Improvement of process of forming of tariffs on the enterprises of housing and communal services as an element of modernization

Authors

  • Bella Sheleheda Донецький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16530

Keywords:

housing and communal services, tariffs, investments, capital, method of profitability

Abstract

The problem aspects related to determination of economically reasonable tariffs on services of housing and communal services are considered in the article, sparing the special attention to the improvement of process of forming of tariffs as element of modernization. Actuality of application of method of profitability of the invested capital that stimulates the wave of investments and avouches for the investors of return and market profitability of the inlaid facilities is determined.

Author Biography

Bella Sheleheda, Донецький національний технічний університет

доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту та господарського права

References

Богачов С. Економічні аспекти і специфіка тарифної по¬літики комунальних підприємств Донецька як суб'єктів природної монополії / С. Богачов, Є. Жданко // Схід. - 2005. - № 4 (70). - С. 6-11.

Бубенко П. Т. Інноваційний розвиток регіонів : [монографія] / П. Т. Бубенко, О. Б. Снісаренко. - Харків : Вид-во "Форт", 2009. - 160 с.

Качала Т. М. Прогноз розвитку житлово-комунального господарства України / Т. М. Качала // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. - 2002. - Вип. 2. - С. 13-24.

Кучеренко О. ЖКГ - питання національної безпеки / О. Кучеренко // Аспекти самоврядування. - 2006. - № 6. - С. 6-11.

Матвєєва Н. М. Удосконалення ціноутворення в галузі водопостачання в умовах реформування ЖКГ / Н. М. Мат¬вєєва // Економіка та держава. - 2006. - № 7. - С. 60-62.

Онищук Г. І. Економіка житлово-комунального господарства: нові підходи у формуванні цінової та тарифної політики / Г. І. Онищук // Економіка України. - 2001. - № 7. - С. 28-31.

Полуянов В. П. Проблемы формирования тарифной политики предприятий теплоснабжения / В. П. Полуянов, С. Г. Куликов // Науч. труды Донецкого национального технического университета. - 2008. - Вып. 35. - С. 229-238. - (Серия: экономическая).

Юр'єва Т. П. Удосконалення системи ціноутворення в ЖКГ - ключове питання економічного механізму господарювання / Т. П. Юр'єва, Н. М. Матвєєва, С. Ю. Юр'єва // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. - 2005. - № 65. - С. 181-188.

Закон України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 р. № 2633-IV // Офіційний вісник України. - 2005. - № 27. - Ст. 1532.

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" від 05 квітня 2005 р. № 2509-ІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2509-15.

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 р. № 1875-IV // Офіційний вісник України. - 2004. - № 30. - Ч. 1. - Ст. 1985.

Харламова О. В. Регіональна тарифна політика в сфері ЖКП / О. В. Харламова // Комунальне господарство міст. - 2009. - № 87. - С. 43-49.

Шляхи підвищення розвитку та функціонування під¬приємств теплоенергетики (на прикладі КП "ХТМ") // Еконо¬мічний простір. - 2009. - № 21. - С. 303-311.

Павлова С. І. RAB - регулювання тарифів як метод підвищення інвестиційної привабливості підприємств енергетичної галузі / С. І. Павлова, І. О. Юхимчук // Вісник ЖДТУ. - 2009. - № 3 (53). - С. 278-281.

Энергия будущего // Деловая Россия. - 2010. - № 11. - С. 38-39.

Published

2013-08-24

How to Cite

Sheleheda, B. (2013). Improvement of process of forming of tariffs on the enterprises of housing and communal services as an element of modernization. Skhid, (4(118), 83–86. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16530

Issue

Section

Economy