Influence of a method of charge of amortization on par value of the invested capital

Authors

  • Tamara Chernata Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, Ukraine
  • Inna Sinienko Маріупольський будівельний коледж, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16528

Keywords:

amortization, methods of charge of amortization, investment project, investment capital, discounting

Abstract

The paper proposes the use of loss factor of the nominal value of investment capital. The influence of methods of depreciation of the nominal value of invested capital, justified their use to minimize the loss of the nominal value of depreciation flows.

Author Biographies

Tamara Chernata, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств

Inna Sinienko, Маріупольський будівельний коледж

викладач

References

Податковий кодекс України від 7 липня 2011 року № 3609-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 13 - 17.

Фінансова стратегія підприємства : монографія / [І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська, І. Г. Га¬нечко] ; за заг. наук. ред. І. О. Бланка. - К. : КНТЕУ, 2009. - 147 с.; Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент / І. О. Бланк. - К. : Вища школа, 1997. - 448 с.

Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А. Ф. Гойко. - К. : ВІРА - Р, 1999. - 319 с.

Гриньова В. М. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності : [монографія] / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко ; [за заг. ред. В. М. Гринькової]. - Харків : ХДЕУ, 2002. - 464 с.

Інвестиційні процеси в промисловості України : монографія / [В. Г. Федоренко, О. Ф. Іткін, Д. В. Степанов та ін. ; за наук. ред. В. Г. Федоренка]. - К. : Наук. світ, 2001. - 447 с.

Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів : [колективна монографія : у 2 тт.] / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. - Т. 2. - 312 с.

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов : [монография] / В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 144 с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом : [монографія] / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с.

Пересада А. А. Інвестиційний аналіз / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с.

Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. - К. : Абсолют-В, Эльга, 1999. - 304 c.

Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль. - М. : Контроллинг, 1992.

Published

2013-08-24

How to Cite

Chernata, T., & Sinienko, I. (2013). Influence of a method of charge of amortization on par value of the invested capital. Skhid, (4(118), 74–77. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16528

Issue

Section

Economy