Lviv achievements of Armenian Julian Oktawian Zachariewicz

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).165800

Keywords:

Zachariewicz Julian Oktawian, Technical Academy on Lviv, Lviv High Technical School, the Tsisar-Royal Polytechnic School, Lviv Polytechnic National University

Abstract

The path of life of Julian Oktawian Zachariewicz (17.07.1837 - 27.12.1898), talented Armenian architect, who dedicated himself to the scientific and pedagogical activities in Lviv Polytechnic National University, then Imperial-royal polytechnic school, was traced within the framework of the study of the topic “Prominent figures in culture and development of Lviv”. Having founded the Galician School of Architecture, he implemented his projects in administrative and private buildings of Lviv and crown land of Galicia and Vladimiria (Lodomeria), which remain a decoration and an example of architectural mastery until now. As part of the study, the author introduces to the science newspaper publications of past years (pre-Soviet period, September 1939), dedicated to the solemn dates associated with the name of the prominent architect. The author concludes that Julian Oktawian Zachariewicz’s biography can be considered as the historical source of research on the development of “neo” style architecture in the administrative, sacred and private urban buildings of Lviv of the Austro-Hungarian period (1872-1918). Despite the fact that Zachariewicz himself did not focus on his nationality, his relation to the Armenian diaspora, the Armenian ethnic group and Armenian Christianity reflected on his work and this aspect should be researched in the future.

Author Biography

Bohdan Levyk, Regional Scientific-Educational center at Lviv Polytechnic National University

Doctor of Historical Sciences, director

References

Bevz, M., Biryulov, Yu., Bohdanova, Yu., Didyk, V., Ivanochko, U., Klymenyuk, T., Kovalchuk, Kh., Kryvoruchko, Yu., Linda, S., Maksymyuk, T., Mykh, R., Mohytych, R., Okonchenko, I., Petryshyn, H., Posatskyi, B., Rybchynskyi, O., Svarnyk, I., Frankiv, R., Cherkes, B. (2008). Arkhitektura Lvova. Chas i styli XIII-XXI st. Lviv: Tsentr Yevropy, S. 51, 52, 140, 247-249, 256, 266, 267, 290, 294, 300, 303, 306, 310, 318, 346, 347, 349, 351, 353, 354, 356, 375, 391, 392, 396, 407, 411, 457, 477 (In Ukrainian).

Biryuliov, Yu. (2010). Zakharevychi tvortsi stolychnoho Lvova. Lviv: Vydavnytstvo «Tsentr Yevropy», 336 s. (In Ukrainian).

Butsko, M. (1988). Yulian Zakharevych: [rektor Lviv. politekhniky (1877-1878, 1882-1883 rr.)]. Rad. student. December 31 (№38). S. 4. (In Ukrainian).

Butsko, M. (1994). Zakharevych Yulian Oktavian. In: Butsko, M. I. Vidomi vcheni Derzhavnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 1844-1994: biohr. dovid. Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu «Lviv. politekhnika», S. 58-59 (In Ukrainian).

Butsko, M. I., Kyparenko, V. H. (1994). Derzhavnyy universytet «Lvivska politekhnika» 1844-1994. Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika», Iz zmistu: pro Yu. Zakharievycha. S. 5, 9, 10, 13, 19, 90. (In Ukrainian).

Cherkes, B. (1994). Osnovopolozhnyk: [pro zasn. arkhitektur. shkoly Lviv. politekhniky, rektora (1877-1878, 1881-1882 rr.) Yuliana Zakharievycha]. Lviv. politekhnik. May (spets. vyp.). S. 6 (In Ukrainian).

Cherkes, B. (2007). Vstup. Zvidky i kudy: arkhitektura Halychyny ХІХ-ХХ stolit: [pro Yu. Zakharievycha]. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 19-44 (In Ukrainian).

Cherkes, B. S., Zhuk, O. K. (2007). Yulian Zakharievych - osnovopolozhnyk lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 163-167. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 585) (In Ukrainian).

Hrytsak, Ya. (2006). Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spilnota (1856-1886). Kyiv: Krytyka, S. 545 (In Ukrainian).

Kapral, M. (2003), Natsionalni hromady Lvova ХVІ-ХVІІІ st. (sotsialno-pravovi vzayemyny). Lviv: LNU im. I. Franka, Lvivske viddilennya Instytutu ukrayinskoyi arkheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrayiny. S. 178-190 (In Ukrainian).

Khenryk, Dytkhen (2015). Lvivska politekhnika u Lvovi: istoriya tekhnichnoho universytetu u bahatonatsionalnomu seredovyshchi. Shtuthart (In Ukrainian).

Klymenyuk, T. (2000). Pedahohichna diyalnist Yu. Zakharevycha, tradytsiyi Lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly. Tekhnichni visti / Ukrainske inzhenerne t-vo. № 1(10), 2(11). S. 86-91 (In Ukrainian).

Kubelik, M. (1996). Das k.k. Polytechnische Institut in Wien zur Zeit des Studenten Julian Zachariewicz. In: Cherkes, B., Kubelik, M., Hofer, E. (ed.). Arkhitektura Halychyny XIX-XX st.: vybr. materialy mizhnar. symp., May 24-27, 1994, Lviv: prysvyach. 150-richchyu zasnuvannya Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika". Lviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 89-98.

Kysilevskyi, V. Yu. (1965). Statystychnyy opys Halychyny u 1840 rotsi. Ukrayinskyy istoryk [Myunkhen]. № 1-2. S. 46-48 (In Ukrainian).

Lonkevych, I. (1998). Spoviduvav i tvoryv krasu: [pro rektora Lviv. politekhniky Yuliana Zakharievycha]. Audytoriya. December 18-30 (Num. 45-46). S. 7 (In Ukrainian).

Lypka, R. (2000). Lvivska arkhitekturna shkola - yiyi rol ta etapy rozvytku: [pro arkhitektur. f-t Lviv. politekhniky, Yu. Zakharievycha]. Tekhnichni visti / Ukrainske inzhenerne t-vo. № 1(10), 2(11). S. 99-110 (In Ukrainian).

Monolatiy, I. S. (2012). Halytsko-bukovynski syuzhety v istoriyi virmenskoyi diaspory Habsburzkoyi monarkhiyi: sproba (re)konstruktsiyi. Prykarpatskyy natsionalnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka. Retrieved from: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7169/Monolatiy_Halytsko_bukovynski_syuzhety.pdf?sequence=1&isAllowed=y (In Ukrainian).

O budowie gmachów c. k. Szkoły Politechnicznej we Lwowe (1877). Dźwignia. № 5. S. 35-36 (In Polish).

Odezwa: [pro vstanovlennya byusta Yu. Zakharievycha u holovnomu korpusi Lviv. politekhniky] (1909). Czas. Techn. Rocz. 27, № 2. S. 13, 122 (In Polish).

Petrovska, Yu. (2011). Syntez mystetstv u tvorchosti arkhitektoriv Lvivskoyi arkhitekturnoyi shkoly zlamu ХІХ-ХХ st.: [pro Yu. Zakharievycha, I. Levynskoho, T. Taliovskoho, V. Sadlovskoho, T. Obminskoho]. Heodeziya, arkhitektura ta budivnytstvo: materialy IV Mizhnar. konf. molodykh vchen. GAC-2011, November 24-26. 2011. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, S. 32-35 (In Ukrainian).

Piotrovskaya, I. D. (2010). Biografika: vvedenie v nauku i obozrenie istochnikov biograficheskikh svedeniy o deyatelyakh Rossii 1801-1917. Izd. 2-e, ispr. i dop. St. Petersburg: Petropolis, 384 s. (In Russian).

Politechnika Lwowska 1844-1945 (1993). Wrocław: Wyd-wo Politechniki Wrocławskiej, S. 19-22, 29, 51, 139, 143-144, 155, 173, 194, 195, 202, 203 (In Polish).

Politechnika Lwowska: jej stan obecny i potrzeby (1932). Lwów, S. 108-109 (In Polish).

Popławski, Z. (1992). Dzieje Politechniki Lwowskiej, 1844-1945. Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, S. 54, 58, 62, 66-68, 72, 73, 77, 96, 97, 102-105, 111, 116, 117, 302, 306 (In Polish).

[Pro Yuliana Zakharievycha] (2008). Audytoriya. October 23-29. (Num. 30). S. 4 (In Ukrainian).

S.p. Zachariewicz Julian Oktawian: nekrolog (1899). Czas. Techn. Rocz. 17, № 1. S. 1-3 (In Polish).

Sadovska, Ye. Ya. (2002). Yulian Oktavian Zakharievych - restavrator kostioliv. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zb. nauk. pr. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 122-127. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 439) (In Ukrainian).

Uroczyste odsłonięcie pomnika ś. p. [świętej pamięci] Juliana Zaharjewicza (1910). Gazeta Lwowska. 13 wrześ. (№ 207). S. 4 (In Polish).

Yavorskyi, V., Blazhivskyi, K. (2001). Istoriya khimichnoyi, khimiko-tekhnolohichnoyi osvity i nauky u Lvivskiy politekhnitsi (1844-1991): monohrafiya. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 164 s. (In Ukrainian).

Yulian Zakharievych: [prof. arkhit., rektor (1877-1878, 1881-1882 rr.)] (2009). In: Bobalo, Yu. Ya., Zahorodniy, A. H. (ed.). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika": istorychne vydannia. Kyiv: Lohos Ukraina, S. 29 (In Ukrainian).

Yulian-Oktavian z mista Leva Zakharievych (2004). In: Rudavskyi, Yu. K. (ed.). Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika": yuvil. vyd. do 160-richchya. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", S. 27-28 (In Ukrainian).

Zajączkowski, W. C. K. (1894). Szkoła Politechniczna we Lwowie: rys historyczny jej założenia i rozwoju, tudzież stan jej obecny. Lwów: Nakł. Szkoły Politechnicznej, S. 95, 102 (In Polish).

Zakharevych Yulian Oktavian: [prof. kaf. arkhit., rektor Lviv. politekhiky (1877-1878, 1881-1882 rr.)] (2004). In: Vasylenko, L. S., Voytovych, M. V., Hubenko, V. M. ta in. (compiler). Lvivshchyna ta lvivyany: entsykloped.-biohr. dovid. Lviv: VIKA, S. 410. (Novitnya istoriya Ukrayiny; vyp. 1) (In Ukrainian).

Zhuk, O. (2007). Profesor arkhitektury Yulian Zakharievych. Arkhitekturnyi visnyk. № 3/4 (33). S. 50-53. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2002). Z istoriyi budivnytstva holovnoho korpusu Lvivskoyi politekhniky. Arkhitekturnyi visnyk. № 3-4 (16). S. 50-53 (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2004). Do 160-richchya Lvivskoyi politekhniky. in: Deshchynskyi, L. Ye. (ed.). Derzhava ta armiya: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 141-145 (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2004). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky: do 160-richchya Nats. un-tu "Lviv. politekhnika". Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", 75 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2006). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky: do 160-richchya Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2-he, dopov., pererobl. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 78 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2008). Holovna budivlya Lvivskoyi politekhniky. vyd. 2-he, zi zminamy i dopov. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 76 s. (In Ukrainian).

Zhuk, O. K. (2008). Mystetstvo dyzaynu u tvorchosti Yuliana Zakharievycha. In: Cherkes, B. S. (ed.). Arkhitektura: zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", S. 216-218. (Visnyk / Nats. un-t "Lviv. politekhnika"; № 632) (In Ukrainian).

Published

2019-05-01

How to Cite

Levyk, B. (2019). Lviv achievements of Armenian Julian Oktawian Zachariewicz. Skhid, (2(160), 25–31. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).165800

Issue

Section

History of Ukraine