DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16536

Bibliographic analysis of the history Galicia late eighteenth - early nineteenth century in the scientific study of I. Krevetskoho

Liubomyra Fedunyshyn

Abstract


The article reveals scientific activity I. Krevetskoho in the context of bibliographic research. This enabled the author to assert that the study of local history Galicia late XVIII - early XIX century in the interpretation of scientific displays basic concepts of historicism.

Keywords


bibliography; Galicia; I. Krevetskyy; local history

References


Качкан В. "Реальні образи сумної правди" (основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького) / В. Качкан // Хай святиться ім'я твоє. - Львів, 1998. - С. 189-205.

Черниш Н. І. Кревецький - книгознавець, видавець, бібліограф / Н. І. Черниш // Українська періодика: Історія і сучасність (доп. та повід. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р.) ; [за ред. М. М. Романюка]. - Львів, 2000. - С. 460-468.

Яворська У. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / У. Яворська // Вісник книжкової палати. - 2005. - № 4. - С. 40-44.

Кіхтан І. Іван-Мар'ян Кревецький - гордість Роздільської землі (до 120-річчя з дня народження) / І. Кіхтан. - Роздол, 2003. - 16 с.

Стеблій Ф. Іван Кревецький - вчений і бібліотекар / Ф. Стеблій // Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка: книги і люди : матеріали круглого столу. - Львів, 1996. - С. 86-102.

Кревецький І. Наукова хроніка. Нові праці по історії Галичини 2-ої половини XVIII в. (1772-1790) / І. Кревецький // Записки НТШ. - Т. CVIII. - Львів, 1912. - С. 158-180.

Там само. - С. 167.

Кревецький І. Причинок до характеристики літературної творчости Івана Головацького / І. Кревецький // Записки НТШ. - Т. LXXVIII. - Львів, 1907. - В. IV. - С. 174-176.

Кревецький І. Наукова хроніка. Нові праці по історії Галичини 2-ої половини XVIII в. (1772-1790) / І. Кревецький // Записки НТШ. - Т. CVIII. - Львів, 1912. - С. 170-174.

Там само. - С. 175-180.

Кревецький І. Бібліографія: J. Leszczynski. - Rzady rosyjskie w kraju Tarnopolski 1809-1814 / І. Кревецький // Записки НТШ. - Т. LVIII. - Львів, 1904. - B. II. - С. 23-32.

Кревецький І. Галичина в другій половині XVIII ст. Огляд нових видань / І. Кревецький // Записки НТШ. - Т. XCI. - Львів, 1909. - С. 33-94.

Там само. - С. 37.

Там само. - С. 57.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)