DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16528

Influence of a method of charge of amortization on par value of the invested capital

Tamara Chernata, Inna Sinienko

Abstract


The paper proposes the use of loss factor of the nominal value of investment capital. The influence of methods of depreciation of the nominal value of invested capital, justified their use to minimize the loss of the nominal value of depreciation flows.

Keywords


amortization; methods of charge of amortization; investment project; investment capital; discounting

References


Податковий кодекс України від 7 липня 2011 року № 3609-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 13 - 17.

Фінансова стратегія підприємства : монографія / [І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська, І. Г. Га¬нечко] ; за заг. наук. ред. І. О. Бланка. - К. : КНТЕУ, 2009. - 147 с.; Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент / І. О. Бланк. - К. : Вища школа, 1997. - 448 с.

Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А. Ф. Гойко. - К. : ВІРА - Р, 1999. - 319 с.

Гриньова В. М. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності : [монографія] / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко ; [за заг. ред. В. М. Гринькової]. - Харків : ХДЕУ, 2002. - 464 с.

Інвестиційні процеси в промисловості України : монографія / [В. Г. Федоренко, О. Ф. Іткін, Д. В. Степанов та ін. ; за наук. ред. В. Г. Федоренка]. - К. : Наук. світ, 2001. - 447 с.

Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів : [колективна монографія : у 2 тт.] / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. - Т. 2. - 312 с.

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов : [монография] / В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 144 с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом : [монографія] / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с.

Пересада А. А. Інвестиційний аналіз / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с.

Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. - К. : Абсолют-В, Эльга, 1999. - 304 c.

Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль. - М. : Контроллинг, 1992.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)