Use of arable land and transformation processes in the agrarian sector of Ukrainian economy

Authors

  • Mykola Zos-Kior Луганський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16519

Keywords:

agrarian sector of economy, agrarian enterprises, arable land, land transformation, rational approaches, manufacturing technology

Abstract

The article explored the question most rational approaches to the use of arable land cultivated with crops while using modern technologies in crop production, allocation of normalized area under the net and engaged fallows, and further transformation of arable land to some extent in hayfields and pasture, based on advanced experience in this regard.

Author Biography

Mykola Zos-Kior, Луганський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і права

References

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 1008 с.

Аграрная реформа в Украине : региональные аспекты / [Ткаченко В. Г., Богачев В. И., Бабак Ю. Н. и др.] ; под ред. проф. В. Г. Ткаченко, проф. В. И. Богачёва. - Луганск : Книжковий світ, 2003. - 160 с.

Буздалов І. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві / І. М. Буздалов, Є. М. Крилатих, О. О. Ніконов. - К. : ІАЕ УААН, 1998. - 435 с.

Гладій М. В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) : [монографія] / М. В. Гладій. - Львів, 1998. - 298 с.

Добряк Д. С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Н. О. Гребенюк. - К. : Україна, 2004. - 136 с.

Зубець М. В. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / М. В. Зубець, В. П. Ситник, В. О. Круть. - К. : Урожай, 2004. - 556 с.

Мармуль Л. О. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки / Л. О. Мармуль, М. М. Радєва. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - 198 с.

Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк. - К. : ІАЕ УААН, 1999. - 272 с.

Пилипенко О. О. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання / О. О. Пилипенко ; [за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва]. - К. : ІАЕ, 2001. - Т. 1. - 831 с.

Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві / М. М. Федоров. - К. : ІАЕ, 1998. - 224 с.

Мельник П. П. Аналіз сучасних організаційно-еконо¬мічних проблем в агроекосистемах / П. П. Мельник // Наукові праці МАУП. - 2011. - № 4. - С. 93-96.

Published

2013-08-24

How to Cite

Zos-Kior, M. (2013). Use of arable land and transformation processes in the agrarian sector of Ukrainian economy. Skhid, (4(118), 35–40. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16519

Issue

Section

Economy