

 

Капраль М. Національні громади Львова ХVІ-ХVІІІ ст. (соціально-правові взаємини). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2003. С. 178-190.

 

Кисілевський В. Ю. Статистичний опис Галичини у 1840 році. Український історик [Мюнхен]. 1965. № 1-2. С. 46-48.

 

Клименюк Т. Педагогічна діяльність Ю. Захаревича, традиції Львівської архітектурної школи. Техн. вісті / Укр. інж. т-во. 2000. № 1(10), 2(11). С. 86-91.

 

Липка Р. Львівська архітектурна школа - її роль та етапи розвитку: [про архітектур. ф-т Львів. політехніки, Ю. Захарієвича]. Техн. вісті / Укр. інж. т-во. 2000. № 1(10), 2(11). С. 99-110.

 

Лонкевич І. Сповідував і творив красу: [про ректора Львів. політехніки Юліана Захарієвича]. Аудиторія. 1998. 18-30 груд. (чис. 45-46). С. 7.

 

Монолатій І. С. Галицько-буковинські сюжети в історії вірменської діаспори Габсбурзької монархії: спроба (ре)конструкції. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7169/Monolatiy_Halytsko_bukovynski_syuzhety.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Оdezwa: [про встановлення бюста Ю. Захарієвича у головному корпусі Львів. політехніки]. Czas. Techn. 1909. Rocz. 27, № 2. S. 13, 122.

 

Петровська Ю. Синтез мистецтв у творчості архітекторів Львівської архітектурної школи зламу ХІХ-ХХ ст.: [про Ю. Захарієвича, І. Левинського, Т. Тальовського, В. Садловського, Т. Обмінського]. Геодезія, архітектура та будівництво: матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчен. GAC-2011, 24-26 листоп. 2011 р., Україна, Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. С. 32-35.

 

Пиотровская И. Д. Биографика: введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801-1917 гг. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Петрополис, 2010. 384 с.

 

[Про Юліана Захарієвича]. Аудиторія. 2008. 23-29 жовт. (чис. 30). С. 4.

 

Садовська Є. Я. Юліан Октавіан Захарієвич - реставратор костьолів. Архітектура: зб. наук. пр. / відп. ред. Б. С. Черкес. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. C. 122-127. (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 439).

 

Хенрик Дитхен. Львівська політехніка у Львові: історія технічного університету у багатонаціональному середовищі. Штутгарт, 2015.

 

Черкес Б. Вступ. Звідки і куди: архітектура Галичини ХІХ-ХХ століть: [про Ю. Захарієвича]. Архітектура: зб. наук. пр. / відп. ред. Б.С. Черкес. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. С. 19-44.

 

Черкес Б. Основоположник: [про засн. архітектур. школи Львів. політехніки, ректора (1877-1878, 1881-1882 рр.) Юліана Захарієвича]. Львів. політехнік. 1994. Травень (спец. вип.). С. 6.

 

Черкес Б. С., Жук О. К. Юліан Захарієвич - основоположник львівської архітектурної школи. Архітектура: зб. наук. пр. / відп. ред. Б.С. Черкес. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. С. 163-167. (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 585).

 

Юліан Захарієвич: [проф. архіт., ректор (1877-1878, 1881-1882 рр.)]. Національний університет "Львівська політехніка": іст. вид. / редкол.: Ю. Я. Бобало (голова), А. Г. Загородній (заст. голови), В. А. Павлиш, З. Г. Піх, Я. О. Величко, Р. Д. Зінкевич, А. І. Кос, М. А. Серб. Київ: Логос Україна, 2009. С. 29.

 

Юліан-Октавіан з міста Лева Захарієвич. Національний університет "Львівська політехніка": ювіл. вид. до 160-річчя / відп. ред. Ю. К. Рудавський; редкол.: П. Костробій, В. Павлиш, А. Загородній та ін. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. С. 27-28.

 

Яворський В., Блажівський К. Історія хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці (1844-1991): монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2001. 164 с.


Copyright (c) 2019 Bohdan Levyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)