Ethics of personality communication in an educational process

Authors

  • Natalia Boychenko Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16538

Keywords:

personality communication, educational communication, moral education, values

Abstract

The article is devoted the exposure of philosophical principles of mutual relations of participants of educational process as a central problem of ethics of high school. Critical analysis of Lawrence Kohlberg's theory of formation of personality as the valued education, and also of Niklas Lumann's socially-system conception of teaching is carried out. The own version of comprehension of philosophical principles of mutual relations of participants of educational process, which leans on the theory of Kohlberg and Lumann, is offered.

Author Biography

Natalia Boychenko, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

кандидат філософських наук, доцент кафедри управління проектами та загальноосвітніх дисциплін

References

Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання: Шляхи реалізації (підготовка вчителя до виховуючих відносин з учнями) / А. М. Бойко. - К. : ІЗМН, 1996. - 232 с.

Бойченко М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу у соціальному пізнанні / М. І. Бойченко // Практична філософія. - К., 2010. - № 1 (35). - С. 11-16.

Бойченко М. І. Цінності як категорія філософії освіти (со¬ціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси) / М. І. Бойченко // Філософія освіти. - К., 2009. - № 1-2 (8). - С. 99-107.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегель ; [пер. с нем.]. - М. : Наука, 2000. - 495 с.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман ; [пер. с нем. И. Д. Газиева]. - СПб. : Наука, 2007. - 644 с.

Максак О. І. Закономірність розвитку етичної свідомості як основа моральної діяльності в концепції Л. Кольберга / О. І. Максак // Гілея : наук. вісник / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. - К., 2010. - Вип. 31. - С. 267-276.

Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.]. - [3-тє вид., перероб. і доп.]. - К. : Знання, 2007. - 495 с.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.

Kohlberg L. Education for а just society. Moral Development, Moral Education. Ethics and Educational Policy / L. Kohlberg. - Birmingham : Munsey, 2000. - 496 p.

Kohlberg L. Stages of moral development as а basis for moral education / L. Kohlberg. - Bangor : University Press, 1992. - 238 p.

Kohlberg L. The child as moral philosopher / L. Kohlberg. - N. Y. : Chagan&Soltis, 1983. - 247 p.

Kohlberg L. The relationship of moral judgment to moral action / L. Kohlberg, D. Condee. - N. Y. : Appleton-Century-Crofts, 2004. - 162 p.

Published

2013-08-24

How to Cite

Boychenko, N. (2013). Ethics of personality communication in an educational process. Skhid, (4(118), 121–125. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16538

Issue

Section

Philosophy