The structure of external labour migration from Ukraine in XXI century

Authors

  • Liudmyla Shabalina Донецький національний технічний університет, Ukraine
  • Svitlana Vetrova Донецький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16529

Keywords:

labor migration, emigration, intellectual migration, remittances

Abstract

The article contains a review and analysis of the problems of external labour migration of Ukraine, in particular the structure of labour migration for period from 2000 to 2011. The factors of external labour migration influence on Ukraine's development and it's labour potential were qualitatively and quantitatively described.

Author Biography

Liudmyla Shabalina, Донецький національний технічний університет

Кандидат економічних наук, доцент 

References

Міжнародна організація з міграції. Міграція в Україні. Факти і цифри [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://iom.org.ua/ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf.

Зовнішня трудова міграція населення України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://openukraine.org/doc/BK-MIGR-END.pdf.

Населення України. Трудова еміграція в Україні. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. - 233 c.

П'ятковська О. Динаміка обсягів та географічної трансформації зовнішньої трудової міграції українців / О. П'ятковська // Економіка розвитку. - 2011. - № 2 (58). - С. 24-26.

Розвиток людських ресурсів і міграційна політика в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/%28getAttachment%29/35847CEC 6861 C207C12574B9005665F4/$File/NOTE7J5LFR.pdf.

Малиновська О. Наслідки міжнародної трудової міграції населення україни та політико-управлінські дії щодо їх врегулювання / О. Малиновська [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/562/.

НБУ. Огляд приватних грошових переказів в Україну [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov. ua/doccatalog/document?id=73841.

Федосова В. Фемінізація зовнішньої трудової міграції в Україні / В. Федосова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En_etei/2011_8/34.pdf.

Украина. Расширенный миграционный профиль 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mirpal.org/files/files/Ukraine--Extended-Migration-Profile %20RU.pdf.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ukrstat.gov.ua.

Статистичний щорічник за 2010 рік. - К. : Август Трейд, 2011. - 560 с.

Панченко І. Фінансування наукової діяльності як необхідна умова інноваційного розвитку держави / І. Панченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_7/45.pdf.

Стаканов Р. Д. Вплив трудової еміграції на інноваційний розвиток України / Р. Д. Стаканов [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tmm/2009_32/28.pdf.

Малиновська О. А. Трудова міграція : соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська. - К. : НІСД, 2011. - 40 с.

Published

2013-08-24

How to Cite

Shabalina, L., & Vetrova, S. (2013). The structure of external labour migration from Ukraine in XXI century. Skhid, (4(118), 78–82. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16529

Issue

Section

Economy