Assessments corporate securities

Authors

  • Mykhailo Nikitin Донецький університет економіки та права, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16524

Keywords:

corporate securities, the value of securities, market value, fair value, financial risks, profitability, cost of capital, the stock market

Abstract

The present work studies the peculiarities of corporate securities assessment and defines the best technique of calculation of eminent cost in respect to the peculiarities of corporate securities circulation at the domestic securities market. Besides, some recommendations for improving the corporate securities assessment are suggested.

Author Biography

Mykhailo Nikitin, Донецький університет економіки та права

аспірант кафедри фінансів

References

Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та орга¬нізація обліку і контролю : [монографія] / М. І. Бондар. К. : КНЕУ, 2008. - 256 с.

Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" Кабінет Міністрів України ; Постанова, Стандарт від 10.09.2003 № 1440 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п.

Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Національний банк; Постанова, Перелік, Положення від 25.01.2012 № 23 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" Мінфін України; Наказ, Положення від 16.07.2001 № 344 (редакція від 10.01.2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.

Астапова Г. В. Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики : [монография] / Г. В. Астапова. - Донецк : Издательство Сталкер, 2004. - 183 с.

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. - [2-е русс. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.)]. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 1008 с.

Коробков Д. В. Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність структури капіталу і ризик компанії / Д. В. Коробков // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 94-101.

Published

2013-08-24

How to Cite

Nikitin, M. (2013). Assessments corporate securities. Skhid, (4(118), 56–59. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16524

Issue

Section

Economy